Tekstlæsning

eller kunsten at møde forberedt til undervisning og gruppearbejde

 
  • Læs teksten langsomt, genlæs evt. særligt vigtige passager
  • Slå svære ord op i leksikon (anvend relevante faglige opslagsbøger) eller fremmedordbog
  • Streg under i teksterne, notér hovedpunkter på et separat stykke papir
  • Skriv spørgsmål ned, både ord og tankegange, du ikke forstår
  • Skriv ned, hvad du selv tænker undervejs, om du er enig eller uenig i de fremsatte synspunkter. Måske er der noget du bliver vred over eller begejstret for.
  • Vurdér også teksten: hænger den sammen eller er der selvmodsigelser, argumenteres der godt for det fremsatte stof, osv.?
  • Læs evt. yderligere om emnet i opslagsværker eller litteratur.

Link

 

Irene Larsen  KR 28.2