Filosofi og livsfilosofi

Undervisningsmateriale og lidt litteratur

 

Opdateret august 2010.

Helle Hinge og Henrik Juul

Brug filosofien. Ressourcebog (lærervejledning)
Gyldendal 2005 - 94 sider, illustreret
Emne: Sokrates ; Platon ; Aristoteles ; Grækenland ; filosofi ; antikken ; oldtiden ;
Velegnet til undervisning på folkeskolens ældste klassetrin og på VUC
Med litteraturhenvisninger og internetadresser

Brug filosofien (elevbog)
Gyldendal 2005. - 79 sider, illustreret i farver
Velegnet til undervisning på folkeskolens ældste klassetrin og på VUC. Fra 14 år.

Per Jespersen

Jespersen, Per: Virkelighed
Tegninger: Peter Bay Alexandersen. Åløkke 1990
Serie: Tankens verden
Materialer omkring begrebet virkelighed til brug for filosofiundervisning i de første klasser

Jespersen, Per: Vilje
Tegninger: Peter Bay Alexandersen. Åløkke 1990
Serie: Tankens verden
Materialer omkring begrebet vilje til brug for filosofiundervisning i de første klasser

Filosofiske tekster til dansk & klassens time for 6.-8. klasse
Red.: Per Jespersen, tekster af: Linda Clay, Peter Valery, Per Jespersen
SK-Forlag 1989
Indhold: Linda Clay: Et stjerneskud ; Benjamin ; En underlig oplevelse ; En hyggelig aften. Per Jespersen: Håbet ; Spejlet ; Sandsynlighed og sikkerhed ; Det er mærkeligt. Peter Valery: Angsten

Jespersen, Per: Samtaletekster til klassens time for 4.-6. klasse
SK-Forlag 1989
Otte arbejdstekster som via indholdet lægger op til elev/klassedrøftelser omkring filosofiske emner bl.a. æstetik, fantasi, virkelighed, frihed, det gode og det onde samt religion.

Karsten Georg Hansen

Hansen, Karsten Georg: Menneskebilleder. (1996)
Hansen, Karsten Georg: Verdensopfattelser. (1995)
Hansen, Karsten Georg: Lærervejledning til Verdensopfattelser og Menneskebilleder.
OP-forlag (Serie: Tro og etik)

Hansen, Karsten Georg: Menneskets natur.
Aschehoug cop. 1989. (Serie: Tænk om)

Hansen, Karsten Georg: At leve som menneske. Temahæfte .
Hansen, Karsten Georg: At leve som menneske. Lærervejledning .
Aschehoug 1987. (Serie: Kristendomskundskab for folkeskolen : Mellemtrin)

Hansen, Karsten Georg: Filosofi i folkeskolen - hvorfor det og hvordan?
Pjeceforlaget 1987

Hansen, Karsten Georg: At leve i verden. Lærervejledning
Hansen, Karsten Georg: At leve i verden. Elevbog
Noter: I tekst, tegninger og fotos fortælles om, hvordan menneskenes liv er knyttet til den verden, vi lever i. Aschehoug 1987 (Serie: Kristendomskundskab for folkeskolen. Mellemtrin)

Hansen, Karsten Georg: At leve livet .Lærervejledning .
Hansen, Karsten Georg: At leve livet. Elevbog.
Noter: Menneskets forskellige livsstadier sættes i relation til beretninger fra Det Ny Testamente.
Bl.a. omtales forhold som: fødsel, dåb, barnet, den voksne, kærlighed, barmhjertighed og alderdom
Aschehoug 1985. (Serie: Kristendomskundskab for folkeskolen. Mellemtrin)

Karsten Georg Hansen (udg.): Dejlig er jorden.
Aschehoug 1984. (Serie: Kristendomskundskab for folkeskolen. Ældste trin)
Studiehæfte: En række differentierede opgaver og spørgsmål, ledsaget af supplerende billedmateriale, tekster, citater m. v.
Temahæfte: Med udgangspunkt i titlen omtales i billed og tekst bl. a. emner som: materielle goder, samfundsmæssige goder, fællesskab, kærlighed og meningen med livet

