Studieprodukt 3

Kristendomskundskab/Religion

 

En større skriftlig opgave

Studieordningen: "Større skriftlig, religionsfaglig opgave i løbet af 3. eller 4. semester. Opgaven er på max. 15 normalsider uanset gruppestørrelse og må skrives i grupper på op til tre personer."

EMNET

Emnet vælges frit indenfor studieordningens indholdsrammer. Der kan være tale om en uddybning af det, vi har været igennem i undervisningen, men emnet kan også ligge indenfor et helt nyt område. Man må ikke skrive om samme emne, som man behandlede i studieprodukt 2. Emnet godkendes af underviseren.
Vælg noget, I virkelig brænder for, og som I synes kan befrugte jeres kommende arbejde som lærere og religionslærere!!

VEJLEDNING

Der er to vejledninger pr. gruppe.
Gennemtænk, hvad du/I vil bruge vejledningstiden til. Brug vejledningerne aktivt, dvs. send materiale med tilhørende spørgsmål (samlet i ét dokument) til vejlederen mindst to arbejdsdage i forvejen.

OMFANG OG INDHOLD

Opgaven skal være på max. 15 sider, ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. En normalside er på 2600 typeenheder.
Overhold god opgaveskik.

Indhold

  • forside og indholdsfortegnelse
  • emnebegrundelse og problemformulering
  • hoveddel med redegørelse, analyse og diskussion
  • konklusion
  • litteraturliste

Se i øvrigt

AFLEVERING

Opgaven afleveres to steder:

  • I den relevante mappe i holdets Fronterrum (meget gerne som pdf-fil)

Opgaven afleveres på et tidspunkt fastsat af underviseren, dog senest d. 26. marts.
I Studieordningen står der: "Alle tre studieprodukter skal være afleveret og godkendt senest 1. april på 4. årgang."

Linjefagslærerne i kristendomskundskab/religion
september 2011

 

Irene Larsen  KR 28.2