De syv korsord

 

De syv korsors er en sammenstilling af de ord, Jesus siger på korset, if. de forskellige evangelier. 

1) "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig."
(Matt 27,46 & Mark 15,34) (Sl 22) 

2) "Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør."
(Luk 23,34)

3) "Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis."
(Luk 23,43)

4) "Fader, i dine hænder betror jeg min ånd."
(Luk 23,46)

5) "Kvinde, dér er din søn." - "Dér er din mor"
(Joh 19,26 f.)

6) "Jeg tørster."
(Joh 19,28) (Sl 22,16)

7) "Det er fuldbragt."
(Joh 19,30)

Kommentar

Ingen af evangelierne har alle disse syv ord.
"De fleste forskere er af den opfattelse, at evangelisterne gennem de korsord, som de har medtaget, har villet give udtryk for en bestemt opfattelse af Jesu død og dermed af hans persons hemmelighed." (GBL, art "korsord")

 

Irene Larsen  Kristendom