Hansen, Karsten Georg: Fri os fra det onde. Lærervejledning
Hansen, Karsten Georg: Fri os fra det onde. Temahæfte
Noter: Tekst og billeder om det onde som en uadskillelig del af vor tilværelse
Hansen, Karsten Georg: Fri os fra det onde. Studiehæfte
Noter: Arbejdsopgaver samt supplerende tekster og billedmateriale
Aschehoug 1982.
Serie: (Kristendomskundskab for folkeskolen. Ældste trin)

Knud Munksgaard

Knud Munksgaard: Kald det glæde. Om livsmod.
Lærervejledning & Elevbog. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1995.
Målgruppe: Ældste klassetrin.

Knud Munksgaard: Liv - om det at leve
Lærervejledning & Elevbog. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1996.
Målgruppe: 3.-6. klassetrin.
Samtaler om livets grundvilkår. Bogen "Ronja Røverdatter" læses parallelt med andre skønlitterære tekster samt tekster fra Det Nye Testamente.

Eiler Jensen

Jensen, Eiler: Lad os tale om det. Samtaleoplæg til en smule filosoferen for elever på mellemtrinnet.
Resen 2005
Noter: Indhold: To klovneansigter ; Linedanseren ; To ansigter ; Kender du dig selv? ; Samtale ; Hvad vi spiser ; Verden omkring os ; Verden inden i os ; Hukommelse ; Når vi driller hinanden ; Venskab ; At slå ihjel ; At være fej og modig ; Det bedste og det værste ; Tro og viden ; Tekster til højtlæsning ; Til læreren ; Overvejelser i forbindelse med den filosofiske samtale
Målgruppe: 3. - 5. klasse

Jensen, Eiler: Lad os tænke over det. Filosofiske samtaleøvelser til folkeskolens ældste elever.
Resen 2005
Noter: Indhold: At argumentere ; Baby Jane Doe ; Egoisme og samarbejde (Hvad er etisk egoisme ; Spilteori 1 : Hjortejagten ; Spilteori 2 : Fangens dilemma) ; Bedste Venner - et dilemmaspil ; Menneskelig værdighed ; Den frie vilje ; Til læreren ; Overvejelser i forbindelse med den filosofiske samtale
Målgruppe: 7. - 10. klasse

Kirsten Andersen - Serie: Tro og etik

Andersen, Kirsten: Livsfilosofi og etik. Bind 1: Hvad er meningen med det hele? OP, 1996.
Meningen med tilværelsen via religion, videnskab eller? Hvad er et godt liv? Frihed, lighed, broderskab, hverdagens helvede og angst. Opgaver og spørgsmål til alle kapitler.
Alder: Fra 14 år.

Andersen, Kirsten: Livsfilosofi og etik. Bind 2: Hvad er lykke? Hvorfor er der så megen krig og lidelse i verden? OP, 1996.
Lykke - min og/eller de andres? Krig og lidelse i verden - hvad gør vi? Livskvalitet - de sociale levevilkår, sygdom og sundhed, meningen med livet. Opgaver og spørgsmål til alle kapitler.
Alder: Fra 14 år.

Andersen, Kirsten: Livsfilosofi og etik. Bind 3: Det personlige ansvar. Forlag: Dafolo/OP 1997.
Det personlige ansvar. Vi kan ikke undvære kærligheden. Sex er ikke til at komme udenom. Abort. Dødshjælp. Tolerance og menneskerettigheder.

