BUDDHISME

forår 2012

 

Grundbøger

Herman Hesse: Siddhartha.
Udkom i Tyskland 1922. Udkom første gang på dansk 1959.
Genudgivet 2003 på Gyldendals forlag. 69 kr.

Esben Andreasen: Buddhismen - introduktion, udbredelse og tekster til de første århundreder. Gyldendal Uddannelse 2002.

Jørn Borup: Buddhisme. Danske verdensreligioner. Gyldendal 2007.

Vi skal også bruge:
Mette Buchardt: Religionsdidaktik. Gyldendal 2006.

Plan

1. INTRODUKTION (uge 1)

LÆS

 • Herman Hesse: Siddhartha.
 • Borup, s.9-19
 • Andreasen: Buddhismen, indledning
 • Andreasen: Buddhismen, kap. 1-2, samt s.53-54
 • Andreasen: Buddhismen, tekst 1-14
 • Andreasen; Følner; Lindhardt (red.) 1992: Buddhisme-tekster (s)
  Heri: Tekst 6,7 & 8 i afsnittet om hinduisme, samt tekst 1 i afsnittet om buddhisme.
 • Lindhardt, Svend m.fl. (red.) 1991: Hinduisme og buddhisme (s)

Selvstudium

Et afsnit om buddhisme i en grundbog efter eget valg. F.eks. fra en af følgende:

 • Politikens håndbog om verdens religioner. Red.: Mikael Rothstein. Politikens Forlag 2000.
 • Mennesket og magterne - en grundbog til religion. Red.: Esben Andreasen, m.fl. Gyldendal 1991.
 • Religionsguiden. Af Tim Jensen, 1999.
 • Religion og kultur - en grundbog. Red.: Esben Andreasen og Allan Poulsen. 2. udg. Systime 2006.
 • Gyldendals religionshistorie. Red: Tim Jensen, Mikael Rothstein og Jørgen Podemann Sørensen.
  2. reviderede og udvidede udgave. Gyldendal 2011.

2. BUDDHISTISK VIRKELIGHEDSFORSTÅELSE (uge 3)

LÆS

 • Andreasen, s.30-31 samt tekst 38 & 39.
 • Andreasen, kap. 3 samt tekst 15-17.
 • Smith, Huston 1984: Grundlæggende Buddhistiske begreber (s) Læs s. 150-160.
 • Jahn, Michael 2000: Buddhismen (s)

Om de enkelte begreber

 • Lidelse: Andreasen, tekst 17, 18, 20, og 25.
 • Karma: Andreasen. kap. 3.
 • Samsara: Andreasen, tekst 16, 21, 22 og 24.
 • Nirvana: Andreasen, tekst 26, 27 og Buddhisme-tekster, tekst 23.
 • Skandha: Andreasen, tekst 15, 20 og Jahn-teksten.
 • Dharma: Andreasen, tekst 18, 19, 20.
 • Sjælevandring/genfødsel: Andreasen, tekst 16 og 23.
 • Tomhed: Buddhisme-tekster, tekst 12.
 • Bevidsthed: Buddhisme-tekster, tekst 7.
 • Livshjulet: Andreasen, s. 22-23.
 • Meditation: Andreasen, s.30-31 samt tekst 38 & 39..

Selvstudium

 • Bonde, Steen m.fl. 1999:De fire ædle sandheder (s)
 • Svend Guttormsen: Buddhisme. Gyldendal 2004. (Skrevet til ældste klassetrin i folkeskolen. God introduktion.)

Denne dag lavede vi en gå-mediation.
Litteratur: Jette Mouritsen: Meditation i undervisningen. i: Religion, nr. 2, 1999. (Findes på biblioteket.)

Gennemgang af billeder af livshjulet.
Litteratur:
Religion, nr. 1, 1999. s.20-22.

3. BUDDHISTISK MANGFOLDIGHED & BUDDHISTISK ETIK (uge 8)

LÆS

A. Buddhismer

 • Smith, Huston 1984: Grundlæggende Buddhistiske begreber (s) Læs s. 160-168.
 • Andreasen, kap. 9, samt s.48.
 • Borup, kap. 3.

B. Etik

 • Andreasen, kap. 4 samt tekster dertil.
 • Borup, kap. 4.
 • Jensen & Rothstein: Buddhisme. i: Etikken og religionerne (s)

Selvstudium

 • Jensen, Tim; Rothstein, Mikael: Etikken og religionerne. Aschehoug 1998. Forord samt Indledning: Religion og etik, s.9-48.
 • Jensen, Tim; Rothstein, Mikael: Værktøjskasse (Gud og grønne skove, 1991) (s)

4. BUDDHISME- RITUALER OG ÆSTETIK (uge 9)

LÆS

 • Andreasen: kap. 6 & 7, samt tekster til kap. 6.
 • Borup, kap. 5.
 • Christiansen, Lars & Sandbeck, Lars 2009: Religion er noget, man gør (s)
 • Østergaard, Jesper: Buddhisme i tekst og praksis (s)

Selvstudium

Jørn Borup: Ritualer i buddhismen. Religion.dk, 6. april 2005.

Kl. 12-14: Besøg på Buddhistisk Center, Svanemøllevej 56, 2100 København Ø.
Se Buddhistisk Centers hjemmeside.

NB. Fredag d. 9. marts er der ikke undervisning.

5. BUDDHISME I UNDERVISNINGEN (uge 11)

LÆS

 • Faghæftet - om undervisning i ikke-kristne religioner
 • Borup, Jørn: Undervisnings- og lærebogsbuddhismer? (s)
 • Sørensen, Peter Green: Hvad var spørgsmålet? Kirken Underviser, juni 2009. (s)

Læs i "Religionsdidaktik" (repetition)

 • Mette Buchardt: Fagdidaktiske tilgange (s.31-32 i: Religionsdidaktik)
 • Helle Hinge: Komparativ undervisning (afsnit 4.3.i: Religionsdidaktik)
 • Mette Buchardt: Monokulturel, multikulturel og antiracistisk undervisning (afsnit 4.7.i: Religionsdidaktik)

Selvstudium

 •  Hansen, Carl: Et besøg i den buddhistiske verden. (s)

Bilag

 

Irene Larsen  KR 28.2