Redegørelse KR-28-2

for læst litteratur & andre aktiviteter

  Faget er læst efter studieordning 2011.

UNDERVISERE

 • Irene Larsen (prøveansvarlig)
 • Gry Eliassen
 • Laura Lundager Jensen

1. LØGSTRUP (Gry)

Hansen, Niels Gunder 1998: Værket (s.294-299). i: En afgrund af tillid. Gyldendal.

Kempf, Erik og Morsing, Ole 1995: K. E. Løgstrup. Indføring og tekster. Munksgaard / Gyldendal.

Løgstrup, K. E. 1987: Skolens formål. i: Solidaritet og kærlighed. Gyldendal.

Løgstrup, K.E. 1982: Holdningskrise - disciplinproblemer (s.1-8). i: Uddannelse.

Böwadt, Pia Rose 2006: Livsfilosofisk og eksistentiel undervisning (s.125-149). i: Buchardt, Mette (red): Religionsdidaktik, Gyldendal.

2. FAGDIDAKTIK (Gry)

Grundbog

 • Buchardt, Mette 2006 (red,): Religionsdidaktik. Gyldendal.

Øvrig litteratur

Andersen, Peter B. og Riis, Ole 2002: Religionen bliver privat. i: Gundelach, Peter (red.): Danskernes værdier 1981-1999, Hans Reitzel.

Juul, Henrik 2009: Tillæg til Religionsundervisningens historie i Danmark (pdf)

Kjær, Birgitte 1998: Hvad er en god kristendomsundervisning? (s.6-9). i: Religionslæreren, 2.

Koed, Hans Krab 2002: Skolen sekulariseres (s.22-25). i: Religion i skolen - hvorfor det? (3.udg.), Religionspædagogisk Forlag

Larsen, Irene & Sørensen, Peter Green 2005: Sammenfatning af de tre skolebilleder (s.170-193).
i: Nogle historier gemmer jeg lidt for livet, Religionspædagogisk Forlag.

Rothstein, Michael 1999: Religionshistorie – ikke kristendom (s.8-11). i: Religionslæreren 1.

Rydahl, John og Troelsen, Børge 2005: Det historisk-kritiske (s.151-158) i: Mening og sammenhæng. En fagdidaktik til skolens religionsundervisning. 2. rev. udg., Forlaget Anis.

Tange, Nina 1995: Et fag i forandring (s.6-9). i: Religionslæreren, 1.

Lovstof

Fælles Mål 2009: Kristendomskundskab

Lov om Folkeskolen - især §1, §5, §6 og §31.

Bekendtgørelse om procedureregler ved en elevs fritagelse for kristendomskundskab i folkeskolen

Lov om Folkeskolen § 1 - 1993 og 2006 (pdf)

Bemærkninger til Lov om Folkeskolen 2006 (pdf)

3. SEKULARISERING OG NYE RELIGIØSE STRØMNINGER (Gry & Laura)

Hammer, Olav 2005: Guder og transcendente væsener i det danske nyåndelige miljø (s.245-260).
i: Højsgaard, Morten Thomsen og Iversen, Hans Raun (red.): Gudstro i Danmark, Anis.

Iversen, Hans Raun 2005: Gudstro i den danske religionspark (s.103-125).
i: Højsgaard, Morten Thomsen og Iversen, Hans Raun (red.): Gudstro i Danmark, Anis.

Larsen, Birgitte og Lodberg, Peter (red.) 1997: Kristne kirkesamfund i Danmark , Anis.

Lüchau, Peter 2007: Ateister i Danmark (s.4-6). i: Bräuner, Karsten (red.): Religionslæreren, 4.

Warmind, Morten 2005: Ateisme i Danmark (s.279-294).
i: Højsgaard, Morten Thomsen og Iversen, Hans Raun (red.): Gudstro i Danmark, Anis.

4. KRISTNE GRUNDBEGREBER OG FORTÆLLINGER (Laura)

Bibel

 • Matthæusevangeliet
 • Lukasevangeliet 15, 11-32
 • Paulus' brev til romerne

Øvrig litteratur

Davidsen, Andreas 1999: Hovedbegreber hos Paulus (s.80-103).
i: Davidsen, Andreas (red.): Grundbog til studiebøger om Paulus, Folkekirkens Pædagogiske Institut & Unitas Forlag.

Laura, Heidi: Evangelisk: Jesus, lag på lag. Weekendavisen, 5. februar 2010.

Müller, Mogens 1998: Matthæusevangeliet (s.56-58).
i: Hallbäck, Geert; Jensen, Hans Jørgen Lundager og Wiberg, Bertil (red.): Gads Bibelleksikon, bd.2, Gads forlag.

Müller, Mogens 1988: Om Bjergprædikenen (s.64-67).
i: Matthæusevangeliet fortolket, Det danske bibelselskab.

Nissen, Johannes 1987: Gudsriget (s.16-17). i: Budskab og konsekvens, Anis.

Nissen, Johannes 1985: Jesus og de syge(s.32-35). i: Budskab og konsekvens, Anis.

Religionspædagogisk forum 1, 2008: Den bibelske fortælling. Nyt om den fortabte søn? - Heri:

 • Bertel Haarder: Bibelske fortællinger i skolen og i læreruddannelsen
 • Jens Raahauge: Den fortabte fortælling
 • Johannes Nissen: Lignelsen om "Den fortabte søn" i bibeldidaktisk betydning
 • Thomas Illum Hansen og Keld Skovmand: Den tabte opal. Om fortabelsens didaktiske potentiale
 • Kirsten M. Andersen: Den fortabte søn i undervisningen - materialeanalyser og perspektiver

5. ISLAM (Irene)

Grundbog

 • Kitir, Deniz: Klassisk og moderne islam. Systime 2010.

