Prøvespørgsmål

KR-11-1

 

1. Buddhisme: Reinkarnationstanken
a) Giv med inddragelse af eksempler og gerne citater en karakteristik af den buddhistiske reinkarnationstanke.
b) Drøft hvilke udfordringer disse forestillinger kan have for nutidens menneske i vesten.
c) Perspektiver til kristendomskundskabsfaget.

2. Buddhisme: Æstetik og ritualer
a) Giv med inddragelse af eksempler og gerne billeder en karakteristik af nogle af buddhismens æstetiske og/eller rituelle udtryk.
b) Drøft hvilke betydninger og værdier, der kan ligge i ritualer og billeder.
c) Perspektiver til kristendomskundskabsfaget.

3. Fagdidaktik: Tilgange
a) Redegør for en eller to fagdidaktiske tilgange.
b) Diskuter hvilken betydning de har for undervisning i kristendomskundskab.
c) Vurder svagheder og styrker i forhold til opfyldelsen af fagets mål.

4. Fagdidaktik: Kristendomskundskab
a) Giv en karakteristik af faget i folkeskolen i dag ud fra bestemmelser.
b) Drøft fagets aktuelle udfordringer.
c) Hvilken betydning kan undervisningen i kristendomskundskab få i elevernes liv?

5. Bibelske fortællinger: Det Gamle Testamente
a) Vælg en fortælling fra Det Gamle Testamente og redegør for indhold og sigte.
b) Diskutér hvordan denne fortælling kan have relevans for kristne i dag.
c) Perspektiver til kristendomskundskabsfaget.

6. Bibelske fortællinger: Det Nye Testamente
a) Vælg en lignelse, en underberetning eller et afsnit af lidelseshistorien fra Det Nye Testamente og redegør for indhold og sigte.
b) Diskutér hvordan denne fortælling kan have relevans for kristne i dag.
c) Perspektiver til kristendomskundskabsfaget.

7. Islam: Muslimsk praksis
a) Gør rede for muslimsk praksis, som den kommer til udtryk i en eller flere af de fem søjler.
b) Drøft betydningen af den stærke vægtning af praksis.
c) Perspektiver til kristendomskundskabsfaget.

8. Islam: At være muslim i Danmark
a) Gør rede for nogle eksempler på, hvordan man kan være muslim i Danmark.
b) Drøft dette i f.t. begreber som fx minoritet, diaspora, dawa.
c) Perspektiver til kristendomskundskabsfaget.

9. Etik: Pligtetik og nytteetik
a) Gør rede for pligtetik og nytteetik.
b) Drøft styrker og svagheder gerne med perspektivering til andre typer etik.
c) Udarbejd en case, der belyser enten pligt- eller nytteetik, sammen med at par arbejdsspørgsmål. Casen skal være beregnet på skolens elever.

10. Etik: Case: Aktiv dødshjælp
a) Gør rede for de(t) grundlæggende dilemma i at udføre aktiv dødshjælp.
b) Fremlæg argumenter for og imod, og sæt dem i forhold tre perspektiver: pligter, konsekvenser og holdninger.
c) Overvej, hvad man skal tage højde for, hvis man vil arbejde med emnet aktiv dødshjælp i skolen.

11. Nye religiøse strømninger: Nyspiritualitet
a) Gør rede for to-tre udvalgte grundbegreber
b) Drøft styrker og svagheder ved den nyspirituelle livsanskuelse
c) Perspektivér til kristendomskundskabsfaget

12. Kristendom i nutid: Gud
a) Giv, med inddragelse af eksempler og gerne citater, en karakteristik af det kristne gudsbegreb.
b) Drøft hvilke udfordringer disse forestillinger kan have for nutidens menneske.
c) Perspektivér til kristendomskundskabsfaget

13. Kristendom i nutid: Frelse
a) Giv, med inddragelse af eksempler og gerne citater, en karakteristik af begrebet frelse i kristendommen
b) Drøft hvilke udfordringer disse forestillinger kan have for nutidens menneske
c) Perspektivér til kristendomskundskabsfaget

Afsluttet 29. april 2015

 

Irene Larsen KR-11-1