Fagdidaktik

Litteraturliste

  Opdateret september 2020.

I. ReligionslÆreren - og andre tidsskrifter

Religionslæreren - for religionslærere i folkeskolen
Vi mener, at I bør abonnere på "Religionslæreren"; eller i det mindste læse det på biblioteket.

Religion - for religionslærere i gymnasiet og hf

Religionspædagogisk Forum - for alle slags religionslærere (udkommer ikke længere, men alle udkomne numre kan downloades gratis)

Religion og livssyn - tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge

II. BØger om religionsdidaktik

Grundbog

Religionsdidaktik. Traditioner og tilgange. Hans Reitzels forlag 2016.
Red.: Mette Buchardt.

Øvrig litteratur (Ordnet efter årstal - dalende)

Religionsdidaktik i praksis - dannelse til religiøs myndighed. Eksistensen 2020
Af Kirsten M. Andersen og Lakshmi Sigurdsson

Religionsundervisning - en fagmetodik. Hans Reitzel 2019
Af Henrik Juul og Karna Kjeldsen.

Kulturfagenes didaktik. Historie, kristendomskundskab og samfundsfag. Dafolo 2017.
Af Anders Stig Christensen, Lars Allan Haakonsen, Hans Krab Koed og Annika Hvithamar.

Bestand og bevægelse. Religionsundervisning og religionspædagogik. Eksistensen 2016.
Red.: Inger Toftgaard Barrett, Marlene Printz Jellesen og Bo Digernes Stokholm.

Religionslærerens håndbog II - faglige overvejelser og konkrete undervisningsforløb. Religionspædagogisk Forlag 2012.
Red.: Carsten Bo Mortensen og Lene Therkelsen.

Interkulturel didaktik. Introduktion til teorier og tilgange. Hans Reitzels Forlag 2012.
Af Mette Buchardt og Liv Fabrin.

Metoder i kristendomskundskab - med inspiration og gode råd til undervisningen. Alinea 2009.
Af Anne-Mette Nortvig og Mona Høgh.

I perioden 2007 til 2010 udkom tidsskriftet Religionspædagogisk Forum med i alt 10 numre. Hvert nummer er et temanummer:
2007, nr. 1: Religion og pædagogik
2008, nr. 1: Den bibelske fortælling
2008, nr. 2: Skylden og tilgivelsens didaktik
2008, nr. 3: Bacheloropgaven i læreruddannelsen
2009, nr. 1: Kirkehistoriske fortællinger
2009, nr. 2: Symboler og symboldidaktik
2009, nr. 3: Filosofi med børn
2010, nr. 1: Fantasy og religion
2010, nr. 2: Myter
2010, nr. 3: Ritualer

Nogle historier gemmer jeg lidt for livet. Kristendomsundervisningens betydning for folkeskolens elever. Religionspædagogisk forlag 2005. Af Irene Larsen og Peter Green Sørensen.

Religionslærerens håndbog - faglige overvejelser og konkrete undervisningsforløb. Religionspædagogisk Forlag 2004.
Red.: Carsten Bo Mortensen.

Religion i skolen - hvorfor det? 3. udg. Religionspædagogisk Forlag 2002.
Af Hans Krab Koed.

Religionskundskab og menneskelig udvikling. Odense Universitetsforlag 1998.
Af Michael Grimmitt.

III. Kirke-skole-samarbejde

Selvom man tror på noget andet kan man godt være et sødt menneske. En undersøgelse af samarbejde mellem folkeskolen og folkekirken med særlig henblik på en vurdering af de folkekirkelige skoletjenesters anvendelse og betydning. Udgivet december 2015. Af Irene Larsen og Peter Green Sørensen.

 

pil Irene Larsen  pil Litteraturlister pil  Fagdidaktik