Øvrig litteratur

Ali, Ayaan Hirsi: Submission.
i: samme: Jeg anklager. Jyllands-postens Forlag 2005.

Buchardt, Mette: Når "religion" bliver til "kulturerfaring" i klasserummet.
i: Religionslæreren, 3, 2010. Red.: Karsten Bräuner. Religionslærerforeningen.

Jerichow, Anders: Indledning fra "Islam i bevægelse".
Jensen, Tim: Mange muslimer, mange islamer.
begge i: Sheikh, Mona, m.fl. (red.): Islam i bevægelse. Akademisk Forlag 2003.

Koranen. Sura 1, 24, 92 og 93. Udgave: Ellen Wulff (overs.) 2006. Forlaget Vandkundsten.

Kjær, Birgitte: Kristendomsundervisning og undervisning om andre religioner.
Kristendomsfaget i undervisningen. Kroghs Forlag 1999.

Kureishi, Hanif: Min søn fanatikeren
i: samme: Kærlighed i en kold tid. Gyldendal 1997

Poulsen, Allan: Blasfemi i undervisningen.
i: Religion, 2, 2010. Red.: Signe Elise Bro. Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF.

Rydahl, John og Troelsen, Børge: Det historisk-kritiske.
i: samme: Mening og sammenhæng. En fagdidaktik til skolens religionsundervisning. 2. rev. udg. Forlaget Anis 2005.

Skovmand, Keld: Ikke-kristne religioner og andre livsanskuelser i kristendomskundskab.
i: Religionsdidaktik. Red.: Mette Buchardt. Gyldendal 2006.

6. Buddhisme (Irene)

Grundbøger

Andreasen, Esben: Buddhismen - introduktion, udbredelse og tekster til de første århundreder. Gyldendal Uddannelse 2002.

Borup, Jørn: Buddhisme. Danske verdensreligioner. Gyldendal 2007.

Hesse, Herman: Siddhartha. (Opr. ty 1922, da 1959.) Gyldendal 2003.

Øvrig litteratur

Andreasen, Esben, m.fl. (red.): Buddhisme-tekster
Hinduisme: tekst 6,7 og 8.
Hinayanabuddhisme: tekst 1,4,5,7,8,11,12 og 23.
i: Mennesket og magterne - en tekstsamling til religion. Gyldendal 1992

Borup: Undervisnings- og lærebogsbuddhismer? (s)
i: Faber, Elisabeth og Clausen, Allan Friis (red.): Religion, 2, 2006.
Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF.

Christiansen, Lars & Sandbeck: Religion er noget, man gør (s.46-49)
i: Christiansen, Lars & Sandbeck, Lars: Gudløse hjerner. Et opgør med de nye ateister, Informations forlag 2009.

Jahn, Michael: Buddhismen (s)
i: Ikon nr. 31, 2000

Jensen, Tim og Rothstein, Mikael: Buddhismen (s. 209-228)
i: Etikken og religionerne. Aschehoug 1998.

Lindhardt, Svend m.fl. (red.): Hinduisme og buddhisme (s.144-147)
i: Andreasen, Esben, m.fl. (red.): Mennesket og magterne - en grundbog til religion, Gyldendal Uddannelse 1991.

Smith, Huston 1984: Grundlæggende Buddhistiske begreber (s. 150-168)
i: Religioner i Øst og Vest. Borgen 1984.

Sørensen, Peter Green: Hvad var spørgsmålet?
i: Reiche, Inge Lise & Jensen, Per Rene (red.): Kirken underviser 1, 2009.
Kirkefaglig Videreuddannelse.

7. Kristendom & modernitet (Irene)

Grundbøger

Arendt, Niels Henrik: Er det den samme Gud? Gud i kristendommen og andre religioner. Unitas Forlag 2009.

Bibeltekster

 • Sl 8, 104 og 139
 • Job 38-41
 • Rom 1; 3,21-31; 8,31-38
 • 1 Kor 12-13 + 15
 • Fil 2,1-18

Øvrig litteratur

Christiansen, Lars & Sandbeck: Religion er noget, man gør (s.46-49)
i: samme: Gudløse hjerner. Et opgør med de nye ateister, Informations forlag 2009.

Harbsmeier, Eberhard, m.fl.: Forsoningen. (s. 75-78)
i: samme: Katekismus, Anis 2000.

Luther, Martin: Tro er ikke den menneskelige forestilling…
i: Thestrup Pedersen, E. (red.): Luthers skrifter i udvalg III. 2. udg., Aros 1980. (1 enkelt side)

Religionspædagogisk Tidsskrift, nr. 1, 2010. Tema: Fantasy og religion.

Sørensen, Jørgen Podemann: Religionshistoriske grundbegreber. (s. 7-30)
i: Andreasen, Esben og Poulsen, Allan (red.): Religion og kultur - en grundbog. 3. udg., Systime 2010.

Tillich, Paul: Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. (s.50-57)
i: samme: Det evige i nuet, Anis 2002.

Arrangementer

 • Ekskursion til Bornholm, 7.-9. november 2010 (Gry & Laura)
 • Fredagsbøn, 16. sept. 2011, kl. 13.15-16. (Irene)
 • Besøg på Buddhistisk center, 2. marts 2012 (Irene)
 • Studietur til Jerusalem, 6.-10. februar 2012 (Irene)
 • Kursus i faglig læsning, 13. april, kl. 12-14.30. (Monique Vitger)

Se også ..Irene Larsen
Institut for Skole og Læring
Professionshøjskolen Metropol
4. maj 2012
 

Irene Larsen  KR 28.2