Skolens formål

K. E. Løgstrup

  K. E. Løgstrup: Skolens formål
fra: Løgstrup: Kærlighed og solidaritet. Essays. Gyldendal 1987.
Oversigt over tekstens hovedpunkter

Af en bestemmelse af skolens formål kræves det, at den præsenterer de afgørende vanskeligheder ved at holde skole. (s.44)

Mulige formål:
a) skolen skal give eleverne en uddannelse, dvs. viden og færdigheder til at udfylde en plads i samfundet (s.46)
b) skolen skal opdrage eleverne til demokrati (s.51)
Begge afvises.

Formålet med at holde skole er tilværelsesoplysning. (s.44)

  • oplysning om den tilværelse vi har med og mod hinanden
  • oplysning om samfundets indretning og historiens gang
  • oplysning om naturen vi er indfældet i med vort åndedræt og stofskifte
  • oplysning om universet vi er indfældet i med vore sanser. (s.46-47)
  • oplysning om sammenhæng i tilværelsen (s.48)

Til oplysning om tilværelsen hører oplysning om sammenhængen i den. (s.48)
Affinde sig med pluralisme er åndelig dovenskab. (s.51)

Hvordan kan man skabe sammenhæng mellem de to kulturoverleveringer? (s.53)
Svar: Med de uløselige problemer! (s.55)

I det uløselige problem sluttes kontrakten mellem de to kulturoverleveringer, og idet skjuler sig den sammenhæng mellem universet og vor bevidste, historisk tilværelse, som vi efterlyser. (s.56)

De to kulturoverleveringer (s.48-51)

a) naturvidenskaberne
den individuelle indsats uden betydning, kollektivitet
absorberende, akkumulerende, indhentende
tid: fortiden er væk, indhentet
holdes i live af teorien

b) kunstarterne
individuelt, personligt
det standhaftiges, det uindhenteliges, det usammenligneliges kulturoverlevering
tid: der kan hentes tilskyndelser og oplysning i fortiden
holdes i live af fortællingen

 

Irene Larsen  Løgstrup  Kristendom