Prøvespørgsmål KR-28-2

maj-juni 2012

 

1. Løgstrup - Etik

 • Giv - gerne med inddragelse af eksempler og citater - en karakteristik af Løgstrups etik.
 • Drøft hvilke udfordringer Løgstrups etik kan have i dag.
 • Perspektiver til kristendomskundskabsfaget.

2. Løgstrup - Udfordring til skolen

 • Giv - gerne med inddragelse af citater - en karakteristik af Løgstrups tænkning om skolens opgave.
 • Drøft, hvordan elementer i Løgstrups tænkning kan udfordre skolens opgave og undervisning.
 • Perspektiver til kristendomskundskabsfaget.

3. Fagdidaktik - Tilgange

 • Redegør for en eller to fagdidaktiske tilgange.
 • Diskuter hvilken betydning de har for undervisning i kristendomskundskab.
 • Vurder svagheder og styrker i forhold til opfyldelse af fagets mål.

4. Fagdidaktik - Kristendomskundskab

 • Giv en karakteristik af faget i folkeskolen i dag ud fra bestemmelserne.
 • Drøft fagets aktuelle udfordringer.
 • Hvilken betydning kan undervisningen kristendomskundskab få i elevernes liv?

5. Forskellige former for kristendom

 • Beskriv ud fra eget valg en kristen frikirke i Danmark.
 • Diskuter forholdet mellem folkekirke-kristendom og kristne kirker uden for folkekirken i Danmark.
 • Perspektiver til kristendomskundskabsfaget.

6. Bibelske fortællinger - Guds rige

 • Gør rede for forestillingen om Guds rige ud fra udvalgte eksempler i Matthæusevangeliet.
 • Drøft hvilke udfordringer forestillingen om Guds rige kan have i dag.
 • Perspektiver til kristendomskundskabsfaget.

7. Bibelske fortællinger - Bjergprædikenen

 • Gør rede for centrale problemstillinger i Bjergprædikenen.
 • Drøft hvilke udfordringer Bjergprædikenen kan have i dag.
 • Perspektiver til kristendomskundskabsfaget.

8. Moderne islam

 • Redegør for forholdet mellem islam og modernitet ud fra en eller to tekster fra Kitirs bog, del 2, s.116-164.
 • Diskutér forholdet mellem islam og modernitet.
 • Perspektiver til kristendomskundskabsfaget.

9. Islam i Danmark

 • Redegør for islam i Danmark ud fra en eller to tekster fra Kitirs bog, del 3, s.192-209.
 • Diskutér muslimers liv og religion i Danmark.
 • Perspektiver til kristendomskundskabsfaget.

10. Buddhismen og etik

 • Giv med inddragelse af eksempler og gerne citater en karakteristik og drøftelse af nogle etiske spørgsmål i lyset af buddhismen.
 • Drøft hvilke udfordringer buddhismens opfattelse af etiske spørgsmål kan have for nutidens menneske i vesten.
 • Perspektiver til kristendomskundskabsfaget.

11. Reinkarnationstanken

 • Giv med inddragelse af eksempler og gerne citater en karakteristik af den buddhistiske reinkarnationstanke.
 • Drøft hvilke udfordringer disse forestillinger kan have for nutidens menneske i vesten.
 • Perspektiver til kristendomskundskabsfaget.

12. Kristne grundbegreber

 • Forklar, gerne med eksempler og citater forståelsen af et kristent grundbegreb og hvad der dermed siges om, hvad kristendom er.
 • Drøft hvilke udfordringer denne tænkning kan have for nutidens mennesker.
 • Perspektiver til kristendomskundskabsfaget.

Se også

Irene Larsen
Institut for Skole og Læring
Professionshøjskolen Metropol
4. maj 2012

 

Irene Larsen  KR 28.2