Islam

en litteraturliste

 

Opdateret januar 2023.

Begynd med at læse kapitlet om islam i en grundbog, fx Politikens håndbog om verdens religioner.
Eller læs tema om islam på Religion.dk.

OPSLAGSVÆRK(ER)

Gads leksikon om Islam
Red.: Jean Butler og Thomas Hoffmann
1. udg. Gads Forlag 2008

TIDSSKRIFTER

Tidsskrift for Islamforskning
Et online-tidsskrift, der udgives af Forum for Islamforskning (FIFO).
FIFO blev stiftet i 2005.

Tidsskrift om islam og kristendom
Udgives af Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS)

Tekstsamlinger

(Tekster, dvs. Koran-tekst; Hadith-tekst og tekster af muslimske teologer og lægfolk.)

Al-Bukhari: Hadith-samling - Religionshistoriske hovedværker i uddrag
Uddrag ved Esben Andreasen. Oversat af Ellen Wullf. Systime 2007

Forlaget skriver: "Al-Bukharis hadith-samling anses af flertallet af muslimer for den vigtigste bog næstefter Koranen. Det udvalg, der foreligger her viser, hvorledes muslimer op mod 200 år efter Muhammad har søgt at nå frem til en fremstilling af profeten, hans ord og handlinger, som havde autenticitet. … Al-Bukharis hadith-samling er ikke udgivet i større uddrag på dansk før, og da slet ikke i en konsekvent oversættelse direkte fra arabisk."

Hassan, Aminah: Islams fem søjler med tilhørende Ahadith. IVIC 1998.
Tanker og synspunkter der belyser troens 5 søjler: Allahs enhed, bønnen, den lovbefalede
almisse, fasten og pilgrimsfærden, suppleret med relevante vers fra Koranen og Ahadith

Ahadith Sahiha. Udsagn og sædvane af profeten Muhammed. Oversat af Karina Fahim. Forlaget Al-Baraka. (IVIC) København 1994.
Emneopdelt udpluk af profetens udtalelser ang. religionen, moralen og dagliglivet.

Asmussen, Jes P. : Tekster til islam Gyldendal 1972.

Echammari, Aminah : Koranens hjerte. Sûra Yâ-Sîn - og andre udvalgte passager fra Koranen. Islamisk Studiebogssamling 1994.

Munk, Merete og Transø, Cilla: Islam. Klassiske og nutidige tekster. Pantheon 1995.

Pedersen, Edvard Wulff : Islam. Tekster og stemmer fra den muslimske verden. Gyldendal 1980.  
En guldgrube af både klassiske og nutidige tekster. Mange forskellige og glimrende til undervisningsbrug!

Koranen i udvalg. Ved Finn O. Hvidberg-Hansen.
(Verdensreligionernes Hovedværker.) Spektrum 1997.

Nyoversatte Korantekster rubriceret efter emner.

Islamisk Mystik. Religiøse tekster. Ved Johannes Pedersen og Svend Søndergaard. (Verdensreligionernes Hovedværker.) Spektrum 1997.
God indledning til sufisme, foruden de mange tekster.

Utas, Bo : Islam og samfundet. NNF 1982.
Rummer Korantekster, rubriceret efter emne. Desuden Hadith-tekster, samt senere især politiske tekster.

Undervisningsbøger til gymnasiet og hf rummer både fremstilling og tekster, fx:

Kitir, Deniz : Klassisk & moderne islam. Grundbog til islam. 2. udgave. Systime 2020.

Skovgaard-Petersen, Jakob: Moderne Islam. Muslimer i Cairo. 3. udgave. Gyldendal 2007.

Steffensen, Jens M. : Islam - fra beduinkult til verdensreligion. 2.udg. Systime 2004.

Østergaard, Kate : Danske verdensreligioner - islam. Gyldendal 2007.

MONOGRAFIER

Ali, Ayaan Hirsi: Ayaan - opbrud og oprør. Jyllands-Postens forlag 2006.
Selvbiografi, der beskriver barndom, opvækst, flugt til Holland frem til flytningen til USA i 2006.

Ali, Ayaan Hirsi : Nomaden. Gads forlag 2010.
En blanding af biografi og samfundskritik. Primært en kritik af den vold mod kvinder, der findere sted i islams navn.

Echammari, Aminah : Islam i europæisk klædedragt. Stof til eftertanke og selvransagelse. Fremad 1998.

