Hinduisme

en litteraturliste

 

Opdateret september 2002

NB! Denne liste er på ingen måde komplet. Men den er et sted at begynde!

Opslagsværker

Politikens religionsleksikon. Af Arild Hvidtfeldt. Politikens Forlag 1991.

Religion/Livsanskuelse. Gyldendals religionsleksikon. Gyldendal 1979 og 1998.

Gads Religionsleksikon. Gad 1999.

Afsnit i bøger, der omhandler de store religioner

Erik Reenberg Sand: Hinduisme.
i: Politikens håndbog i verdens religioner. Politiken 2000.

John Bowker: Den illustrerede encyklopædi om Verdens Religioner. De store trosretninger beskrevet og forklaret.
Lademann 1998.

Marianne Qvortrup Fibiger: Hinduisme.
i: Politikens bog om religioner og religiøse bevægelser. Politiken 1996.

Allan Poulsen: Hinduisme.
i: Mennesket og magterne. Gyldendal 1991.

Peter Schalk: Vedisk religion og Hinduisme.
i: Gyldendals religionshistorie. Ritualer. Mytologi. Ikonografi. Red.: Tim Jensen, Mikael Rothstein og Jørgen Podemann Sørensen. Gyldendal 1994.

Tim Jensen: Hinduisme. Religionsguiden på internettet: Hinduisme.

Frede Møller-Kristensen: Indiske religioner. i: Illustreret Religionshistorie, bd.2. Gad 1968.

Monografier

Peter Andersen: Hinduisme - en splittet tradition. Gjellerup & Gad 1989.

Arild Hvidtfeld: Hinduismen. Politikens Forlag 1984.

Kaj Mogensen: Hinduisme i fortid og nutid. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1978.

Heinrich Pedersen: Hinduismer i øst og vest. Nyt Nordisk Forlag 1997.
   - om nutidig hinduisme - en undervisningsbog til gymnasiet og HF.

Tekstsamlinger

Kaj Baagø: Samsara. Tekster til hinduismen. Gyldendal 1979. (+ ordliste)
Heri er mange tekster til den nyere hinduistiske mangfoldighed.

Mennesket og magterne - en tekstsamling til religion. Red.: Esben Andersen,m.fl. Gyldendal 1992.

Frits Pullich: Brahmanisme og Hinduisme. Gyldendal 1962.

Gads religionshistoriske tekster. Gad 1984. Afsnit 7

Ni Upanishader. Oversat fra sanskrit og med indledning af Klara Preben-Hansen. Sankt Ansgars Forlag, København 1994.

Andet relevant

Anne Lise Dresler: Den åndelige søgen - og svarene. Med baggrund i indisk filosofi/psykologi. Rhodos 1988.

Reinkarnation og sjælevandring. Red.: Johs. Aagaard. Anis Forlag 1993.
Heri både om reinkarnation i hinduisme, buddhisme, New Age, m.m.

Michael Schelde: Udenfor byporten. Udviklingslinier i asiatisk teologi. Anis 1989.
Om kristendommen i Asien - og dens dialog med hinduisme og buddhisme.

Chaos 21, 1994. Tema: Indiske religioner i Danmark.

Wilhelm Grønbech: Indisk mystik. Gyldendal 1925 / 1967.

Bøger for børn

Jens Jørgen Nygaard: Hinduismens verden. Forum 1985.

Flemming Madsen Poulsen: Hinduismen. Munksgaard 1988.

Chr. Meidahl: Hinduismen, Buddhismen, Kristendommen. 1989.

Per Kühlmann: Indien. Fra engelsk koloni til selvstændighed. Gyldendal 1991.
Hertil hører videobånd.

Anita Ganeri: Varanasi. (Benares) (Et bind i en serie om hellige byer) Forlaget Hjulet 1993.

Anita Ganeri: På opdagelse i Indien. Åløkke 1994.

Flemming Madsen Poulsen: Hinduismen. Munksgaard 1996.

Flemming Madsen Poulsen: Verdensreligioner. En studiekopimappe. Munksgaard 1996.
(Buddhismen. Jødedommen. Islam. Hinduismen.)

Henny Nørgaard: Os og kristendommen 7/8. Forlag Malling Beck 1993.
Grundbog. Arbejdsbog. Lærervejledning.

Video

Birthe Mølhave: På sporet af indernes sjæl. Seks videofilm om hinduernes hverdagsliv og religiøse ritualer i hjem og templer. Systime 1995.

Rams krigere. - Gekko Medieproduktioner : og Danmarks Radio, TV-Fakta, 1994. - (57 min.).

 

Irene Larsen  Litteraturlister