Arbejdsspørgsmål til Luther-bogen

 

Jan Lindhardt: Mellem Djævel og Gud. En bog om Martin Luther. Gad 1991 og senere. 

Jeg har delt bogen i 5 afsnit, se nedenfor. Til hvert afsnit er der en række spørgsmål, som man kan være opmærksom på,
mens man læser - en "læsehjælp".

à NB. På side 183-185 i bogen er der en tidstavle over Luthers liv.

SPØRGSMÅL TIL DE ENKELTE AFSNIT

Spørgsmål til afsnittet s. 7- 40
1) Hvad er en selvbiografi til forskel fra memoirer? (s.8)
2) Hvad kritiserer man i renæssancen den katolske kirke for? (s.16-20)
3) Hvad er en tiggermunkeorden? (s.17)
4) Hvad betyder renæssance; og hvilken periode dækker det? (ordbog/leksikon)
5) Hvad er tidens menneskesyn; og hvad er Luthers? (s.22-24)
6) Hvordan var skolesystemet på Luthers tid; hvad var det pædagogiske ideal? (s.26-29)
7) Hvilke fag havde man på universitetet? (s.32-35)
8) Hvad var de 3 veje i debatten om sproget? (s.36-37)
9) Hvad er humanisme? (s.37-40) 

Spørgsmål til afsnittet s. 41- 84 
1) Melankoli, hvad er det? (s. 42 ff.)
2) Hvad menes der med ordet 'pilgrimsmyte'? (s. 45)
3) Klosterlivet. Hvordan former det sig ? Hvad er værd at lægge mærke til?
    Hvad er tidebønner? Hvad synes I selv om den form for liv?
4) Hvad er problemet med angeren? (s. 60 ff.)
5) Hvilket gudsbillede har Luther på dette tidspunkt? (s. 64)
6) Brevet fra den elskede: Hvad er det, og hvordan kan det få den betegnelse? (s. 67 ff.)
7) Hvordan læser Luther bibelen? (s. 70 ff.)
8) Hvad er mystik? (s.74-76)
9) Hvad er Luthers begreb om tro? (s. 82 ff.)

Spørgsmål til afsnittet s. 85-113
1) Lav din egen årstalsliste over begivenhederne 1517-1525.
2) Hvad er tankegangen bag afladshandlen? (s. 85 ff.)
    og hvorfor vinder tanken om helvede indpas? (s. 87)
3) Hvori består Luthers kritik af afladshandlen? (s. 88-89)
4) Hvad er forholdet mellem de religiøse og de politiske begivenheder?  (s. 90 ff.)
5) Hvilken betydning har det at blive udstødt af kirken? (s. 96) (ekskommunikation)
6) Hvad er problemet med at tale om 'samvittigheden' på Luthers tid? (s.99-102)
7) Luthers bibeloversættelse - hvad nyt er der i det, og hvilken principper anvender han? (s. 106 ff.)
8) Hvad mener Luther om begivenhederne hjemme i Wittenberg? (s. 109-114)

Spørgsmål til afsnittet s. 114-144 
1) Luthers menneskesyn? (s. 119)
2) Hvordan lever et kristent menneske if. Luther? (s. 119-122)
    Hvordan lever et kristent menneske if. "sværmerne"? (s. 117-118)
    Hvordan lever et kristent menneske if. puritanerne? (s. 121)
3) Hvad er Luthers samfundsopfattelse? (s. 120)
4) Hvad er Luthers gudsopfattelse? (s. 118 og s. 130-133)
5) Hvad er Luthers verdensopfattelse? (s. 120-121)
6) Hvad er Luthers nadveropfattelse? (s.122-123)
    Se også "Religion - en grundbog..." s.235-239.
7) Hvad er Luthers holdning til askese? (s. 121-122 og s. 132 )
8) Hvornår truer synden voldsomst Luther, og hvordan fordrives den? (s. 132-133)
9) Synet på ægteskab og seksualdrift, hhv. hos den katolske kirke, Luther og renæssancen ? (s. 135-144)
    Evt. sammenlignet med vore dage.

Spørgsmål til afsnittet s. 145-181 
1) Gør rede for Lindhardts "markedsøkonomiske tese" og hvad det indebærer mht. billedforståelse og menneskesyn. (s. 145-152)
2) Hvad er "kød" og "ånd" i middelalderkirkens forståelse - og Luthers? (s. 153-155)
3) Hvorfor er viljen ikke fri if. Luther? (s.155ff).
    Og hvad mener han med, at mennesket både er "fri herre" og " træl"? (s.180-181)
4) Opstil en liste over det nye i Luthers gudstjeneste (s. 158ff)
    og sammenlign med middelalderens (s. 148).
5) Hvad betyder "sola scriptura"? (s. 169f)
6) Hvad mener I om overvejelserne ang. forskellen på at forholde sig til en tekst og at forholde sig til en person? (s. 169-170)
7) Hvad betyder "simul justus et peccator"? (s. 174 nederst)
8) Hvad går Luthers to-regimente-lære ud på? (s.175-176, evt. også s. 170-175)
    (Se også: Svend Andersen: Forholdet mellem religion og politik hos Luther og i dag. i: Bibliana nr. 1, 2008. Forlaget Anis.)
9) Hvad menes der med, at man skal virke "i kald og stand"? (s. 176-178)

Links og papirer om Luther

 

Irene Larsen  Kristendom