Andre titler

Rydahl, John : Terningerne er kastet! Det er dit liv! Alinea, 2005.
Indhold: Den livsild som forbrænder ; Mig! Mig! Jeg? ; Fod på livet? ; Følg mig! - Fang mig! - Tag mig! ; Ondt i livet? ; På kant med livet! Er livet en sejlads? ; Godt og ondt! ; Den bedste af alle verdener! ; At ofre eller ofre sig for andre.
Alder: Fra 13 år. (Religionstemaer)

Dræby, Birthe: Kys livet -!.
Elevens tekst- og tænkebog. Filosofi og livsforståelse . 1997 / 2004
Lærerens guide- og idébog. 1998.
Nyt Nordisk Forlag.
Indhold: At være og at leve : om eksistens ; Hvem er du? : om identitet ; Er du et godt menneske? : om det gode og det onde ; Kommer det mig ved? : om ansvar og skyld ; Livet er herligt - eller er det? : om livsværdier, livsindstillinger, livskunst og livsfærdigheder ; Står du på egne ben - og tør du flyve? : om livsduelighed og om at finde vej ; Hvad vælger du? : om frihed, valg og angst ; Har du tid et øjeblik? : om tiden og måden at bruge den på ; Hvad siger de kloge? : om eksistensteorier.
Alder: Fra 13 år.

Madsen Poulsen, Flemming : Dit valg
(At være menneske)
Munksgaard, 1995.
Med elevernes egen livssituation som udgangspunkt belyses emnerne: Fri vilje, eget ansvar, samvittighed og skæbnetro, retfærdighed og tilfældighed samt tjek på fremtiden. Aktuelle afsnit med uddrag fra prosa-, poesi-, drama- og sagprosatekster. Opgaver.
Alder: Fra 14 år.

Schwartz, Bente : Livskundskab.
Kroghs Forlag, 1995.
Gennem 28 emner/temaer arbejdes med begrebet livskundskab. bl.a. om familielivet, danskernes livskvalitet, rettigheder, frihed, moral og etik, normer samt ansvar og retfærdighed. Afsluttes med en lærervejledning og tilhørende elevopgaver og aktivitetsforslag.
Alder: Fra 14 år.

ETIK

Jette Buchanan: Rødt kort til mobning i fire fag på tværs.
Folkeskolens musiklærerforening 2005.
Inkluderer cd med sange til alle temaer.

Knud Erik Andersen og Søren Hahn: Det er smadder uretfærdigt!
Dafolo 1998. (Serie: Livsfilosofi og etik ; 1) (Men der er vist ikke flere bøger i serien. IL)
Ondt og godt, sandt og falsk, ansvar og skyld, pligt samt rig og fattig. Tekster hentet fra litteraturen, religionerne, filosofien og dagligdagen
Fra 12 år

Munksgaard, Knud: Hvad kommer det mig ved? Om dig og mig / etik og moral
redaktion: Tine Weppler
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1993
Ud fra en række hverdagssituationer lægges der op til en debat om principielle etiske og moralske spørgsmål.

Buus-Hansen, Palle: Ud af livet. Når nogen dør .
LM, 1994.
Med faktaafsnit og litterære tekster fortælles bl.a. om liv og død, sorgen, begravelsen, dødsangst, livets afslutning, aktiv dødshjælp og dødstidspunktet.
Alder: Fra 12 år.

Jagd, Christina B. Når fordomme bliver til racediskrimination
Kbh. : Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination, 1997.

Sander, Karen: Om de syv dødssynder. Et materiale til dansk og kristendomskundskab .
Borgen, 2004.
Indhold: Dødssynderne og middelalderen (Syvtallet ; Dødssynderne ; Dantes Guddommelige Komedie ; Chaucers Canterbury-fortællinger) ; Dødssynderne og dig selv (Utugt, vellyst ; Frådseri ; Gerrighed ; Dovenskab, sløvhed ; Vrede ; Misundelse ; Hovmod) ; Dødssynderne og H.C. Andersen (En Historie).

Lise Andersen - Serie: Etik for børn

Lise Andersen: Lærervejledning til Etik for børn. Kbh. : LM, 1993.

