Mattæus-evangeliet

en oversigt

 

if. Mogens Müller: Mattæusevangeliet fortolket. Det Danske Bibelselskab 1988.

  Hovedafsnit   De fem store taler
I 1,1-4,16

Forhistorien

 
II 4,17-16,20

Jesus i GalilÆa

 
    5,1-7,29
Bjergprædikenen
Bjergprædikenen
(kap.5-7)
    8,1-9,34
Undergerninger
 
    9,35-11,1
Udsendelsen
Udsendelsestalen
(kap.10)
    11,2-12,50
Til angreb og forsvar
 
    13,1-58
Lignelsestalen
Lignelsestalen
(kap.13)
    14,1-16,20
På vandring
 
III 16,21-20,34

PÅ VEJ MOD JERUSALEM

 
    18,1-35
Discipeltalen
Discipeltalen
(kap.18)
IV 21,1-26,1

I JERUSALEM

 
    24,1-25,46
De sidste tiders tegn og Jesu genkomst
Talen om de sidste tider 
(kap.24-25)
V 26,1-27,66

LIDELSESHISTORIEN

 
VI 28,1-20

OPSTANDELSEN

 

Litteratur

Mogens Müller: Mattæusevangeliet fortolket. Det danske Bibelselskab 1988.

Kai Kjær-Hansen: Matthæusevangeliet. Studieudgave. Det Danske Bibelselskab 1994.

E. Thestrup Pedersen: Jesu forkyndelse. Fortolkning af udvalgte tekster fra de synoptiske evangelier. 2. udg. Unitas 1989.

Links

Litteraturliste til arbejdet med bibelen

Om de fire evangelier

 

Irene Larsen  Kristendom