Håndbøger

til kristendomskundskab/religion samt KLM

  Opdateret september 2017

OpslagsbØger om religion generelt (20 & 29)

Kirke og kristendom. Rosinante, 2001.(20)
Et universalleksikon som oplyser om alle slags emner inden for kirken og kristendommen, bl.a. personer, historie, kunst, idégrundlag, trosspørgsmål, liturgi, ritualer, missioner og institutioner.

Religion/Livsanskuelse. Gyldendals Religionsleksikon. (29)
3.udg. Gyldendal 1998.

Gads Religionsleksikon. (29)
Gad 1999. Det findes også på nettet.

Politikens Filosofileksikon.
Politiken 1983 og senere.

Politikens Islamleksikon.
Af Jørgen Bæk Simonsen. Politiken 1994.

Gads leksikon om Islam.
Redigeret af Jean Butler og Thomas Hoffmann. Gads Forlag 2008.

Katolsk minileksikon. Af Helge Clausen.
Katolsk Forlag 1994. Det findes også på nettet.

Om bibelen og dens verden (22)

Der kom en ny autoriseret bibeloversættelse af både GT og NT i 1992.
I den ældre bibel er GT autoriseret i 1931 og NT i 1948.

 • Politikens Bibelleksikon, 1992. (1 bind)
 • Gads Bibelleksikon, 1998. ( 2 bind)
 • John Strange: Bibelatlas. 4. udg. 2007.
 • Niels Hyldahl: Evangelierne synoptisk opstillet. Det danske Bibelselskab 1996.
 • Sigfred Pedersen (red.): Den nytestamentlige tids historie. Aarhus Universitetsforlag 1994.

Se også

Dogmatik (troens teori) (23)

 • Rudolph Arendt: Tænkning og tro. Religionsfilosofi - Dogmatik - Etik. Gad 1998.
 • Fragmenter af et spejl. Bidrag til dogmatikken. Red.: Niels Henrik Gregersen. 2. udg. Anis 1993.
 • Leif Grane: Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter. Det danske Bibelselskab 1981 og senere.
 • Bekendelsesskrifterne på Folkekirken.dk.

Katekismer (23.7)

En katekismus er pædagogisk fremstilling af troens indhold.
 

 • Martin Luther: Dr. Martin Luthers lille katekismus. Det kgl. Vajsenhus, 1989.
 • Martin Luther: Den store Katekismus. Indledning og noter ved Leif Grane. Det danske Bibelselskab, 1976.
 • Menneskeliv og kristendom. Katekismus for voksne. Oversat og bearbejdet af bl.a. E. Thestrup Pedersen. NNF/AB 1981.
 • Studievejledning til ovenstpåede. NNF/AB 1983.
 • Peter Birch & Erik Ågård: Christians verden. En ungdomskatekismus. Unitas 1995.
 • Niels Henrik Arendt og Agnete Brink: En lille bog om kristendommen. Anis 1996.
 • Jan Lindhardt: Katekismus i kristendom. Børnelærdom for voksne. Rosinante 2000.
 • Katekismus. Af Jesper Demant, m.fl. Anis 2000.

Salmer og ritualer (24)

 • Den danske Salmebog. Det kgl. Vajsenhus' Forlag. Autoriseret 2002.

Kirkehistorie (27)

 • Martin Schwarz Lausten: Kirkehistorie. Grundtræk af Vestens kirkehistorie fra begyndelsen til nutiden. Anis 1997.
 • Martin Schwarz Lausten: Danmarks kirkehistorie. Gyldendal 1983 og senere.

Kristne kirker og sekter (28)

 • Kristne Kirkesamfund i Danmark. Red.: Birgitte Thyssen & Peter Lodberg. Anis 1997.

Ikke-kristne religioner (29)

1) Grundbøger

Disse bøger har afsnit om alle store religioner, samt diverse principielle afsnit, f.eks. om hvad religion egentlig er.

 • Politikens håndbog i verdensreligioner. Red.: Mikael Rothstein. Politiken 2000.
 • Religion og kultur - en grundbog. Red.: Esben Andreasen og Allan Poulsen. 2. udg. Systime 2006.
 • John Bowker: Aschehougs bog om verdens religioner. 2. udg. 1. oplag. Aschehoug, 2005. Med farveplancher.
 • Religion - en grundbog i livsanskuelser. Af Jens Thodberg Bertelsen m.fl. Gyldendal 1985.
 • Mennesket og magterne, en grundbog til religion. Af Esben Andreasen m.fl. Gyldendal 1991.
 • Politikens bog om religioner og religiøse bevægelser. Red.: Mogens Müller. Politikens Forlag 1996.
 • Gyldendals religionshistorie. 2. reviderede og udvidede udgave. Gyldendal 2011. Red: Jensen, Rothstein og Sørensen.

