Filosofihistorie

en litteraturliste

 

Opdateret 2016

Filosofihistorier (i kronologisk rÆkkefØlge, de nyeste fØrst)

Hans-Jørgen Schanz: Europæisk idéhistorie. Historie, samfund, eksistens.
Aarhus Universitetsforlag, 4. udg., 2011.

Politikens filosofihåndbog. Af Jørgen Husted og Poul Lübcke.
Politiken 2001.
Bogen er opdelt i fem temaer: Gud, naturen, mennesket, etikken og samfundet.

Gunnar Skirbekk: Filosofiens historie. 2 bind. Gyldendal.
Bind 1 : Fra antikken til oplysningstiden. - 2000.
Bind 2 : Fra oplysningstiden til modernismen. - 2. oplag. - 1998.

De europæiske ideers historie. Af Erik Lund, Mogens Pihl og Johannes Sløk. 
3. i.e. 2. udg. Gyldendal, 1999.

Filosofi. Fra antikken til vor tid. Red. Keld B. Jessen. Systime 1999.
Supplerende materiale på www.systime.dk, bl.a. et filosofi-leksikon.

Bryan Magee: Politikens bog om de store filosoffer. Fra Sokrates til Popper.
Politiken 1999. Religion - en grundbog i livsanskuelser. Gyldendal 1998 og senere. Af Jens Thodberg Bertelsen, m.fl.:
s.299 ff.: Træk af den europæiske tænknings historie.

Peter Thielst: Man bør tvivle om alt - og tro på meget. Filosofiens historie fra Thales til Habermas.
2. udg. Gyldendal 1998.

Når mennesket undrer sig. vestlige tanker gennem 2500 år. Red. Birgitte Rahbek.
2. udg. Centrum 1997.

Menneske. Samfund. Natur. Indføring i filosofi. Af Hans Fink, Carsten Bengt-Pedersen og Niels Thomassen.
Gyldendal 1993.
- Denne bog er sytematisk (dvs. emneopdelt) opbygget, hvor de andre er mere kronologisk opbygget.

Filosofileksikon

Filosofisk leksikon. Den vestlige verdens erkendelsesteori, metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning.
Af Knud Michelsen, Søren Harnow Klausen og Gert Posselt. Gyldendal 2008.

Utraditionelle

Osborne, Richard: Filosofihistorie for begyndere. 2. udgave. Det lille Forlag, 1997. (Tegneserie)

Jostein Gaarder: Sofies verden. Roman om filosofiens historie. Høst 1992.

 

Irene Larsen  Litteraturlister