Fenger-Grøn, Carsten og Grøndahl, Malene: Muslim : otte kvinder fortæller om forholdet til Gud og mennesker. Hans Reitzel 2002.
Bogens primære indhold er otte kvinders personlige beretninger om det at være muslim. De kommer fra otte forskellige lande. Før hvert interview er der en lille introduktion om islam i det pågældende land.
Bogen indeholder også en introduktionsafsnit, hvor der bl.a. ses på forskellene mellem kristendom og islam.

Hansen, Torben (red.): Islam. En religion, en historie, en kultur. Tiderne Skifter 1989.
Artikler om aktuelle problemområder: køn, seksualitet, familie, politik, mad, Rushdie, mv.

Hjärpe, Jan: Islam. Lære og livsmønster. Gyldendal 1980.
do. : Islam. En verden i bevægelse. Mellemfolkeligt Samvirke, 1989.

To virkeligt gode bøger af islamolog ved Lunds Universitet. Medtager også kulturelle og politiske aspekter.

Hourani, Albert: De arabiske folks historie. Gyldendal 1991.
En omfattede bog med et væld af oplysninger. Anbefales varmt til den, der vil vide mere.

Johansen, Karen-Lise: Muslimske stemmer : religiøs forandring blandt unge muslimer i Danmark.
Akademisk Forlag 2002.

Bogen fokuserer på unge muslimer i Danmark. Bygger på feltarbejde.
Der behandles bl.a. følgende emner: tradition, religiøs opdragelse, muslim i ikke-muslimsk kontekst og modernitet og til sidst: islam på den danske måde.
Indeholder ordliste over arabiske termer.

Kühle, Lene: Moskeer i Danmark. Islam og muslimske bedesteder. Forlag: Univers 2006.
En publikation under Det Danske Pluralismeprojekt. Center for samtidsreligion.

Lomholt, Karsten: Elskere og asketer. Introduktion til islamisk mystik. Museum Tusculanums Forlag 1994.
Fremragende!

Nationalmuseet: Sultan, Shah og Stormogul. Den islamiske verdens historie og kultur. Nationalmuseet 1996.
Katalog fra den store islamudstilling i efteråret 1996. Flotte billeder!

Ramadan, Tariq: At være europæisk muslim. Islams kilder i europæisk sammenhæng. Hovedland 2002. 2. udgave 2004.
Ramadans ærinde er at præcisere, hvad islams centrale lære er, og hvordan man bør leve som muslim. Den præsenterer ikke en "euro-islam", men overvejelser om muslimers liv i en europæisk kontekst.

Rasmussen, Lissi og Larsen, Lena (red.): Islam, kristendom og det moderne. Antologi. Tiderne Skifter 2004.
Islam får af og til skyld for at være "middelalderlig". Men det viser sig, at den måde, hvorpå islam fortolkes og praktiseres faktisk er yderst moderne. Således også med kristendom. Det handler denne artikelsamling om. Den ene af redaktørerne, Lissi Rasmussen, er formand for Islamisk-Kristent Studiecenter, der primært er et sted for dialog mellem muslimer og kristne.

Sheikh, Mona; Alev, Fatih; Baig, Babar og Malik, Noman (red.): Islam i bevægelse.
Akademisk Forlag 2003.
En artikelsamling om forskellige emner både om religion og politik med relation til det at være muslim i Danmark.

Simonsen, Jørgen Bæk: Politikens bog om islam. Politiken 2008.

Simonsen, Jørgen Bæk: Det retfærdige samfund. Om islam, muslimer og etik. Samleren 2001.
Om etik, politik, menneskerettigheder, medicinsk etik, kønsroller og en lang række nutidige temaer.

Simonsen, Jørgen Bæk: Islam med danske øjne. Danskeres syn på islam gennem 1000 år. Akademisk Forlag 2004.
Holdninger til islam er hverken i Danmark eller det øvrige Europa noget nyt. På korstogenes tid havde man f.eks. mange meninger om islam. Det havde Luther også. For slet ikke at tale om Holberg og Grundtvig. Mest berømt er måske Carsten Niebuhr -ekspeditionen, der drog af sted i 1761. Alle disse personer har været med til at forme det billede, vi i dag har af islam. En vigtig og underholdende bog.

Simonsen, Jørgen Bæk: Hvad er islam. Akademisk forlag 2006.

Skovgaard-Petersen, Jakob: Moderne Islam. Muslimer i Cairo. 2. udgave. Gyldendal 2002. 
Indeholder både introduktion til Islam, samt tekster. Meget fin skildring af islam i Egyptens nyere historie, god til overvejelser over forholdet mellem religion og samfund.

