Dødehavsrullerne

en litteraturliste

 

Opdateret: juni 2004.

Dødehavsskrifterne (=Qumranskrifterne = Dødehavsrullerne)

(Se 'Dødehavsskrifterne' i GBL eller 'Dødehavsrullerne' i PBL.)

 • blev fundet i perioden 1947 - 1956, dog senere mindre fund
 • en stor skriftmængde
 • består dels af GT skrifter, dels kommentarer til GT skrifter og dels en samling dogmatisk-etisk litteratur
 • tilhørte højst sandsynligt den jødiske sekt, som Filon og Josefus kalder essæere eller essenere
 • essæerne boede delvis i Qumran ved Dødehavet, hvor der er udgravet et stort ruinkompleks
 • essæerne havde trukket sig tilbage fra samfundet og levede her med lovstudium, meditation og bøn
 • bevægelsen stammer nok fra 2. årh. f.Kr. De kendes ikke efter 69 e.Kr.
 • der optræder en figur i teksterne, der hedder 'Retfærdighedens lærer'
 • Retfærdighedens lærer var formodentlig leder. Det er ham, som nogle fejlagtigt identificerer med Jesus.
 • der er intet, der tyder på en forbindelse mellem denne gruppe og de kristne. Essæerne nævnes ikke i NT.
 • teologisk er skrifterne præget af en stærk dualisme
 • dualismen er interessant i forbindelse med studiet af NT, især Johannesevangeliet.

Skrifterne er oversat til dansk. Se nedenfor.

Litteraturliste

(Note: PBL = Politikens Bibelleksikon & GBL = Gads Bibelleksikon)

A. Tekst
Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne. Indeholder Qumranskrifterne, samt tekster af Filon, Plinius og Josefus. Samt indledning. Anis 1998.
PÅ CD: The Dead Sea scrolls revealed. Pixel Multimedia, 1994. (Findes på instituttets bibliotek.)

B. Oversigt
Hartvig Wagner: Nytestamentlig tidshistorie. En oversigt. Kap. 19 & 20.
Forlaget Wagner 1993.

C. Litteratur (bibliotekskode 22.8)

Der findes dels en række ældre bøger om Dødehavsrullerne, som jo blev fundet i perioden 1947 - 1956, dels enkelte sensationsprægede bøger, f.eks. om "bedrageriet" med Dødehavsrullerne.

Her angives nyere litteratur på dansk, der seriøst behandler skrifterne, samt også i en vis udstrækning tager stilling til den rejste diskussion om "bedrageriet".

James C. VanderKam: Dødehavsrullerne - teorier og kendsgerninger.
Anis 1994.

Dødehavsteksterne, essæerne og Det Nye Testamente. Qumransamfundets betydning for forståelsen af den antikke jødedom og den ældste kristendom. Med bidrag af Niels Peter Lemche, Jesper Høgenhaven og Niels Hyldahl. Red.: Mogens Müller.
Anis 1994.

Søren Ruager: Dødehavsrullerne og Det nye Testamente. En bibelteologisk sammenligning.
Konvent for Kirke og Theologi 1995.

Åge Pilgaard: Dødehavsskrifterne og Det ny Testamente.
Anis 1997.

Dødehavsrullerne: Indhold, historie, betydning. Red.: Bodil Ejrnæs.
Anis 2009.

D. Websider

Oversigt over dødehavsrullerne

 

Irene Larsen  Litteraturlister