Fagdidaktik

efterår 2013

 

Ændringer kan forekommer. Planen er opdateret: 10. december 2013.

GrundbØger

Religionsdidaktik. Red.: Mette Buchardt. Gyldendal 2006.

Fælles Mål 2009. Faghæfte 3. Kristendomskundskab. (Medbringes hver gang.)

Anbefales til supplement og selvstudium

Religionslærerens håndbog II - faglige overvejelser og konkrete undervisningsforløb. Red.: Carsten Bo Mortensen og Lene Therkelsen. Religionspædagogisk Forlag 2012.

Anne-Mette Nortvig og Mona Høgh: Metoder i kristendomskundskab - med inspiration og gode råd til undervisningen. Alinea 2009.

Liste over individuelle oplæg

Plan

I. Fagets historie og nutidige sigte (uge 48)

Selvstudium (men det er "pensum")

 • Religionsdidaktik, kap. 1: Didaktik og fagdidaktik (s.7-33)
 • Religionsdidaktik, kap. 2: Det videnskabelige felt: religionsstudier (s.35-71)
 • Religionsdidaktik, kap. 3: Religionsundervisningens historie i Danmark (s.73-103)

II. Eleverne og undervisningen (uge 49)

Overvej

 • Hvad karakteriserer børn i dag? Hvad ved vi om, hvordan børn lærer? Tænk på, hvad du har lært i psykologi og pædagogik.

Selvstudium

 • Hans Krab Koed: Skolen sekulariseres (s)
 • Peter B. Andersen Peter Lüchau: Individualisering og aftraditionalisering af danskernes religiøse værdier (s)
 • Irene Larsen og Peter Green Sørensen: Gudsforestillinger i folkeskolen (s)
 • Peter Green Sørensen: Tro og kritik hos skolens elever (s)

Studenteroplæg denne dag

 • Det historisk kritiske
 • Det narrative
 • Det livsfilosofiske

III. Faglige tilgange og undervisningsmaterialer (uge 50)

 • Religionsdidaktik, afsnit 4.3, 4.4, 4.5, og 4.7
 • Religionsdidaktik, kap. 6
 • Keld Skovmand: Kristendomskundskab - kategorier og kulturmøder i krydspunktet (s)

Studenteroplæg denne dag

 • Komparativ undervisning
 • Symbolundervisning
 • Antropologisk undervisning

Planlægning af de næste 1½ år

IV. Evaluering og prØve - og jul i skolen (uge 51)

Øvelse, der laves hjemme

 • Læs prøveoplæg og to elevbesvarelser. Giv de to besvarelser karakter. Alle bilag ligger i Fronter.

Læs

Selvstudium

Studenteroplæg denne dag

 • Den biografiske tilgang
 • Drama
 • Antropologisk tilgang

V. Filosofi med bØrn (uge 6)

 • Religionsdidaktik, afsnit 4.6: Filosofiundervisning
 • Anne Mette Nortvig: Filosofisk samtale (Metoder i kristendomskundskab)

Studenteroplæg denne dag

 • Den livsfilosofiske tilgang
 

Irene Larsen KR-11-1