Etik

en litteraturliste

 

Opdateret februar 2018.

Tre gode grundbøger

 • Frode Nyeng: Etiske teorier. Gyldendal Uddannelse 2000.
 • Jørgen Husted: Etiske teorier. Hans Reitzels Forlag 2014.
 • Frode Nyeng: Nogle gange skal man lyve. Dansk Psykologisk Forlag 2015.

Svend Bjerg - teolog

Står i Danmark for den såkaldte ‘narrative teologi’ med sin doktordisputats "Den kristne grundfortælling.

Om etik:

 • Ansvarlighed. Medicinsk etik. 1985. Sammen med Else Munck.
 • Fortælling og etik. Gyldendal 1986.
 • Det sku’ være så godt. Etik i den danske hverdag. Fremad 1995. (Rummer både en principiel og en speciel del: Den principielle del er enkel og brugbar.
 • Den etiske fortælling. artikel i: Schuster, se nedenfor.

Jens Glebe-Møller - teolog

Er fortaler for "politisk dogmatik" og "teologi fra neden". Har skrevet en lang række bøger om teologiske emner for "almindelige mennesker".

Om etik:

 • Om moralen - dens betydning, grundlag, anvendelse. Gad 1982.
 • Diskursetikken. artikel i: Schuster, se nedenfor.
 • Jürgen Habermas - en protestantisk filosof. Gyldendal 1996.

Peter Kemp - teolog og filosof. 

Siden 1993 leder af Center for Etik og Ret i Kbh.
Kendt for begreber som ‘nærhedsetik’ og ‘ afstandsetik’.

Om etik:

 • Det uerstattelige. En teknologietik. Spektrums Uglebøger 1991 & 1994.
 • Viden, technè og etik. og
 • Nærhedsetikkens begrænsning. begge artikler i: Schuster, se nedenfor.

Jan Lindhardt - teolog - senere biskop i Roskilde.

Har skrevet mangt og meget. Især om Luther.

Om etik:

 • Politik - Religion - Etik. Et problem og dets historie. Gad 1983.
 • Etikkens privatisering. artikel i: Schuster, se nedenfor.
 • Ned fra soklen. Om etikkens forsvinden og mulige genkomst. Hovedland 1999.

K.E. Løgstrup - teolog - en af "de store"

Kendt for "de suveræne livsytringer", skabelsesteologi, fænomenologisk metode.
En række værker, bl.a. "Metafysik I-IV".

Om etik:

 • Den etiske fordring. Gyldendal 1956.
 • Norm og Spontaneitet. Etik og politik mellem teknokrati og dilettantokrati. Gyldendal 1972.

Der findes mange værker om Løgstrup. Et par af de nyeste er:

 • Svend Andersen: Løgstrup. Anis 1995. og
 • Erik Kempf og Ole Morsing: K.E. Løgstrup. Indføring og tekster. Munksgaard 1995.
  - en undervisningsbog til gymnasiet, HF og VUC.

Mogens Pahuus - filosof

Kendt for begrebet ‘livsfilosofi’. Skriver om antropologi. Har bl.a. skrevet:

 • Livsfilosofi 1986, 
 • Fornuft og følelse 1986 
 • Livet selv. En livsfilosofisk tolkning af kristendommen. Philosophia 1994.
 • Etik og følelser. artikel  i: Schuster, se nedenfor.

Johannes Sløk - teolog

Et omfattende forfatterskab, ikke kun om teologiske emner.

Om etik:

 • Kristen moral før og nu. Hans Reitzel 1959. (Genoptrykt i 1997)
 • Moralen der blev væk Centrum 1993.

Peter Thielst - filosof

Om etik:

 • Det onde. Gyldendal 1993.
 • Det gode - lille moralfilosofi. Det lille forlag 1995. (God introduktion til etiske hovedbegreber i den europæiske tænkning uden at være for teoretisk eller for omfattende.)

I øvrigt skal nævnes

 • Moral og etik. Artikelsamling redigeret af Benny Grey Schuster. Anis 1988.
 • Hans Siggaard Jensen, Peter Pruzan og Ole Thyssen: Den etiske udfordring. Om fælles værdier i et pluralistisk samfund. Handelshøjskolen Forlag & NNF/AB 1990.
 • Nils Holtug og Klemens Kappel: Anvendt etik. NNF/AB 1993. (Ingen principiel del, kun en speciel.)
 • Troels Engberg-Pedersen: Antikkens etiske tradition. Gyldendal 1996.
 • Etik. Kapitel om principiel etik. i: Religion - en grundbog i livsanskuelser.
  Af Jens Thodberg Bertelsen m.fl. Gyldendal 1985 og senere. (Teoritungt! sammenhold det eventuelt med Thielst: Det Gode.)

Så er der selvfølgelig en række filosoffer i filosofiens historie, som har beskæftiget sig med etik. Mange spiller stadig en rolle for den etiske debat. F.eks. Kant og Nietzsche. Men det kan I nok selv finde noget om.

Et område af etikken er "menneskerettigheder". Her skal nævnes:

 • Anna Marie Aagaard: Menneskesynet bag kampen om menneskerettighederne i det 20. århundrede.
  i: Menneskesynet. Red.: Sigfred Pedersen. Gad 1989.
 

Irene Larsen  Litteraturlister