Buddhisme

efterår 2013

 

GrundbØger

Herman Hesse: Siddhartha.
Udkom i Tyskland 1922. Udkom første gang på dansk 1959.
Genudgivet 2003 på Gyldendals forlag.

Esben Andreasen: Buddhismen - introduktion, udbredelse og tekster til de første århundreder. 2. udg. Gyldendal Uddannelse 2013.
Første udgave fra 2002 kan også bruges.

Jørn Borup: Buddhisme. Danske verdensreligioner. Gyldendal 2007.
(Desværre udsolgt fra forlaget.)

Vi skal også bruge:
Mette Buchardt: Religionsdidaktik. Gyldendal 2006.

NB. (s) ud for en tekst betyder, at det er en skannet artikel

 

Plan

1. Introduktion (uge 41)

 • Herman Hesse: Siddhartha.
 • Borup, s.9-19
 • Andreasen: Buddhismen, indledning
 • Andreasen: Buddhismen, kap. 1-2, samt s.53-54 (1. udg.) eller s.52-53 (2. udg.)
 • Andreasen: Buddhismen, tekst 1-14
 • Andreasen; Følner; Lindhardt (red.): Buddhisme-tekster (s) (T 6,7 & 8 i afsn. om hinduisme & T 1 i afsn. om buddhisme)
 • Lindhardt, Svend m.fl. (red.): Hinduisme og buddhisme (s)

Selvstudium

Aftaler

 • Hvem vil hold et oplæg om lokal buddhisme?

Se opgaveformulering.

2. Buddhistisk virkelighedsforstÅelse (uge 43)

 • Andreasen, s.30-31
 • Andreasen, kap. 3 samt tekst 15-17.
 • Huston Smith: Grundlæggende Buddhistiske begreber (s) Læs s. 150-160.
 • Michael Jahn: Buddhismen (s)

Om de enkelte begreber

 • Lidelse: Andreasen, tekst 17, 18, 20, og 25.
 • Karma: Andreasen. kap. 3.
 • Samsara: Andreasen, tekst 16, 21, 22 og 24.
 • Nirvana: Andreasen, tekst 26, 27 og Buddhisme-tekster, tekst 23.
 • Skandha: Andreasen, tekst 15, 20 og Jahn-teksten.
 • Dharma: Andreasen, tekst 18, 19, 20.
 • Sjælevandring/genfødsel: Andreasen, tekst 16 og 23.
 • Tomhed: Buddhisme-tekster, tekst 12.
 • Bevidsthed: Buddhisme-tekster, tekst 7.
 • Livshjulet: Andreasen, s. 22-23.
 • Meditation: Andreasen, s.30-31 samt tekst 38 & 39.

Selvstudium

 • Steen Bonde m.fl.:De fire ædle sandheder (s)
 • Svend Guttormsen: Buddhisme. Gyldendal 2004. (Skrevet til ældste klassetrin i folkeskolen. God introduktion.)
 • Jette Mouritsen: Meditation i undervisningen. i: Religion, nr. 2, 1999. (Findes på biblioteket.)
 • Religion, nr. 1, 1999. s.20-22. Gennemgang af billeder af livshjulet.

NB. Plan for dagen

Kl. 8-11.15: Undervisning
Kl. 12-14: Besøg på Buddhistisk Center, Svanemøllevej 56, 2100 København Ø

3. Buddhistisk virkelighedsforståelse & mangfoldighed (uge 44)

Virkelighedsforståelse

 • Alle teksterne, der blev produceret sidste gang (Fronter)

Mangfoldighed

 • Andreasen, kap. 8, 9, 10 og 11 samt tekst 38, 39 og 47
 • Borup, kap. 3.
 • Huston Smith: Grundlæggende Buddhistiske begreber (s) Læs s. 160-168.

Buddhisme i vesten

Selvstudium

Religionsportalen: Hovedretninger i buddhismen, inkl. to videoreportager

4. Buddhisme i praksis: ritualer, etik og hverdagsliv (uge 45)

Ritualer

 • Andreasen: kap. 6 & 7, tekster til kap. 6, samt tekst 49
 • Borup, kap. 5
 • Jørn Borup: Ritualer i buddhismen. Religion.dk, 6. april 2005.
 • Lars Christiansen & Lars Sandbeck: Religion er noget, man gør (s)
 • Jesper Østergaard: Buddhisme i tekst og praksis (s)

Etik

 • Andreasen, kap. 4 samt tekster dertil
 • Borup, kap. 4
 • Tim Jensen & Mikael Rothstein: Buddhisme. i: Etikken og religionerne (s)

Selvstudium

 • Jensen, Tim; Rothstein, Mikael: Etikken og religionerne. Aschehoug 1998. Forord samt Indledning: Religion og etik, s.9-48.
 • Jensen, Tim; Rothstein, Mikael: Værktøjskasse (Gud og grønne skove, 1991) (s)

5. Buddhisme i undervisningen (uge 47)

 • Faghæftet - om undervisning i ikke-kristne religioner
 • Jørn Borup: Undervisnings- og lærebogsbuddhismer? (s)
 • Peter Green Sørensen: Hvad var spørgsmålet? (s)

Mette Buchardt: Religionsdidaktik, flg. afsnit:

 • Mette Buchardt: Fagdidaktiske tilgange (s.31-32 samt 105-106 i: Religionsdidaktik)
 • Helle Hinge: Komparativ undervisning (afsnit 4.3, i: Religionsdidaktik)
 • Mette Buchardt: Monokulturel, multikulturel og antiracistisk undervisning (afsnit 4.7, i: Religionsdidaktik)

Selvstudium

 • Hansen, Carl: Et besøg i den buddhistiske verden. (s)

Bilag

 

Irene Larsen KR-11-1