Kristendommens historie

en litteraturliste

 

Opdateret januar 2001.

Der findes naturligvis et væld af bøger. I denne liste har jeg kun taget et lille udvalg.

De væsentligste danske forfattere, når det gælder kristendommens historie er:
Leif Grane, Martin Schwarz Lausten, Jan Lindhardt og Hal Koch.

Opslagsværker

  • Kirke og kristendom. Rosinante, 2001.(20)
  • Gyldendals religionsleksikon : religion/livsanskuelse. Gyldendal, 1998. (3. udg.)
  • Kirkeleksikon for Norden er et meget gammelt leksikon, men dog nyttigt alligevel.
  • I den nedenfor nævnte kirkehistorie af  Christensen og Göransson er der en så detaljeret indholdsfortegnelse, samt stikordsregister, at det kan bruges som opslagsværk.
  • Et historisk atlas kan være til stor nytte.

Kristendommens historie i Europa - hele perioden

Martin Schwarz Lausten: Kirkehistorie. Grundtræk af Vestens kirkehistorie fra begyndelsen til nutiden. Anis 1997.

Torben Christensen og Sven Göransson: Kyrkohistoria. 3 bind. Munksgaard 1969.
(Bd. 1 er på dansk. Bd. 2-3 er på svensk)

Hal Koch: Kirkens historie : fra aposteltid til atomtid. Gad 1978. (10. oplag)

Owen Chadwick: Kristendommens historie. Gyldendal 1997.

G. Tolderlund Hansen: 2000 års kristendom. Gyldendal 1971. (En folkeskolebog.)

Religionshåndbogen. 2. udg. Gad 1994.
(Hvert afsnit indledes med en årstalsliste. Særskilte afsnit om hhv. den katolske og ortodokse kirke.)

Historien om Jesus og Jesus i historien. Red. Marianne Aagaard Skovmand og Søren Giversen. DR 1999. Bogen falder egentlig uden for listens rammer. Den fortæller om forskellige epokers syn på Jesus.

Erik Lund, Mogens Pihl, Johannes Sløk: De europæiske idéers historie. Gyldendal 1962 og senere.
En idéhistorie, hvor de andre bøger mest er begivenhedshistorie.

Kristendommens historie i Europa - dele af perioden

Leif Grane: Kirken i historien. De første otte århundreder. Gyldendal 1973.

Leif Grane: Kirken i den europæiske middelalder. Gad 1999.

Leif Grane: Kirken i det 19. århundrede. Europæiske perspektiver. Gad 1982.

Kristendommens historie i Danmark

Martin Schwarz Lausten: Danmarks kirkehistorie. Gyldendal 1983 og senere.

Martin Schwarz Lausten: Kirkens historie i Danmark. Pavekirke - Kongekirke - Folkekirke.
Udg. af Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer 1999. 

J.L. Balling og P.G. Lindhardt: Den nordiske kirkes historie. NNF/AB 1979.

Hal Koch: Danmarks kirke gennem tiderne. Gyldendal 1970. (5. udg.)

 

Irene Larsen  Litteraturlister Kristendom