Oversigt over de tre studieprodukter

KR-11-1

 

1) Undervisning af medstuderende

Mundtligt oplæg med mulighed for relevant skriftlighed. Fordeles hen over de to år. Senest 1. april 2015.

2) Skriftlig fagdidaktisk opgave

Opgaven kan skrives i grupper på op til tre personer.
Omfang: Maks. 15 normalsider. Afleveres juni 2014.

3) Skriftlig religionsfaglig opgave

Opgaven kan skrives i grupper på op til tre personer.
Omfang: Maks. 15 normalsider. Afleveres medio marts 2015.

 

Irene Larsen  KR-11-1