Nyspiritualitet

en litteraturliste

 

Opdateret januar 2015.

Afsnit i bØger (nyeste fØrst)

Christensen, Lise Debel: New Age
Religion og kultur - en grundbog. Red.: Esben Andreasen og Allan Poulsen. 3. udg. Systime 2011.

New Age-begrebet og dets udvikling siden 1960'erne.
i: Peter B. Andersen, m.fl.: Mellem himmel og jord. Religiøs tro og praksis blandt lærerstuderende. Danmarks Lærerhøjskole 1999.

Ole Riis: New Age og healing.
Armin W. Geertz: Indianerne i New Age
begge i: Religiøsitet og religioner. Red.: Johs. Aagaard. Anis 1991.

Johs. Aagaard: Reinkarnationstanken i Teosofi og New Age.
i: Reinkarnation og sjælevandring. Red.: Johs. Aagaard. Anis 1993.

Mikael Rothstein: New Age-bevægelsen - tradition og fornyelse i den religiøse subkultur.
i: Religioner og religiøse bevægelser. Trossamfund der præger verden i dag. Politiken 1996.

Monografier (nyeste fØrst)

René Dybdal Pedersen: I lysets tjeneste. Nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark. Univers 2005

Mikael Rothstein: Gud er (stadig) blå. Aschehoug, 2001.

Armin W. Geertz og Ole Riis: Gennem regnbuefarvede briller : studiet af nye religiøse bevægelser. Gyldendal 1999.

Mikkel Pade: Nye religiøse bevægelser i Danmark. Gyldendal 1999.

Olav Hammer: På jagt efter helheden. New Age - En ny folketro ? Fremad 1997.

Lise Debel Christensen: New Age etik. Ledende New Age-forfatteres holdninger til social- og miljøpolitiske spørgsmål. Gyldendal 1996.

Helle Hinge: New Age på dansk. Jes Bertelsen-bevægelsen. Gyldendal 1995.

Steffen Johannessen: New Age - kulturstrømning eller paradigmeskift. Munksgaard 1995.

Mikael Rothstein: Er Messias en vandmand? : en bog om nye religioner og New Age. Gad, 1993.

Mikael Rothstein: Gud er blå. De nye religiøse bevægelser. Gyldendal 1991.

Tidsskrifter

Nyt Aspekt

Selvet

IKON (arbejder med religionsdialog)

Statistik

Peter Gundelach (red.): Danskernes værdier 1981-1999. Hans Reitzel, 2002.
Den danske del af en europæisk undersøgelse, der ud fra spørgeskemaundersøgelser fra 1981, 1990 og 1999 sammenligner danskernes værdinormer og hvordan de har ændret sig.

Peter B. Andersen, m.fl.: Mellem himmel og jord. Religiøs tro og praksis blandt
lærerstuderende. Danmarks Lærerhøjskole 1999.

Interesse i vesten for Østens ideer - fra tidlig tid

Erik Reenberg Sand: Nogle træk af indiensreceptionen i Vesten og Danmark i nyere tid.
i: Chaos 21, 1994.

Bodil Junker Pedersen: Vivekanandas præsentation af indisk religion på Religionernes verdensparlament i 1893.
i: Chaos 21, 1994

Johs Aagaard: Hinduismens og buddhismens tidlige ekspansion i Vesten.
i: Religiøsitet og religioner. Red. Johs. Aagaard. Anis 1991.

BØger for bØrn/undervisningsmaterialer

Karl Aage Kirkegaard: New Age : religion eller videnskab? : en introduktion til et nyt verdensbillede. Aarhus : Modtryk, 1998.
Illustreret med en række tekstuddrag giver forfatteren et overblik over de filosofiske og religiøse sider af New Age og kommer særligt ind på forholdet mellem religion og videnskab.
Tiltænkt religionsundervisningen i gymnasiet og HF.

Claire Mason: Nyreligiøse bevægelser.
Flachs, 2003 - 64 sider: ill. i farver (Debat i det 21. århundrede) Fra 14 år.
Indhold: Kulter, sekter eller nye religioner? ; Nyreligiøse bevægelser rundt om i verden ; Omstridte nyreligiøse bevægelser ; Hvem slutter sig til nyreligiøse bevægelser? ; Omvendelse eller hjernevask ; Livet i en nyreligiøs bevægelse ; At forlade nyreligiøse bevægelser ; Anti-cult og counter-cult-bevægelser ; Beskyttelse, forfølgelse eller tolerance?.

Tobias Høybye: Nye religiøse bevægelser : tro og livsforståelse.
Gyldendal, 2003. (Troens verden)
Hertil findes supplerende materiale på seriens internetadressse.
På omslaget: 8.-10. klasse og VUC.
Fra 14 år.
Indhold: Hvad er en ny religiøs bevægelse? ; Gudsbegrebet ; Millenarisme - de sidste tider! ; New Age - den nye folketro ; Ufologi - is anybody out there? ; Scientologi ; Moderne satanisme ; Iskcon (Hare Krishna) ; Sai Baba ; Tragedierne.

 

Irene Larsen  Litteraturlister