Redegørelse for læst litteratur

KR-11-1

 

Introduktion

Christiansen, Lars & Sandbeck, Lars 2009: Religion er noget, man gør. (s.46-49)
i: samme: Gudløse hjerner. Et opgør med de nye ateister, Informations forlag.

Rasmussen, Jes Heise 2013: Hvad er religion? (s.211-224)
i: Bogisch, Bjørg og Kornholt, Britta (red.): KLM på tværs, Samfundslitteratur.

1. Buddhisme

Grundbøger

Andreasen, Esben: Buddhismen - introduktion, udbredelse og tekster til de første århundreder.
2. udgave, Gyldendal 2013. (Eller 1. udg. Gyldendal Uddannelse 2002.)

Borup, Jørn: Buddhisme. Danske verdensreligioner. Gyldendal 2007.

Hesse, Herman: Siddhartha. (Opr. ty 1922, da 1959.) Gyldendal 2003.

Øvrig litteratur

Andreasen, Esben, m.fl. (red.) 1992: Buddhisme-tekster.
Hinduisme: tekst 6,7 og 8. Hinayanabuddhisme: tekst 1,4,5,7,8,11,12 og 23.
i: Mennesket og magterne - en tekstsamling til religion. Gyldendal.

Borup, Jørn 2005: Ritualer i buddhismen. Religion.dk, 6. april.
http://www.religion.dk/artikel/248492:Buddhisme--Ritualer-i-buddhismen

Borup, Jørn 2006: Undervisnings- og lærebogsbuddhismer?
i: Faber, Elisabeth og Clausen, Allan Friis (red.): Religion, 2. Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF.

Elsass, Peter 2011: Buddhisme i behandling af stress. Kronik i Politiken, 30. juni.
http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1321018/buddhisme-i-behandling-af-stress/

Elsass, Peter 2011: Mindfulness - når spiritualitet bliver til behandling. Kronik i Information 5. juli.
http://www.information.dk/272734

Jahn, Michael 2000: Buddhismen
i: Ikon nr. 31.

Jensen, Tim og Rothstein, Mikael 1998: Buddhistisk etik (s. 209-228)
i: Etikken og religionerne. Aschehoug.

Lindhardt, Svend m.fl. (red.) 1991: Hinduisme og buddhisme (s.144-147)
i: Andreasen, Esben, m.fl. (red.): Mennesket og magterne - en grundbog til religion, Gyldendal Uddannelse.

Pedersen, Heinrich 1991: Kulturmødet med østlige religioner og tankegange. (s.17-31)
i: Kulturmødet, Statens pædagogiske forsøgscenter.

Smith, Huston 1984: Grundlæggende Buddhistiske begreber (s. 150-168)
i: Religioner i Øst og Vest. Borgen 1984.

Syberg, Karen 2011: Spiritualitet er hårdt arbejde. Interview med Peter Elsass i Information 31. juli
http://www.information.dk/274743

Sørensen, Peter Green 2009: Hvad var spørgsmålet?
i: Reiche, Inge Lise & Jensen, Per Rene (red.): Kirken underviser 1. Kirkefaglig Videreuddannelse.

Østergaard, Jesper 2010: Buddhisme i tekst og praksis
i: Skovmand, Keld, m.fl. (red.): Religionspædagogisk Forum, 3, 2010, Religionspædagogisk Forlag.

2. Fagdidaktik

Grundbøger

Religionsdidaktik. Red.: Mette Buchardt. Gyldendal 2006.

Fælles Mål 2009. Faghæfte 3. Kristendomskundskab.

Øvrig litteratur

Andersson, Niels: Evaluering (s.152-155)
i: samme (red.): Den kristne tydning, Anis 1999.

Busch, Sofia Esmann og Bækgaard, Birgitte Holck: Tosprogede elever i undervisningsfaget kristendomskundskab
i: Medlemskommunikation 2, 2013. Læreruddannelsens Religionslærerforening.
http://www.lurf.dk/mk/2013_2/baekgaard.html

Juul, Henrik 2009: Tillæg til Religionsundervisningens historie i Danmark.
http://www.filer.gyldendal.dk/filer/RDFM.pdf

Kjær, Birgitte 1998: Hvad er en god kristendomsundervisning? (s.6-9)
i: Religionslæreren, 2.

