Tidsskrifter

med relevans for religionsundervisning

 

Forskningstidsskrifter

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift (fri adgang)
https://tidsskrift.dk/rvt

Tidsskrift for Islamforskning (fri adgang)
https://tifoislam.dk/index

Chaos. Skandinavisk tidsskrift for religionsvidenskabelige studier
www.forlagetchaos.dk/e-tidsskrift/

Nordic Journal of Religion and Society (adgang via KP bibliotek > Idunn)

Andre tidsskrifter

Bibliana - populærvidenskabeligt tidsskrift om Bibelen (fri adgang)
www.bibelselskabet.dk/bibliana

Religionslæreren - Folkeskolernes Religionslærerforenings blad
www.religionslaererforeningen.com/

Religion - Tidsskrift for religionslærerforeningen for gymnasiet og HF
https://religionslaererforening.com/

Religionspædagogisk Forum 2007-2010 (fri adgang)
www.eksistensen.dk/tidsskrifter/religionspaedagogisk-forum.html

TIDskrift - onlinemagasinet for filosofistuderende landet over
http://tidskrift.dk/artikler

 

Irene Larsen  Litteraturlister