Skovgaard-Petersen, Jakob: Muslimerne Muhammad - og alle andres. Gyldendal 2020.
Muhammad set i mange kontekster og fra mange synsvinkler.
Se foredrag med Jakob Skovgaard-Petersen: Muhammed på scene, lærred og skærm (varer godt en time)

Tønnsen, Aminah : Tror muslimer at jorden er flad?100 spørgsmål om islam i det 21. århundrede. Gyldendal 2006.

Utas, Bo: Islam og samfundet. NNF 1982.
En bog til tværfagligt samarbejde mellem religion og samfundsfag. Rummer et godt udpluk af Koran-tekster rubriceret efter emne.

Østergaard, Kate og Jensen, Tina Gudrun: Nye muslimer i Danmark. Møder og omvendelser. Univers 2007.

BØger om dialog mellem kristne og muslimer

Muslimer og kristne ansigt til ansigt. Islamisk-kristent Studiecenter 2001.
Artikelsamling med indlæg af både muslimer og kristne, dels om islamiske/kristne emner, men mest og dialog, møde og forskelle og ligheder. Islamisk-Kristent Studiecenter har web-adressen: www.ikstudiecenter.dk.

Visioner for religionsfrihed, demokrati og etnisk ligestilling.
Red.: Lisbet Christoffersen og Jørgen Bæk Simonsen. Nævnet for etnisk ligestilling 1999.
Artikelsamling. Anbefales!

Niels Henrik Arendt: Gud er stor! Om islam og kristendom. Anis 1994 og senere. (2.udg.)
"en teologisk vandring i grænselandet mellem islam og kristendom .." Bygget op omkring centrale temaer som Gud, fællesskab, menneskesyn, osv.

Islam i forskellig klædedragt - hvordan bygger vi bro? DMS-forlag/Forlaget Savanne 1994.
En debatbog om danskere og muslimske indvandrere. Tanker om konkrete initiativer. Debatspørgsmål. Til studiekredse o.l.

Steen Skovsgaard: De fremmede har I altid hos Jer. Unitas Forlag 1994.
Også om forholdet mellem kristendom og islam. Inspiration fra en rejse i Tyrkiet. Bl.a. med "10 bud" om, hvordan kristne bør forholde sig til muslimer.

Samtalen er nødvendig - mellem kristendom og islam. DMS-forlag 1992.
En bog lavet er "Churches Committee for Migrants in Europe", og udkommet på flere europæiske hovedsprog.

Litteratur, der sÆtter jØdedom, kristendom og islam sammen

Hanne Følner, Svend Lindhardt og Bente Lund: Kuplen, Muren, Graven. Jerusalem som helligsted for tre religioner.
Gyldendal 2002.

Karen Armstrong: Gud - i jødedom, kristendom og islam. Rosinante 2001.
Citat fra bibliotek.dk : "En skildring af troens udviklingshistorie og de tre store monoteistiske religioners forestillinger om en almægtig skaber og om hvordan religion har været eksponent for stridigheder og magtanvendelse."

Eva Maria Lassen: Religion og menneskeret. Om jødedom, kristendom og islam.
Lindhardt og Ringhof 2000.

Abrahams Hus. 
Danmarks Kirkelige mediecenter 1998. Fire videobånd + lærervejledning.
Seks programmer om religionsmødet mellem islam, jødedom og kristendom. Beregnet til undervisning for unge og voksne. Lærervejledning med forslag til diskussion.

Film

Islam til daglig. Børge Høst.
En god lille film på 40 min. om en mindre by i Tyrkiet. Viser hvordan man lever afslappet med islam i hverdagen. Og om den tyrkiske kultur. Det Danske Filminstitut.

Drengene, pigerne og sløret.
En film om en ung egyptisk mand. Diskussioner om kønsroller. Viser noget om nutidens Egypten. Det Danske Filminstitut.

Abrahams Hus. Danmarks Kirkelige mediecenter 1998.
Fire videobånd + lærervejledning.
Seks programmer om religionsmødet mellem islam, jødedom og kristendom. Beregnet til undervisning for unge og voksne. Lærervejledning med forslag til diskussion.

BØger for bØrn / undervisningsbØger

Saniyasnain Khan: Koranfortællinger for børn
Zahra, 2013.

