Messias

og messiasforventninger

 
a) Kongen, Jahves salvede

Man salvede præster, især ypperstepræsten, og konger som indvielse til deres gerning.
Efterhånden kommer ordet også til at betegne en fremtidig frelserskikkelse, der har kongelig karakter, en slags idealkonge. Dette med baggrund i Guds løfter til David i 2 Sam 7, 12-16 og 1 Kong 2,1-4, at "din trone skal være grundfæstet til evig tid" og "der skal aldrig mangle en af din slægt på Israels trone".
Især hos profeten Esajas kan man læse de klassiske messiasprofetier: 7,14; 8,23-9,6 og 11,1-10.

b) Herrens lidende tjener

En anden skikkelse i GT er "Herrens lidende tjener", der også har karakter af en frelser. Men denne figur skal lide inden han skal triumfere. Det er en stedfortrædende og sonende lidelse. Vi møder ham i en række "Herrens-tjener-sange" hos Esajas, men især i Es 53.

c) Den himmelske menneskesøn

Hos profeten Daniel lyder det (Dan 7,13-14):
I nattesynerne så jeg dette:
Med himlens skyer kom en,
der så ud som en menneskesøn;
han kom hen til den gamle af dage
og blev ført frem for ham.
Herredømme, ære og kongerige blev givet ham;
alle folk, stammer og tungemål tjente ham.
Hans herredømme er et evigt herredømme,
som ikke skal forgå,
hans kongerige
skal ikke gå til grunde.

Det interessante er, at Jesus en række steder i evangelierne omtaler sig selv i 3. person som "menneskesønnen". Det er imidlertid usikkert om det refererer til teksten hos Daniel eller om det blot refererer til, at Jesus anser sig selv for at være et menneske. Det er faktisk ikke tydeligt, hvad Jesus mener med det.

d) Kristus

Messias er hebraisk og betyder "salvet"; Kristus er græsk og betyder "salvet".
I NT er der en række, såkaldte kristologiske "højhedstitler": Kristus, Guds søn, Herren og Davids søn. De betegner altså den måde, man anskuer Kristus på. Den nærmere betydning skal som uddrages af et mere detaljeret studium af fremstillingen af Jesus som Kristus i evangelierne.

Kilde: Gads danske bibelleksikon, art. "Messias", "Menneskesøn", "Kristus" og "Herrens tjener".

Se også Jesus

Irene Larsen
september 2008

 

Irene Larsen  Kristendom