Praktik

på 4. årgang

 

ForlØb

Praktikken nærmer sig. Og jeg skal vejlede jer før, under og efter praktikken.
Læs beskrivelsen af forløbet i Pjecen om professionsprojektet, som findes via praktiksiden.

1) Før praktikken

Praktikgruppen mailer, ringer eller kontakter mig på instituttet og laver en aftale.

2) Under praktikken

a) Praktikbesøg
Jeg ser på jeres skemaer og udarbejder et forslag til praktikbesøg, som jeg sender via mail. Jeg skal overvære en lektion pr. studerende. Dvs. at hvis I er to i en gruppe, skal jeg se en lektion med hver af jer.
Derefter er der en samtale, der i denne omgang ikke involverer jeres praktiklærer.

b) Praktikrefleksioner
Under praktikken skal I foretage refleksioner, læs i pjecen om professionsprojektet, s.14. I har fët tilsendt et skema, som I kan anvende til at notere jeres refleksioner undervejs.
Praktikrefleksionerne skal afleveres eller fremlægges for praktikholdet og undertegnede. Det får I nærmere besked om.

3) Efter praktikken

Jeg afholder en session, hvor praktikrefleksionerne drøftes. Dette sker med praktikholdet, dvs. jer alle samlet. Læs (igen) i pjecen om professionsprojektet, s.14.
Den finder sted torsdag d. 11. december, kl. 9.00-11.00 i lokale A215.
Deltagelse er obligatorisk.

Bedømmelse af praktik

Det er undertegnede, der bedømmer jeres praktik.

Bedømmelsesgrundlaget er

  • den lektion, jeg overværer på praktikskolen
  • samtalen på praktikskolen
  • praktikrefleksioner på instituttet
 

Irene Larsen  KR-11-1