Studieprodukt 3

KR-11-1

 

En større skriftlig opgave

Studieordningen: "Større skriftlig, religionsfaglig opgave i løbet af 3. eller 4. semester. Opgaven er på max. 15 normalsider uanset gruppestørrelse og må skrives i grupper på op til tre personer."

EMNET

Emnet vælges frit indenfor studieordningens indholdsrammer. Der kan være tale om en uddybning af det, vi har været igennem i undervisningen, men emnet kan også ligge indenfor et helt nyt område. Man må ikke skrive om samme emne, som man behandlede i studieprodukt 2. Emnet godkendes af vejlederen.
Vælg noget, I virkelig brænder for, og som I synes kan befrugte jeres kommende arbejde som lærere og religionslærere!!

VEJLEDNING

Der er to vejledninger pr. gruppe.

1) En vejledning under skriveprocessen.
Gennemtænk, hvad du/I vil bruge vejledningstiden til. Brug vejledningerne aktivt, dvs. send materiale med tilhørende spørgsmål (samlet i ét dokument) til vejlederen mindst to arbejdsdage i forvejen.

2) En vejledning, hvor der gives repons på den færdige opgave.
Forberedelse: Læs din opgave igennem igen og tænk over, hvad du vil spørge om. Medbring din opgave til vejledningen.

OMFANG OG INDHOLD

Opgaven skal være på max. 15 sider, ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. En normalside er på 2600 typeenheder.
Overhold god opgaveskik.

Indhold

  • forside og indholdsfortegnelse
  • emnebegrundelse og problemformulering
  • hoveddel med redegørelse, analyse og diskussion
  • konklusion
  • litteraturliste

Se i øvrigt

AFLEVERING

Opgaven afleveres to steder:

  • I den relevante mappe i fildeling på IntraPol (meget gerne som pdf-fil) - senest søndag d. 19. april.
  • I papirform i Irenes dueslag - senest mandag d. 20. april

Opgaven kan afleveres når som helst.

 

Irene Larsen  KR-11-1