Buddhisme

plan

 

Grundbøger

Herman Hesse: Siddhartha.
Udkom i Tyskland 1922. Udkom første gang på dansk 1959.
Genudgivet 2003 på Gyldendals forlag. 69 kr.

Esben Andreasen: Buddhismen - introduktion, udbredelse og tekster til de første århundreder. Gyldendal Uddannelse 2002.

Jørn Borup: Buddhisme. Danske verdensreligioner.
Gyldendal 2007.

Vi skal også bruge:
Mette Buchardt: Religionsdidaktik.
Gyldendal 2006.

Skannede artikler - er mærket (s)

(Der er givet besked om bøgerne til SL Books, bogladen på CBS, Solbjerg Plads 3.)
 

Husk også ..

og

 

Læseplan

1. INTRODUKTION (uge  39)

LÆS

 • Herman Hesse: Siddhartha.
 • Borup, s.9-19
 • Andreasen: Buddhismen, indledning
 • Andreasen: Buddhismen, kap. 1-2, samt s.53-54
 • Andreasen: Buddhismen, tekst 1-14
 • Andreasen; Følner; Lindhardt (red.) 1992: Buddhisme-tekster (s)
  Heri: Tekst 6,7 & 8 i afsnittet om hinduisme, samt tekst 1 i afsnittet om buddhisme.
 • Lindhardt, Svend m.fl. (red.) 1991: Hinduisme og buddhisme (s)

Selvstudium

Et afsnit om buddhisme i en grundbog efter eget valg.

F.eks. fra en af følgende:

 • Politikens håndbog om verdens religioner. Red.: Mikael Rothstein.
  Politikens Forlag 2000.
 • Mennesket og magterne - en grundbog til religion. Red.: Esben Andreasen, m.fl.
  Gyldendal 1991.
 • Religionsguiden. Af Tim Jensen, 1999: http://www1.sdu.dk/Hum/TimJensen/Rel/relindex.htm
 • Religion og kultur - en grundbog. Red.: Esben Andreasen og Allan Poulsen. 2. udg.
  Systime 2006.
 • Religionshåndbogen. Red.: Peter Boile Nielsen.
  Gad 1994.

Artikler til selvstudium

Jørn Borup: Buddhismens fremtid ligger i Vesten
Kristeligt Dagblad 26. juni 2009.

Morten Thomsen Højsgaard: Danskerne er i gang med at skifte religion
Kristeligt Dagblad 17. juni 2009
 

2. BUDDHISTISK VIRKELIGHEDSFORSTÅELSE (uge 40)

LÆS

 • Andreasen, s.30-31 samt tekst 38 & 39.
 • Andreasen, kap. 3.
 • Smith, Huston 1984: Grundlæggende Buddhistiske begreber (s) Læs s. 150-160.
 • Jahn, Michael 2000: Buddhismen (s)

Om de enkelte begreber

 • Lidelse: Andreasen, tekst 17, 18, 25. Buddhisme-tekster, tekst 4.
 • Karma: Andreasen. kap. 3.
 • Samsara: Andreasen, tekst 16, 21, 22, 24. og Buddhisme-tekster, tekst 5.
 • Nirvana: Andreasen, tekst 26, 27 og Buddhisme-tekster, tekst 11, 23.
 • Skandha: Andreasen, tekst 15, 20 og Jahn-teksten.
 • Dharma: Andreasen, tekst 18, 19, 20.
 • Sjælevandring/genfødsel: Andreasen, tekst 23 og Buddhisme-tekster, tekst 8.
 • Tomhed: Buddhisme-tekster, tekst 12.
 • Bevidsthed: Buddhisme-tekster, tekst 7.
 • Livshjulet: Andreasen, s. 22-23.
 • Meditation: Andreasen, kap. 6 + tilhørende tekster.

Selvstudium

 • Bonde, Steen m.fl. 1999:De fire ædle sandheder (s)
 • Svend Guttormsen: Buddhisme. Gyldendal 2004. (Skrevet til ældste klassetrin i folkeskolen. God introduktion.)

3. BUDDHISTISK MANGFOLDIGHED & BUDDHISTISK ETIK (uge 41)

LÆS

A. Buddhismer

 • Smith, Huston 1984: Grundlæggende Buddhistiske begreber (s) Læs s. 160-168.
 • Andreasen, kap. 9, samt s.48.
 • Borup, kap. 3.

B. Etik

 • Andreasen, kap. 4 & 5, samt alle tekster til de to kapitler.
 • Borup, kap. 4.
 • Jensen & Rothstein: Buddhisme. i: Etikken og religionerne (s)

Selvstudium

 • Tim Jensen og Mikael Rothstein: Etikken og religionerne. Aschehoug 1998.
  Forord samt Indledning: Religion og etik, s.9-48.

4. BUDDHISME- RITUALER OG ÆSTETIK (uge 43)

LÆS

 • Andreasen: kap. 6 & 7, samt tekster til kap. 6.
 • Borup, kap. 5.
 • Christiansen, Lars & Sandbeck, Lars 2009: Religion er noget, man gør (s)

5. BUDDHISME I UNDERVISNINGEN (uge 44)

LÆS

 • Faghæftet - om undervisning i ikke-kristne religioner
 • Borup: Undervisnings- og lærebogsbuddhismer? (s)
 • Helle Hinge: Komparativ undervisning (afsnit 4.3.i: Religionsdidaktik)
 • Mette Buchardt: Monokulturel, multikulturel og antiracistisk undervisning
  (afsnit 4.7.i: Religionsdidaktik)
 • Mette Buchardt: Fagdidaktiske tilgange (s.31-32 i: Religionsdidaktik)
 • Kjær, Birgitte 1999: Kristendomsundervisning og undervisning om andre religioner (s)
 • Sørensen, Peter Green : Hvad var spørgsmålet? Kirken Underviser, juni 2009. (s

Selvstudium

 • Carl Hansen 1999: Et besøg i den buddhistiske verden. (s)

Irene Larsen  Religion 27.1