At være studerende i linjefaget religion

 
t være studerende er 

at være rejsende i kundskabernes og kunstværkernes verden
at have lyst til viden og erkendelse
at have lyst til at blive udfordret og udfordre - fagligt og personligt.

At være studerende er 
 • at man på en moden og selvstændig måde bruger løs af de faciliteter, 
  seminariet stiller til rådighed:
 • biblioteket - ordbøger, leksika (både de generelle og de, der er særlige for ens fag), monografier, tidsskrifter (man skal kende sit fags tidsskrifter)
  - bibliotekets søgefunktioner, herunder artikelbasen
 • undervisning - forberedelse en selvfølgelighed, nærvær en nødvendighed
 • vejledning - forberedelse en selvfølgelighed: man skal vide, hvad man vil med den vejledningstid, man har reserveret
 • it - man skal kende til internettets mange muligheder, men også kunne være kritisk; man skal kende sit fags vigtigste ”sites”.
At være studerende er 

også et forhindringsløb, men det gælder om ikke at springe over, hvor gærdet er lavest (eller højest for den sags skyld), men hvor det er mest relevant og interessant.

Sagt på en anden måde

Som linjefagsstuderende i religion forventes det at du kan og faktisk gør brug af følgende:

På biblioteket

 • bibliotekets søgefunktioner, herunder artikelbasen
 • almindelige opslagsværker, især fremmedordbog og leksika
 • fagets håndbøger 
 • fagets tidsskrifter

Ved computeren

 • e-mail
 • internet på kvalificeret måde 
 • fagets vigtigste web-steder, find nogle af dem via jeres holdside på Fredsnyt
 • kendskab til SkoDa (findes vis Fredsnyt)

Ved skrivebordet

 • læser det angivne materiale
 • benytter ordbøger og leksika
 • læser videre om udvalgte temaer
 • laver egne noter til - og overvejelser over - teksten og diskussionerne
 

Irene Larsen  KR 28.2