Martin Luther

 

Papirer

Links

Luthers lille katekismus
Bogen blev anvendt i skolens undervisning helt op i det 20. århundrede.
Den anvendes i dag bl.a. i konfirmationsforberedelsen.
Download gratis ny oversættelse.

Martin Luther og hans skrifter
Ved cand.theol. Finn B. Andersen
Siden rummer introduktion til Luther, tidslinje og en lang række Luther-tekster på dansk.

Martin Luther, liv og skrifter
Ved Ricardt Riis
En række Luther-tekster på dansk, ordnet i årstalsrækkefølge. Også en lang række af de mindre skrifter.

Wege zu Luther
Site med kort over de byer, hvor Luther virkede, med billeder og omtaler.

Wartburg
Den borg, hvor Luther gik "under jorden" i 1522. Med masser af billeder.

Surfguide: Lær om Luther på internettet
Surfguide fra Kristendom.dk. Med masser af links - og en quiz.

Martin Luther som brætspil
Denne aktivitet kan bruges som afslutning på og evaluering af et undervisningsforløb om Martin Luther, eller som en ekstra opgave i undervisningen. Aktiviteten henvender sig til mellemtrinnet under kompetencemålet ”Kristendom” og tager ca. en lektion. (Citat fra sitet.)

Luther (Filmcentralen)
En tysk-amerikansk film fra 2003, instrueret af Eric Till og baseret på Martin Luthers liv.
På Filmcentralen ligger undervisningsmasteriale i tilknytning til filmen. Filmen kan dog ikke se på Filmcentralen.

Reformationsjubilæet 2017

I 2017 afholdt man reformationsjubilæum, fordi det var 500 år siden, Martin Luther (angiveligt) slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Man regner dette for startskuddet til reformationen.

Det blev fremstillet mange tekster og websites i den anledning. Nedenfor bringes et lille udvalg.

Reformationsjubilæet 2017
Det officielle website for reformationsfejringen udgivet af Kirkeministeriet. På undersiden Temaer, finder man en række gode tekster om indholdet i Lutheres tænkning og i reformationen.

Folkekirken: Reformation 1517-2017
Gode oversigter, dybere viden, teser og katekismus i ny oversættelse - og et par quizzer.

Reformationen i dag: Eksistensens reformationsserie
En serie af små bøger om hver sit tema. De er skrevet af forskellige eksperter, men interessante og nemme at læse.
De koster 30 kr. pr. e-bog og 50 kr. pr. papirbog.

Online-artikler

Steffen Kjeldgaard-Pedersen: Den uhåndgribelige frihed - om Luthers kristne frihedsbegreb
Herrens mark nr. 9, 2015. Tema: Viljens frihed.

 

Irene Larsen  Kristendom