Kristne grundbegreber

en litteraturliste

 

Opdateret januar 2015

Titlerne under de enkelte overskrifter er ordnet kronologisk - med den nyeste titel først.

Hvad er kristendom?

Linda Woodhead: Kristendom. Kort og godt. Anis forlag 2010.

Annika Hvithamar: Danske Verdensreligioner. Kristendom. Gyldendal 2007.

Halvor Moxnes: Hvad er kristendom. Akademisk forlag 2007.

Jensen, Tim: Kristendom. i: Politikens håndbog i verdens religioner. Især afsnittet "Forestillinger", s. 232-240.
Politikens forlag 2000.

Allan Poulsen & Jakob Schouw-Madsen: Kristendom i nutid. Munksgaard 1996.

Jens Thodberg Bertelsen m.fl.: Religion - en grundbog i livsanskuelser.Gyldendal 1985 og senere.
Første del af afsnittet om kristendommen (s.199-240) er bygget systematisk op, dvs. efter dogmatikkens emner, ikke kronologisk.

Dogmatik (troens teori) 

Rudolph Arendt: Tænkning og tro. Religionsfilosofi - Dogmatik - Etik. Gad 1998. (4. udg.)

Fragmenter af et spejl. Bidrag til dogmatikken. Red.: Niels Henrik Gregersen. 2. udg.
Anis 1993.

Leif Grane: Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter. Det danske Bibelselskab 1981 og senere. (Findes også på internet: www.folkekirken.dk)

Katekismer (troen pÆdagogisk udfoldet)

Svend Bjerg: Det evige i det flygtige. Kristendom i kortform. Gyldendal 2004.

Martin Luther: Dr. Martin Luthers lille katekismus. Det kgl. Vajsenhus, 1989.
(Den findes også i Den Danske salmebog, tekstdelen.)

Martin Luther: Den store Katekismus. Indledning og noter ved Leif Grane. Det danske Bibelselskab, 1976.

Knud Hansen: Den kristelige troslære. Gyldendal 1961.

Menneskeliv og kristendom. Katekismus for voksne. Oversat og bearbejdet af bl.a. E. Thestrup Pedersen. NNF/AB 1981. Studievejledning til samme. NNF/AB 1983.

Peter Birch & Erik Ågård: Christians verden. En ungdomskatekismus. Unitas 1995.

Niels Henrik Arendt og Agnete Brink: En lille bog om kristendommen. Anis 1996.

Jan Lindhardt: Katekismus i kristendom. Børnelærdom for voksne. Rosinante 2000.

Katekismus. Af Jesper Demant, m.fl. Anis 2000.

Thorkil Sohn: Katekismus for unge. Thorkil Sohn, 2008.

Kommentar 

Lindhardts katekismus er lille, letlæst og i et meget dagligdags sprog. Den er fremragende, men efter endt læsning har man måske behov for mere.
  kan man fortsætte med 'Katekismus' fra Anis 2000. Den er også fremragende, mere dybdegående og med flere typer tekst samt billeder.

Katekismer - katolske

Den Katolske Kirkes Katekismus. Katolsk Forlag, Ansgarstiftelsen, eksp. DBK, 2006.

Jeg Tror - "Den Lille Katekismus". Kan findes via www.katolsk.dk

Om trosbegrebet

Paul Tillich: Troens dynamik. Munksgaard 1970.

Paul Tillich, teologi og forfatterskab

Om gudsbegrebet

Lars Sandbeck: Afsked med almagten. Et bidrag til det kristne gudbillede. Anis forlag 2014.

Niels Henrik Arendt: Er det den samme Gud? Gud i kristendommen og andre religioner. Unitas Forlag 2009.

Henning Nørhøj: Gud i kristendommen. Religion.dk 25. maj 2005

Interesse for Gud. Ni tidssvarende essays.
Red.: Niels Grønkjær og Henrik Brandt-Pedersen. Anis 2002.

Om Gud. Artikelsamling redigeret af Agnete Brink og Ole Jensen. Aros 2001.

Gud. i: Politikens filosofihåndbog. Af Jørgen Husted og Poul Lübcke. Politiken 2001.

Gianni Vattimo: Jeg tror at jeg tror. Anis 1999.

Sally McFague: Modeller af Gud. Spektrum 1991.

Kaj Mogensen: Lyset. Lærerens bog. Kristendomskundskab 3.-7. klasse. 1989. s.9-25, især s.17 ff.

Om ritualer

Litteraturliste til emnet ritualer

Om de kristne trossamfund

Kristne kirkesamfund i Danmark. Red.: Birgitte Larsen og Peter Lodberg. Anis 1998.
Her er artiklerne skrevet af folk fra de respektive trossamfund.

Einar Molland: Kristne kirker og trossamfund. 1976.
Her er trossamfundene beskrevet udefra.

 

Irene Larsen  Litteraturlister Kristendom