2) Tekstsamlinger

Dvs. religionernes egne tekster.

 • Gads religionshistoriske tekster. Gad 1984.
 • Mennesket og magterne, en tekstsamling til religion. Red.: E., Andreasen, H. Følner, S. Lindhardt. Gyldendal 1992.
 • Verdensreligionernes hovedværker. Ny udgave. Udgivet i 1990'erne. (Står opstillet under de enkelte religioner.)

3) Myter

 • Græske guder og helte. Af Leo Hjortsø. Politiken 1984 og senere.
 • Nordiske guder og helte. Af Anders Bæksted. Politiken 1984 og senere.
 • Mytologisk Leksikon. Ag Gerhard J. Bellinger. Gyldendal 1993.
 • Politikens bog om myter. Bearbejdet af Morten Warmind. Politiken 1996.

4) Symboler

 • Symbolleksikon. Af Finn Stefánsson. Gyldendal 2009. (19.513). Findes online: www.denstoredanske.dk
 • Politikens Symbolleksikon. Af J C. Cooper. Politiken 1994. (19.513)
 • Gads symbolleksikon. Af Hans Biedermann. Gad 1991. (19.513)
 • Frithiof Dahlby: Symboler i kirkens billedkunst. Gad 1985. (24.5)

Filosofi og idEhistorie

 • Den lodrette beståen. Europæisk ide- og kulturhistorie. Red.: Viggo Ernst Thomsen, Inger Barrett og Marlene Printz Jellesen. Forlaget Aros underviser, 2. udg. 2010. Beregnet til KLM-faget.
 • Keld B. Jessen (red.): Filosofi. Fra antikken til vor tid. Systime 1999.
 • Jørgen Husted og Poul Lübcke: Politikens filosofihåndbog. Politikens Forlag 2001. Indeholder fem store afsnit: Gud, Naturen, Mennesket, Etikken og Samfundet. Afslutning: Hvad er filosofi?
 • Hans-Jørgen Schanz: Europæisk idéhistorie. Historie, samfund, eksistens. Gyldendal 2002.
 • Erik Lund, Mogens Pihl og Johannes Sløk: De europæiske ideers historie. 4. udgave. Gyldendal 2003.
  En gammel klassiker, nyudgivet og stadig værd at får forstand af!

Filosofileksika

 • Filosofisk leksikon. Den vestlige verdens erkendelsesteori, metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning. Af Knud Michelsen, Søren Harnow Klausen og Gert Posselt. Gyldendal 2008.
 • Politikens filosofi leksikon. Red.: Poul Lübcke. Politikens Forlag 1983.

Fagdidaktik (37.142)

Se litteraturlisten her på sitet.

 • Tidsskriftet 'Religionslæreren'.
 • Fælles mål. Faghæfte 3. Kristendomskundskab.  Se Undervisningsministeriets hjemmeside: Fælles Mål 2009.
 • Religionsdidaktik. Red.: Mette Buchardt. Gyldendal 2006
 • John Rydahl og Børge Troelsen: Mening og sammenhæng. 2. rev. udg. Anis 2005.

Tidsskrifter

Der er en række religionstidsskrifter i Danmark. Her kan meget vel være en enkelt artikel eller evt. et helt temanummer om et bestemt emne. Her følger en liste over nogle af de tidsskrifter, vi holder.

Religionslæreren. (Folkeskolernes religionslærerforening). Fagligt tidsskrift med artikler, anmeldelser og præsentation af undervisningsforløb.

Bibliana. Tekst, kultur, historie. Anis Forlag.
Korte artikler om bibelkundskab. Giver indblik i ny forskning.

IKON - udg. af Informations- og samtale forum for Kristendom Og Nyreligiøsitet. Temanumre om en mangfoldighed af emner af interesse for både kristne og spirituelt interesserede i al almindelighed.

Religion. (Gymnasiernes religionslærerforening). Fagligt tidsskrift med artikler og fyldige anmeldelser.

Religion og livssyn. Tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge.

 

Irene Larsen  Litteraturlister