Medborgerskab

en litteraturliste

 

BØGER

Medborgerskab, identitet og demokratisk dannelse
Red.: Ove Korsgaard. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2004.

Medborgerskab - et nyt dannelsesideal?
Red: Ove Korsgaard, Lakshmi Sigurdsson og Keld Skovmand
RPF - Religionspædagogisk forlag 2007.

KLM i læreruddannelsen
Red.: Gorm B. Andersen & Lis Pøhler
Kroghs Forlag 2007
Serie: Læreruddannelsen i fokus

Helle Hinge: Medborgerskab. Fra teori til praksis.
Gyldendals lærerbibliotek 2008.

Anne Tortzen: Borgerinddragelse. Demokrati i øjenhøjde.
Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008.

ARTIKLER

Medborgerskab og demokrati.
Kvan temanummer, nr. 77, 2007.

KL + M. Kristendomskundskab, livsoplysning, medborgerskab.
Temanummer af Unge Pædagoger. UP nr. 3, 2007.

Bjørg Christiansen Og Eva Lindhardt: Medborgerskab og samfundets sammenhængskraft.
Søren Hegstrup: Medborgerskab og demokrati.
begge i:
Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab
Red.: Camilla Sløk og Anne-Mette Nortvig Willesen. Forlaget Samfundslitteratur 2007.

Lakshmi Sigurdsson: Hvem er min medborger?
Religion og medborgerskab i læreruddannelsen.
i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi, nr. 109, 2007. Tema: Religion i det offentlige rum

Mads Meier Jæger: T.H. Marshall og det moderne medborgerskab, 2001.
http://www.sfi.dk/graphics/sfi/pdf/reprints/reprint2001_3.pdf

Karsten Schnack: Almendannelse som demokratisk dannelse. UDDANNELSE 05/2003.
http://udd.uvm.dk/200305/udd200305-03.htm?menuid=4515

Mattias Andersson og Ove Korsgaard: Medborgerskab og kulturkonflikter - om medborgerskabsundervisning i en multietnisk virkelighed. (Uden årstal.)
http://www.ufe.dk/upn_public/print.php?id=478

UNDERVISNINGSMATERIALER

Medborgerskab i skolen. Alinea 2008.

Lærerbog:

  • Mattias Andersson, Anette Faye Jacobsen og Christiane Mossin: Det er enhvers ansvar.

Elevbøger:

  • Birgitte Bækgaard: Gak til myren (4.-6. klasse)
  • Birgitte Bækgaard: Kom til orde (4.-6. klasse)
  • Gang på jord (7.-10. klasse)
  • Hanne Brixtofte Petersen: Der må være en grænse (overbygning) Se www.alinea.dk 
 

Irene Larsen  Litteraturlister