Koed, Hans Krab 2002: Skolen sekulariseres (s.22-25)
i: Religion i skolen - hvorfor det? (3.udg.), Religionspædagogisk Forlag

Larsen, Irene & Sørensen, Peter Green 2005: Sammenfatning af de tre skolebilleder (s.170-193)
i: Nogle historier gemmer jeg lidt for livet, Religionspædagogisk Forlag.

Müller, Mogens: Den historisk-kritiske tilgang (s.85-108)
i: Mortensen, Carsten Bo og Therkelsen, Lene (red.): Religionslærerens håndbog II. Faglige overvejelser og konkrete undervisningsforløb, Religionspædagogisk Forlag 2012.

Nortvig, Anne Mette: Filosofisk samtale
i: Nortvig, Anne-Mette og Høgh, Mona: Metoder i kristendomskundskab. Alinea 2009.

Rothstein, Michael 1999: Religionshistorie - ikke kristendom, s. 8-11
i: Religionslæreren 1, 1999.

Rydahl, John og Troelsen, Børge 2005: Det historisk-kritiske (s.151-158) i: Mening og sammenhæng. En fagdidaktik til skolens religionsundervisning. 2. rev. udg., Forlaget Anis.

Sørensen, Peter Green: Evaluering og karaktergivning i kristendomskundskab (s.16-21)
i: Religionslæreren nr. 1, 2007.

Tange, Nina: Baggrunde for kvalitetskravet i folkeskolen (s.4-8)
i: Religionslæreren nr. 11, 1999.

Tange, Nina: Et fag i forandring (s.6-9)
i: Religionslæreren nr. 1, 1995.

3. Bibelske fortÆllinger

Bibelen, Det Gamle Testamente

Fortællingen om begyndelsen: 1 Mos 1-3
Fortællingen om Josef: 1 Mos 37-50
Fortællingen om Moses: 2 Mos 1-16.
Fortællingen om David: 1 Sam 16-20; 2 Sam 1-2; 5-7, 11-12; 1 Kong 1-2
Fortællingen om Job: Job 1-14, 38-42

Bibelen, Det Nye Testamente

Jesu forkyndelse: Mark 4; Matt 5-7 og 25; Luk 14-16.
Jesu etik: Luk 6, 20-26; 8,19-21; 9,57-62; 9,57-62; 11,27-28; 12,29-53; 12,32-34; 12,13-21; 14,25-35; 16, 19-31. Matt 5, 3-12; 5,38-42; 10,32-39; 19,23-24. (Bilag: Jesu etik)
Underberetninger: Mark 2,1-12; Matt 8-9; Luk 8; Joh 6.
Lidelse, død og genopstandelse: Mark 14-16; Matt 26-28; Luk 22-24; Joh 18-20.

Øvrig litteratur

Bertelsen, Jens Thodberg (m.fl): Frelse - hvad betyder det? (s.224-230)
i: samme: Religion, en grundbog i livsanskuelser. Gyldendal 1985

Buchardt, Mette: Forskerstriden om Det Gamle Testamente og de didaktiske konsekvenser
i: Buchardt, Mette (red.): Religionsdidaktik. Gyldendal 2006.

Davidsen, Andreas: Den mytiske verdensopfattelse - afmytologisering - virkelighedsproblemet (s.74-85)
i: samme: Komponenter til kristendomsundervisning. Gyldendal 1970.

Davidsen, Andreas: Underberetninger (s.213-236)
i: samme: Komponenter til kristendomsundervisning. Gyldendal 1970.

Nissen, Johannes: Hvad er da et menneske? (s.15-31)
i: samme: For menneskets skyld. Unitas Forlag 1991

Møllehave, Johannes: I lidettroende (s.24-33)
i: samme: Fuglen, blomsten og barnet. Sesam 1994.

Møllehave, Johannes: Lys i mørke (s.50-62)
i: samme: Fuglen, blomsten og barnet. Sesam 1994.

4. Islam

Grundbog

Kate Østergaard: Danske verdensreligioner - Islam. Gyldendal Uddannelse 2006.

Øvrig litteratur

Ali, Ayaan Hirsi: Submission.
i: samme: Jeg anklager. Jyllands-postens Forlag 2005.

Buchardt, Mette: Når "religion" bliver til "kulturerfaring" i klasserummet.
i: Religionslæreren, 3, 2010. Red.: Karsten Bräuner. Religionslærerforeningen.

