Etik

Efterår 2014

 

Grundbog

Jørgen Husted: Etiske teorier. Hans Reitzels Forlag 2014

Plan

1) Introduktion til feltet (18/9)

Overvej

  • Hvorfor skal man opføre sig ordentligt?
  • Hvorfor skal man respektere menneskerettighederne?
  • Hvorfor skal man "elske sin næste som sig selv"?

Læs

Selvstudium
Allan Poulsen: Religion og etik efter "Guds død. i: Religion og kultur - en grundbog. Red.: Esben Andreasen og Allan Poulsen. 3. udg. Systime 2011.

2) De klassiske positioner: pligtetik og nytteetik (25/8)

Læs

  • Husted, kap. 4 & 5

Gruppearbejde: Formulér jeres "ti bud".
Hvilke regler skal være de grundlæggende i et samfund?
Det er vigtigt, at I skelner mellem det helt grundlæggende og det sekundære eller afledte. Der behøver ikke være ti grundregler, måske behøver I kun fem.

3) Kontraktetik og commonsense-etik (8/9)

Læs

  • Husted, kap. 6 & 7

Arbejdsspørgsmål: Menneskesyn
Hvilket menneskesyn er der bag Hobbes' kontraktetik?
Hvilket menneskesyn er der bag Locke's kontraktetik?
Hvilket menneskesyn er der bag Rawls' kontraktetik?
Hvilket menneskesyn er der bag commonsense-etikken?

Gruppearbejde: Fri abort
I Danmark er det tilladt at få abort - uden begrundelser - inden for tre måneder.
Men er det også moralsk forsvarligt? Hvad siger de forskellige former for etik?
a) Individuel opgave: Skriv individuelt i 10 minutter
b) Plenumdebat
c) Grupper: Digt en case, der kan bruges til debat i 9. klasse.
d) Læg jeres cases i fildeling

4) Omsorgsetik (15/9)

Læs

  • Husted, kap. 9
  • Løgstrup, K.E. Indføring og tekster. Indledning, tekst 1: Den etiske fordring og tekst 2: De suveræne livsytringer (s.32-42)

Gruppearbejde: Cases
1) Lav cases med arbejdsspørgsmål til undervisningen i skolen (pararbejde):
Digt en case, der belyser pligtkollision
Digt en case, der belyser god vilje med dårlige konsekvenser
Digt videre på casen om Michael og giftpilen, der kan illustrere pointen om identitetskonstituerende værdier (Husted, s. 112)
Digt en case, der belyser kontraktetik
Digt en case, der belyser omsorgsetik
2) Gå sammen med et andet par og lad dem arbejde med jeres case. Lyt.
Parrene bytter.
3) Arbejd videre med jeres cases, gør dem bedre og læg dem i fildeling.

Debat om kønsmoral ud fra to cases
Er kønslivet er område for etikken?
Er seksuel lykke en menneskeret?
Skal der være særlige regler vedr. det seksuelle - eller er området omfattet af de generelle regler?
Står der noget om køn og sex i jeres ti bud?
Er der i jeres cases vedr. abort nogle seksualetiske spørgsmål?

5) Dydsetik og eksistensetik (22/9)

Læs

  • Husted, kap. 8 og 10

Studenteroplæg: Forholdet mellem religion og etik
Ud fra Jensen og Rothstein: Etikken og religionerne.

Case: Aktiv dødshjælp
Vi analyserer denne problemstilling ud fra alt, hvad vi har lært.
Vores dagligdags moralske tænkning foregår i tre dimensioner: pligter, konsekvenser og holdninger. (Husted, s. 56 og 63)

Pararbejde
Digt en case, der anskueliggør dydsetikken
Digt en case, der anskueliggør eksistensetikken

Husteds bog indeholder ikke et kapitel om diskursetik.
Man kan fx læse om diskursetik her

  • Frode Nyeng: Diskursetik. i: samme: Etiske teorier. Gyldendal Uddannelse 2000
  • Jens Glebe-Møller: Diskursetikken. i: Benny Grey Schuster (red.): Moral og etik. Anis 1988.
 

Irene Larsen KR-11-1