Andersen, Lise: At stjæle (Etik 1). Kbh. : LM, 1995.
Moralske og etiske forhold vedrørende det at stjæle. Litterære tekster, faglige tekster, digte, artikler, billeder mv.
Alder: Fra 10 år.

Andersen, Lise: At sladre (Etik 2). Kbh. : LM, 1997.
Moralske og etiske forhold vedrørende det at sladre. Litterære tekster, faglige tekster, digte, artikler, billeder mv.
Alder: Fra 10 år.

Andersen, Lise: At ødelægge (Etik 3). Kbh. : LM, 1993.
Moralske og etiske forhold vedrørende det at ødelægge. Gennem litterære tekster, faglige tekster, digte, artikler, billeder mv.
Alder: Fra 10 år.

Andersen, Lise: At lyve (Etik 4). Kbh. : LM, 1994.
Gennem forskellige teksttyper belyses problemer omkring emnet at lyve. Af tekstindholdet bl.a.: Historien om Pinocchio, Den største løgner, et folkeeventyr, Ulven kommer, af Æsop og Den berømte Odysseus, af Villy Sørensen.
Alder: Fra 11 år.

Andersen, Lise: At misunde (Etik 5). Kbh. : LM, 1995.
Gennem forskellige teksttyper belyses problemer omkring emnet at misunde. Af tekstindholdet bl.a.: Lille Claus og Store Claus, af H.C. Andersen, Janteloven, Hvordan Balder døde, nordisk gudesagn, Kain og Abel og Den fortabte søn.
Alder: Fra 11 år.

Andersen, Lise: At mobbe (Etik 6). Kbh. : LM, 1994.
3. oplag, 1994.
Gennem forskellige teksttyper belyses problemer omkring emnet at mobbe. Af tekstindholdet bl.a.: Den grimme Ælling, af H.C. Andersen, Du skal ikke tro, du er noget, af Leif Esper Andersen og Josef og hans brødre, efter 1. Mosebog.
Alder: Fra 11 år.

BOGSYSTEMER

Religioner i verden. Af Lars Steen Larsen. Frydenlund 2002-2004.
Lærerens bog: Introduktion til Religioner i verden (2004)
Elevernes arbejdsbog: Religioner i verden (2004)
Elevernes bøger:
- Hvad er religion? (2002)
- Livsfilosofi og etik (2004)

Liv og religion (Gyldendal fra 2000 og frem.)
af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl, Mette Tunebjerg
Systemet består af: grundbog, arbejdsbog, lærerens bog samt en hjemmeside.

TIL LÆREREN

Jespersen, Per: Filosofi med børn : en udfordring. Kroghs forlag 1988 og 1992.
Om børns verden og baggrund, nye perspektiver i skolen, anvendelse af filosofi med børn i danskundervisningen, indblik i metoder og pædagogiske overvejelser samt teksteksempler anvendt fra 2. kl. til brug i filosofiundervisningen.

Jespersen, Per: Børn og filosofi : en let indføring. Red.: Joan W. Poulsen
Op-forlaget 1993

K.E. Løgstrup: Skolens formål.
i: Solidaritet og kærlighed. Essays. Gyldendal 1987.

Bo Rasmussen og Børge Troelsen: Undren og eftertanke. Filosofi i skolen.
KvaN 1993.

Knud Moos og Bo Rasmussen: Når du filosoferer i læreruddannelsen.
Forlag: Århus Dag- og Aftenseminarium 1997

Etik og dannelse i skolen. Red.: John Rydahl.
Gyldendal, 2006.
Indføring i etikken og dens historie med præsentation af etikken som det vigtige dannelseselement, den er. Endvidere om hvordan etikken slår igennem i skoleloven og i de enkelte fag og med præsentation af metode til brug ved filosofiske, etiske samtaler med børn.

Printvenlig version (pdf)

 

Irene Larsen  Litteraturlister