Praktik

på 3. årgang

 

Plan for fremlÆggelser

Mandag d. 17. februar Kl. 13.45-14.30 Lasse og Karina Lokale A215
Mandag d. 24. februar Kl. 13.45-14.30 Jonas, Anette og Andreas Lokale A215
Mandag d. 3. marts Kl. 13.45-14.30 Cecilie og Sarah Lokale A222
Mandag d. 10. marts Kl. 13.45-14.30 Sanni og Sebastian Lokale A321
Mandag d. 10. marts Kl. 14.30-15.15 Sille Lokale A321

Vejledning

Vejledningen angår både jeres undervisningsplanlægning og professionsprojekt.

LÆs på intrasol

  • Overordnede retningslinjer for praktik på den ordinære læreruddannelse 07
  • Retningslinjer om praktik 3. årgang 2013-2014
  • Professionsprojektpjece ordinær læreruddannelse 07

Professionsprojek

Læs "Vejledning til professionsprojekt, Praktik i læreruddannelsen LU07, 2013-2014" (find den på IntraSoL)
Vær opmærksom på indholdsområder og kompetencemål. (s.7)

Fokuspunkt

Lærerens samarbejde med forskellige ressourcepersoner. Projektet ligger i forlængelse af det tværprofessionelle element. Men praktikkens øvrige indholdsområder kan også inddrages. (s.12) En ressourceperson er en, der forholder sig til fagets mål, indhold, gennemførelse, m.m. Ressourcepersoner i relation til faget kristendomskundskab kan være folk fra: Folkekirkens skoletjeneste og andre skoletjenester, Dansk Jødisk Museum, religiøse grupperinger eller en AKT-vejleder, en inklusionsvejleder, .. fortsæt selv listen.

Undersøgelsesmetode

Du skal gøre dig erfaringer med forskellige observations- og dokumentations metoder. (s.3) I dette projekt drejer det sig om "interview og/eller video/lydoptagelser som empirisk metode". (s.12). Læs om undersøgelsesdesign, empiri, metoder og teori. (s.15-18)

Fremlæggelse = aflevering

Projektet skal munde ud i en præsentation af undersøgelsens resultater og praktikgruppens refleksion over undersøgelsen.
Senest to dage inden præsentationen afleverer gruppen et papir på to-tre sider som indeholder problemformulering, undersøgelsesdesign, kort beskrivelse af undersøgelsesprocessen, kort om analyse og anvendte metoder og teorier.
Gruppens præsentation varer maks. 30 minutter, som efterfølges af 10 minutters samtale.
Holdets øvrige studerende er velkomne til at overvære fremlæggelsen

Sendes til Irene inden vejledning

  • Formalia: skole, klassetrin, organisering
  • Didaktiske overvejelser: mål, emne, arbejdsformer, materialer, evaluering
  • Plan
  • Idéer til professionsprojekt og undersøgelsesdesign
 

Irene Larsen  KR-11-1