Profetfortællinger fortalt for børn. Islamisk Informationscenter 2002.
Fortællinger om 13 af de mest kendte profeter og 2 andre fortællinger fra Koranen. Om deres vanskeligheder, evner, karakteregenskaber samt bestræbelser for at udbrede deres budskab med udholdenhed, styrke og tro.

Aminah Tønnsen: Profetfortællinger fra Koranen. LM, 2002. 
En fortløbende og sammenhængende fortælling fra verdens skabelse til Muhammeds død og Koranens tilblivelse.

Aminah Tønnsen: Islam - tro og livsforståelse. Gyldendal 2003
Serie: Troens Verden, der er et undervisningsmateriale om religion til folkeskolens ældste klasser, efter- og ungdomsskoler samt VUC.

Henning Fogde: Min kammerat er muslim. Materialecentralen 1987.
Der findes også bøger om en kristen og en jødisk kammerat. Beregnet til skolens mellemtrin.

Henning Fogde: Muslimerne - vore naboer. NNF 1991.
Til 6. klasse og opefter. Pæn bog med gode billeder.

Jens Jørgen Nygaard: Jeg er muslim. 1991.

Flemming Madsen Poulsen: Islam. Munksgaard 1988.
Velegnet til mellemtrin. Mange flotte billeder. Det gør det hele lidt mere konkret!

NB. Islam indgår også i flere serier om ikke-kristne religioner.

BØger og artikler om kvindespØrgsmÅlet

Barbara Freyer Stowasser: Kvinder i koranen - helligtekst, tradition og fortolkning. Vandkunsten 2008.

Lone Kühlmann & Tine Harden: Med slør - og uden. Kvinder i Syrien.
Gyldendal 2005.

En række kvindeportrætter i tekst og billeder. Kühlman og Harden har rejst rundt i Syrien og besøgt en række vidt forskellige kvinder fra vidt forskellige kår. Bogen medvirker til at nuancere billedet af kvinder i Mellemøsten. Let læst og bevægende.

Ayaan Hirsi Ali: Jeg anklager. Jyllandspostens Forlag 2005
Et forsvar for kvinders ret til selv at definere deres liv i den moderne verden. Ali lægger ikke fingrene imellem i sin kritik af patriarkalsk islam. Essays om islam, kvindeundertrykkelse og vold. Rummer bl.a. manuskript til "Submission", en lille film på 11 minutter. Instruktør var Theo van Gogh, der blev dræbt pga. filmen. Han døde 2. november 2004.

Irshad Manji: Problemet med islam. Jyllandspostens Forlag 2004
"Osama bin Ladens værste mareridt" har avisen New York Times kaldt Irshad Manji.
(Citat fra omslaget.)
Irshad Manji er muslim, canadier og lesbisk. Og hun insisterer på at være muslim og kritiserer fundamentalistiske muslimer for at være kønsforskrækkede og undertrykkende. Slagfærdig og vittig - og uforfærdet!

Rushy Rashid: Et løft af sløret. 2. udgave. Gyldendal, 2001.
Den første danske studievært med indvandrerbaggrund, Rushy Rashid (f. 1968) fortæller om sine erfaringer med at forsøge at kombinere drømmen om en dansk levevis med de traditionelle pakistanske kulturelle værdier og om, hvordan hun til sidst var nødt til at vælge side.

Geraldine Brooks: Slør og Begær. Islamiske kvinders skjulte verden. Gyldendal 1995.
En personlig beretning af en kvindelige journalist, der har arbejdet i Mellemøsten, og talt med mange forskellige kvinder.

Connie Carøe Christiansen og Lene Kofoed Rasmussen: At vælge sløret. Unge kvinder i politisk islam.
Forlaget Sociologi 1994. "Bogen argumenterer for, at muslimske kvinder i stigende grad vælger at bære slør ud fra politiske overvejelser." Skrevet af to kultursociologer.

Fatima Mernissi: Grænseløse drømme. Mit liv i Harem. Centrum 1994.
En dejlig bog! Selvbiografisk. Fortæller om kvindernes livsudfoldelse, der ikke altid bliver indenfor grænserne.

Koranen

Koranen er skrevet på arabisk, bør læses på arabisk, og den er principielt uoversættelig (if. muslimerne selv). Enhver oversættelse er en fortolkning.

Koranen
Oversat af Ellen Wulff. Forlaget Vandkunsten 2006.

Læs en anmeldelse af Wulffs oversættelse (pdf, åbner i nyt vindue)
i Tidsskrift for Islamforskning nr. 1, 2007.

 

Irene Larsen  Litteraturlister