Jensen, Tim: Mange muslimer, mange islamer.
i: Islam i bevægelse. Red.: Mona Sheikh, Fatih Alev, Babar Baig og Noman Malik. Akademisk Forlag 2003.

Jerichow, Anders: Indledning fra "Islam i bevægelse".
Jensen, Tim: Mange muslimer, mange islamer.
begge i: Sheikh, Mona, m.fl. (red.): Islam i bevægelse. Akademisk Forlag 2003

Kjær, Birgitte: Kristendomsundervisning og undervisning om andre religioner.
Kristendomsfaget i undervisningen. Kroghs Forlag 1999.

Kureishi, Hanif: Min søn fanatikeren
i: samme: Kærlighed i en kold tid. Gyldendal 1997

Poulsen, Allan: Blasfemi i undervisningen.
i: Religion, 2, 2010. Red.: Signe Elise Bro. Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF.

Skovmand, Keld: Ikke-kristne religioner og andre livsanskuelser i kristendomskundskab.
i: Religionsdidaktik. Red.: Mette Buchardt. Gyldendal 2006

Wulff, Ellen (overs.) (red.) 2006: Koranen. Sura 1, 24, 92 og 93.

5. Etik

Grundbog

Jørgen Husted: Etiske teorier. Hans Reitzels Forlag 2014

Øvrig litterratur

Brønsted, Anders Bæk: Professionsetik (kap. 10)
i: KLM på tværs - sociologiske, historiske og filosofiske perspektiver. Red.: Bjørg Bogisch og Britta Kornholt. Samfundslitteratur 2013.

Løgstrup, K.E. Indføring og tekster. Ved Erik Kempf og Ole Morsing. Munksgaard 1995.
Indledning, tekst 1: Den etiske fordring og tekst 2: De suveræne livsytringer (s.32-42)

6. Nye religiØse strØmninger

Christensen, Lise Debel: New Age
Religion og kultur - en grundbog. Red.: Esben Andreasen og Allan Poulsen. 3. udg. Systime 2011.

Flagdag på slotspladsen. Forsvarskanalen. Offentliggjort den 07/09/2012 (video)

Geels, Antoon & Wikström, Owe: New age - tegn i tiden. (s.325-329)
i: samme: Introduktion til religionspsykologi. Gad 2001

Laudrup, Carin: Civilreligion.

Tvilling, Niels: Er opstandelse og reinkarnation det samme?
Sankt Johannes Sogns kirkeblad, feb.-mar.-apr., 2004

7. Kristendom i nutid

Grundbog

Annika Hvithamar: Danske Verdensreligioner. Kristendom.
Gyldendal 2007.

Øvrig litteratur

Arendt, Niels Henrik: Den danske folkekirke.
i: Kristne kirkesamfund i Danmark. Red.: Birgitte Larsen og Peter Lodberg. Anis 1997.

Christiansen, Lars & Sandbeck, Lars: Religion er noget, man gør. (s.46-49)
i: samme: Gudløse hjerner. Et opgør med de nye ateister, Informations forlag 2009.

Falk, Bent : Synd tappert. (s.61-75)
i: Bent Falk: Kærlighedens pris. Anis 2002.

Gray, John: Sandheden om det onde.
Information, weekend 1.-2. november, 2014

Holm, Peter: Bud på Gud
i: Interesse for Gud. Ni tidssvarende essay. Red. Niels Grønkjær & Henrik Brandt-Pedersen. Anis 2002.

Martensen, Hans L.: Den katolske kirke.
i: Kristne kirkesamfund i Danmark. Red.: Birgitte Larsen og Peter Lodberg. Anis 1997.

Luther, Martin: Tro er ikke den menneskelige forestilling… (1 enkelt side)
i: Thestrup Pedersen, E. (red.): Luthers skrifter i udvalg III. 2. udg., Aros 1980.

Sørensen, Peter Green: Frygt ikke religionsundervisningen.
Folkeskolen.dk, 5. september 2014.

Tillich, Paul: Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. (s.50-57)
i: samme: Det evige i nuet. Anis 2002.

Woodhead, Linda: En kvindereligion?
i: samme: Kristendom kort og godt. Anis forlag 2010.

Afsluttet 29. april 2015

 

Irene Larsen KR-11-1