Paulus

en introduktion

 

Paulus var en jødisk skriftlærd, der omvendte sig til kristendommen og derefter blev en af de første missionærer.
Læs: art. 'Paulus' i Politikens eller Gads Bibelleksikon.

Paulus lever i en stemning, man plejer at kalde nærforventning. Han er, som sagt, jøde, men virker blandt ikke-jøder, også kaldet hedninger.

Paulus bekymrer sig ikke om, hvad Jesus sagde og gjorde før han døde, dog med undtagelse af indstiftelsen af nadveren. (1. Kor. 11,17-34 - det tidligst nedskrevne vidnesbyrd, man har om nadveren.) Han forkynder "den opstandne Kristus" som frelseren. Som jøde er loven af største vigtighed for ham, og hele hans teologi kan anskues som hans anstrengelser for at få "plads" til hedningerne og jøderne i Guds frelsesplan. (Især Romerbrevet.) Paulus er kendt for sit "slogan": "den retfærdige skal leve af tro, ikke af lovgerninger" (Rom. 3,28 !) Hvilket ikke betyder, at loven regnes for intet, men det, der frelser, er troen på Kristus. (Se Rom. 3 - slutningen).

Paulus er virksom i 40'erne og 50'erne og dør i Rom i begyndelsen af 60‘erne. En vigtig begivenhed er det såkaldte apostelmøde i 48 (eller 51 ifølge Davidsen), hvor Peter og Paulus "deler" missionsmarken imellem sig. Peter går til jøderne og Paulus går til ikke-jøderne.

Kilderne til Paulus' liv og levned er primært hans egne breve. Man kan rekonstruere hans 3 missionsrejser ud fra Apostlenes Gerninger, men det stemmer ikke overens med oplysningerne i brevene. Det skal måske nok ikke bekymre jer, når I skal undervise børn. Men jeg synes, I skal vide det.

Man skelner mellem ægte og uægte Paulus-breve.

Ægte Paulus-breve er (i kronologisk orden if. Davidsen):

  • år 50 1. og 2. Thessaloniker-brev
  • år 53-57 1. Korintherbrev, Galaterbrevet, Filipperbrevet, Kolossenserbrevet, Filemonbrevet, 2. Korintherbrev & Romer-brevet.

Uægte Paulus-breve er:

  • Efeser-brevet (ca. år 90),
  • Pastoralbrevene (=1. og 2. Timotheus-brev og Titus-brevet) (ca. år 100-130).

Kronologi over Paulus' liv (if. Hyldahl)

33 Paulus' omvendelse ved Damaskus
36 Paulus' første besøg i Jerusalem
36-50 Missionsrejser i Lilleasien, Makedonien og Grækenland, herunder grundlæggelsen af de galatiske menigheder
50 Apostelmødet i Jerusalem
50-56 Sidste missionsrejse, herunder det andet besøg hos galaterne
Judaisternes virksomhed
Paulus' brev til galaterne
56 Paulus' sidste besøg i Jerusalem
56-60 Arrestation og retssag

Anvendt litteratur

Paulus-kronologi efter A. Davidsen: Paulus. Gyldendal 1986.

Niels Hyldahl: Galaterbrevet fortolket. Det danske Bibelselskab 1982.

Krister Stendahl: Paulus blandt jøder og hedninger. Aros 1978.

 

Irene Larsen  Kristendom