Håndbøger

  Håndbøger til kristendomskundskab / religion
1. fagdidaktik
 • Faghæfte 3: Kristendomskundskab. Undervisningsministeriet 2009.
  Kan læses eller printes herfra: Fælles mål for kristendomskundskab.
 • Mette Buchardt (red.): Religionsdidaktik. Gyldendal 2006.
2. ALMENE HÅNDBØGER
 • en fremmedordbog
 • et leksikon (f.eks. Den Store Danske Encyklopædi, www.denstoredanske.dk)
 • et filosofileksikon
 • en idéhistorie (f.eks. De europæiske idéers historie af Johs. Sløk m.fl. eller Europæisk Idéhistorie af Hans-Jørgen Schanz.)
3. FAGLIGE OPSLAGSVÆRKER

a. til bibelen

 • Politikens Bibelleksikon (bør stå på jeres egen bogreol)
 • Gads Bibelleksikon (bør bruges undervejs i arbejdet)

b. til kristendom

 • Kirke og kristendom. Rosinante, 2001. - Et universalleksikon som oplyser om alle slags emner inden for kirken og kristendommen, bl.a. personer, historie, kunst, idégrundlag, trosspørgsmål, liturgi, ritualer, missioner og institutioner.

c. til islam

 • Gads leksikon om islam. Gads forlag. 2008.
 • Politikens Islamleksikon. Politiken 1995.

d. både til kristendom og alle øvrige religioner

 • Gyldendals Religionsleksikon. Religion/Livsanskuelse. 
  Red.: Finn Stefánsson og Asger Sørensen. Gyldendal 1998.
 • Gads Religionsleksikon. (Se http://leksikon.religion.dk)
  Red.: Jørgen Podemann Sørensen, m.fl., Gads Forlag 1999.

e. til filosofi, m.v.

Filosofisk leksikon. Den vestlige verdens erkendelsesteori, metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning.
Af Knud Michelsen, Søren Harnow Klausen og Gert Posselt.
Gyldendal 2008.

Politikens filosofihåndbog.
Af Jørgen Husted og Poul Lübcke.
Politikens 2001.

Religionsfilosofi - Kristendom og tænkning
Af Svend Andersen, Niels Grønkjær og Troels Nørager.
Gads Forlag 2002.

Introduktion til religionspsykologi - det religiøse menneske
Af Antoon Geels og Owe Wikström
Gads Forlag 2001.

4. FAGLIGE TIDSSKRIFTER
 • Religionslæreren - Folkeskolernes Religionslærerforenings blad.
 • Bibliana - et tidsskrift om bibelstudier for ”den almindelige læser”
 • Ikon - om de nye religioner

Andre religionslærerforeningers faglige tidsskrifter: Religion (for gymnasie- og hf-lærere)

Tidsskrifter om religion: Chaos, Religionsvidenskabeligt tidsskrift.

Teologiske tidsskrifter: Dansk Teologisk Tidsskrift, Fønix, Kritisk Forum for Praktisk Teologi.

5. Centrale links

EMU Kristendomskundskab/religion

Religionsportalen - resurserum og værktøjskasse af Poul Storgaard Mikkelsen

Kristendomskundskab.dk
Undervisningsmateriale for elever i grundskolen. Materialet findes i flere sværhedsgrader.
Man kan som studerende komme ind med sit UNI-login

 

Irene Larsen  KR 28.2