Thomas-evangeliet

en litteraturliste

  Opdateret marts 2013.

Nag Hammadi-skrifterne

I 1945 fandt man (i Egypten) en række skrifter: 13 "bøger" af papyrus indeholdende i alt 52 skrifter, alle affattet på koptisk i 4. årh. e. Kr. og næsten alle med gnostisk indhold. (art. 'Nag Hammadi' i GBL* eller PBL*.) De indeholder bl.a. Thomasevangeliet og Sandhedens evangelium.

Thomasevangeliet

(Se 'Thomasevangeliet' i GBL eller PBL.)

Tekstudgaver, se litteraturlisten.

Thomasevangeliet er en af de tekster, der blev fundet ved Nag Hammadi. Det er en kristen tekst, der næsten udelukkende indeholder Jesus-ord (hvor evangelierne jo også indeholder beretninger om Jesu liv, gerninger og opstandelse)

Man har fundet nogle græske rester af Thomasevangeliet, der sandsynliggør, at skriftet stammer fra før år 200. Søren Giversen mener, at nogle af Jesus-ordene kan være meget gamle, ældre end NTs traditioner.

Man diskuterer, om Thomasevangeliet er gnostisk eller ej

Links

Litteraturliste, dels om gnostikerne, dels om Thomasevangeliet

A. Tekstudgaver (med indledning)

Søren Giversen: Den ukendte Gud. Gad 1983.
Indledning og oversættelse af Corpus Hermeticum, Hermes-teksterne.

Søren Giversen: Thomas-evangeliet. Gyldendal 1990.

Søren Giversen: Sandhedens evangelium. Gnostisk Bibliotek 1. SphinX 1990.

B. Oversigt

Hartvig Wagner: Nytestamentlig tidshistorie. En oversigt. Forlaget Wagner 1993.
Kap. 40

C. Litteratur

Jes P. Asmussen: Når vi nu er af Guds slægt. Tekster til gnosticismen. København 1978.

Søren Giversen: Gnosticismen og mysteriereligionerne.
i: Illustreret Religionshistorie, bd.3, red.: J.P. Asmussen og J. Læssøe. Gad 1968.

Søren Giversen: Thomasevangeliet. Indledning, oversættelse og kommentarer. Gad 1959.

Den nytestamentlige tids historie. Red.: Sigfred Pedersen. Aarhus Universitetsforlag 1994.
(Afsnit om gnosticismen, s. 147-149.)

Elaine Pagels: Tabernes Evangelier. Hekla 1980.
Om Nag Hammadi-teksterne, indeholder en god oversigt over teksterne.

Jørgen Podemann Sørensen: Mysteriereligioner og gnosticisme. i: Gyldendals religionshistorie. Gyldendal 1994.

Benjamin Walker: Gnostikerne. Deres historie, skrifter og filosofi. SphinX 1992.
Bringer som tillæg en oversættelse af Thomasevangeliet.

D. Film

De hemmelige ord. En film om Thomasevangeliet af Lone Alstrup og Anne Hjort. Kan lånes hos Statens Filmcentral.

 

pil Irene Larsen  pil Litteraturlister