Bibelen

en litteraturliste

 

Opdateret januar 2014. - Se også litteratur om bibelsyn.

OpslagsvÆrker

Politikens Bibelleksikon, af Lisbeth og Mogens Müller.
Politiken 1992 og senere. (PBL)

Gads Bibelleksikon. Red.: Geert Hallbäck og Hans Jørgen Lundager Jensen. 
Gad 1998 og senere. (GBL)

Evangelierne synoptisk opstillet. Ved Niels Hyldahl.
Det Danske Bibelselskab 1996.

Bibelatlas, udarbejdet af John Strange.
Det Danske Bibelselskab 1998.

Tidsskrifter

Bibliana - tidsskrift om bibelen; det findes på seminariebiblioteket.

Religionspædagogisk Forum nr 1, 2008: Den bibelske fortælling - Nyt om den fortabte søn?

GrundbØger om hele bibelen

Webside: Kristendom.dk: Bibelen

Jens Forman: Den kristne religion.
Forlaget Musagetes 1992.

Villy Christensen, Henning Fogde og Kristian Jensen: De bibelske skrifter. Historie, indhold, relevans.
NNF/Arnold Busck 1994.

Allan Poulsen og Jakob Schow-Madsen: Kristendom i nutid.
Munksgaaard 1996.

Svend Lindhardt og Bente Lund: Da Gud slog i bordet. (Lavet ud fra en eksistens -teologisk synsvinkel.)
Gyldendal 1998. 

Kommentarer

Serie om hvert enkelt skrift - af forskellige forfattere. Det Danske Bibelselskab.

Til evangelierne:

  • Mogens Müller: Mattæusevangeliet fortolket. Det danske Bibelselskab 1988.
  • E. Thestrup Pedersen: Markusevangeliet fortolket. Det danske Bibelselskab 1985.
  • Lars Tjalve: Lukasevangeliet fortolket. Det danske Bibelselskab 1986.
  • Johannes Værge: Johannesevangeliet fortolket. Det danske Bibelselskab 1988.

Desuden:

  • Kai Kjær-Hansen: Mattæus-evangeliet. Studieudgave. Det Danske Bibelselskab 1994.
  • Kai Kjær-Hansen: Apostlenes gerninger. Studieudgave. Det Danske Bibelselskab 1995.
  • Mogens Muller: Kommentar til Mattæusevangeliet. Aarhus Universitetsforlag 2000.

Der findes mange andre kommentarer.

Det gamle Testamente

Heike Friis: Det gamle israels religion. (NB. God lille indføring !)
i: Gyldendals religionhistorie. Red.: Tim Jensen, m.fl. Gyldendal 1994.

Hans J. Lundager Jensen: Gammeltestamentlig religion - en indføring.
Anis. 1998.

Bibelkundskab. Introduktion til Det gamle Testamente. Red.: Else Kragelund Holt og Kirsten Nielsen. 
Aarhus Universitetsforlag 1997.

Kirsten Nielsen: Satan - den fortabte søn? Anis 1996.

Det nye testamente

Geert Hallbäck: Det nye testamente - en lærebog.
Anis 2010.

Annette Laage Jørgensen: Den ældste kristendom. (NB. God lille oversigtsartikel.)
i: Religionshåndbogen. Red.: Peter Boile Nielsen. Gjellerup og Gad 1994.

Hartvig Wagner: Nytestamentlig tidshistorie. En oversigt. (Det er en oversigt, ikke monografi.)
Forlaget Wagner 1993.

Per Bilde: En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.
Anis 2001.

Den historiske Jesus

Mogens Müller: Jesusopfattelser i den nytestamentlige forskning. (Forskningshistorie, ca. 20 sider, resten er tekster)
NNF 1978.

Luise Schottroff og Wolfgang Stegemann: Hvor alle er mennesker. Socialhistoriske læsninger omkring Jesus-bevægelsen i
Det nye Testamente. Anis 1983.

Troels Engberg-Pedersen (red.): Den historiske Jesus og hans betydning.
Gyldendal 1998.

Jesus. Historien om Jesus og Jesus i historien. Red.: Marianne Aagaard og Søren Giversen. 12 radioforedrag.
Danmarks Radio 1999.

Joshua R. Porter: Jesus, Menneske og Myte. Bearbejdet af Mogens Müller. 
Gad 1999.

Mogens Müller: Da Jesus blev historisk. (Oversigtsartikel)
Bibliana nr. 1, 1999.

Paulus

Se særlig litteraturliste om Paulus.

Didaktik

Her er selvsagt et mylder af titler. Her skal blot nævnes:

Jens Balle og Jens Jørgen Nygaard: Bibelske tekster - genrer og fortællinger. 
Dansklærerforeningen 1996.

I fortællingens univers. Af Edith Aller m.fl.
Omfatter flg.: Fortællebogen (teori) samt 6 elevbøger hver med sit tema, lærervejledning til elevbøgerne.
Gad og Grafisk 1995.

DØdehavsskrifterne

(=Qumranskrifterne = Dødehavsrullerne). Omtale og litteratur.

Gnostikerne

Nag Hammadi-skrifterne. I 1945 fandt man en række skrifter: 13 "bøger" af papyrus indeholdende i alt 52 skrifter, alle affattet på koptisk i 4. årh. e. Kr. og næsten alle med gnostisk indhold. (art. 'Nag Hammadi' i GBL.) Det indeholder bl.a. Thomasevangeliet og Sandhedens evangelium.

A. Tekstudgaver (med indledning)
Søren Giversen: Den ukendte Gud. Gad 1983.
Indledning og oversættelse af Corpus Hermeticum, Hermes-teksterne.
Søren Giversen: Thomas-evangeliet. Gyldendal 1990. (138 kr.)
Søren Giversen: Sandhedens evangelium. Gnostisk Bibliotek 1. SphinX 1990.

B. Oversigt 
Hartvig Wagner: Nytestamentlig tidshistorie. En oversigt. Forlaget Wagner 1993. Kap. 40

C. Litteratur 
Jes P. Asmussen: Når vi nu er af Guds slægt. Tekster til gnosticismen. København 1978.
Søren Giversen: Gnosticismen og mysteriereligionerne. i: Illustreret Religionshistorie, bd.3.
Red.: J.P. Asmussen og J. Læssøe. Gad 1968.
Søren Giversen: Thomasevangeliet. Indledning, oversættelse og kommentarer. Gad 1959.
Den nytestamentlige tids historie (Pedersen), afsnit om gnosticismen, s. 147-149.
Elaine Pagels: Tabernes Evangelier. Hekla 1980. Om Nag Hammadi-teksterne, indeholder en god oversigt over teksterne.
Jørgen Podemann Sørensen: Mysteriereligioner og gnosticisme. i: Gyldendals religionshistorie. Gyldendal 1994.
Benjamin Walker: Gnostikerne. Deres historie, skrifter og filosofi. SphinX 1992.
Bringer som tillæg en oversættelse af Thomasevangeliet.

Se lidt mere om Thomasevangeliet.

 

Irene Larsen  Litteraturlister Kristendom