K. E. Løgstrup

1905-1981

 

Præsentation

K. E. Løgstrup er nok den danske teolog i nyere tid, der er blevet læst af flest mennesker uden for teologiske kredse. Dette gælder især "Den etiske fordring", men også hans kloge og tænksomme kommentarer til tidens aktuelle emner, herunder også om "Skolens formål".

Løgstrup levede 1905-1981. Han var teolog, præst og i en årrække ansat ved Det teologiske fakultet i Århus. Han er ophavsmand til den såkaldte "skabelsesteologi".

Papirer

Introduktioner til Løgstrups tænkning

Svend Andersen: Løgstrup.
Anis 1995.

Ole Jensen: Historien om K. E. Løgstrup.
Anis 2006 & 2007

Menneskets ondskab og livets godhed. Løgstrups filosofi om tilværelsen (pdf til gratis download)
Red.: René Dybdal Pedersen og Bjørn Rabjerg. Aarhus Universitet 2011.

Litteratur i øvrigt

Svend Bjerg: Århusteologerne. (Lindhardt, Løgstrup, Prenter, Sløk).
Lindhardt og Ringhof 1994.

David Bugge, Pia Rose Böwadt og Peter Aaboe Sørensen (red.): Løgstrups mange ansigter.
Anis 2005

Caroline Schaffalitzky de Muckadell: Løgstrups etik. En moralfilosofisk blindgyde.
Gyldendal 1997.

Jacob Wolf: Etikken og universet.
Anis 1997.

K. E. Løgstrup. Indføring og tekster. Ved Erik Kempf og Ole Morsing.
Munksgaard 1995.

 

Irene Larsen  Kristendom