Religionsvidenskabelig teori og analysemetode

en litteraturliste

 

i tilknytning til: Helle Hinge: Komparativ undervisning.
Fra: Religionsdidaktik. Red.: Mette Buchardt. Gyldendal 2016.

Opdateret januar 2017

Religion og kultur, en grundbog
Red.: Esben Andreasen og Allan Poulsen. 2. udgave. Systime 2006.
Heri 2 artikler:
Jørgen Podemann Sørensen: Religionshistoriske grundbegreber.
Allan Poulsen: Religionsfagets metoder.

Politikens håndbog i verdens religioner
Red.: Mikael Rothstein. Politikens forlag 2000.
Heri:
Mikael Rothstein og Morten Warmind: Indledning

Politikens bog om religioner & religiøse bevægelser. Trossamfund der præger verden i dag.
Red: Mogens Müller. Politikens Forlag 1996.
Tim Jensen: Gud mod år 2000 - en religionshistorisk oversigt. (ca. 50 sider)
Mikael Rothstein: Religion og videnskab - en skitse.

Humanistisk religionsforskning, en indføring i religionshistorie og religionssociologi.
Red: Mikael Rothstein, Jørgen Podemann Sørensen og Margit Warburg.
Samleren 1997.
Indhold:
Mikael Rothstein: Indledning
Jørgen Podemann Sørensen: Religionshistorie
Margit Warburg: Religionssociologi.

Gyldendals religionshistorie. Ritualer, Mytologi, Ikonografi.
Red.: Tim Jensen, Mikael Rothstein og Jørgen Podemann Sørensen.
Gyldendal 1994.
Heri:
Jørgen Podemann Sørensen: Introduktion

Skriftløse folks religioner.
Red.: Jørgen Podemann Sørensen. Gad 1988.
Heri:
Jørgen Podemann Sørensen: Indledning

Jørgen Podemann Sørensen: Komparativ religionshistorie.
Books on Demand, 2006.

Opslagsord i Gads Religionsleksikon (http://leksikon.religion.dk

  • Religionsvidenskab
  • Religionshistorie
  • Kognitiv religionsvidenskab
  • Religionsfænomenologi
  • Klassifikation

Yderligere om religionssociologi

Andersen, Peter B. og Riis, Ole: Religionen bliver privat. (kap. 3)
i: Danskernes værdier 1981-1999. Red. Peter Gundelach. Hans Reitzels Forlag 2002.

Henriksen, Claus Syberg: Religionen retur. Sociologiske tanker om religionen i de vestlige samfund. Sociologi, 1996.


 

Irene Larsen