Livsanskuelser uden religion - og "fremmede religioner"

Historie

 
Historie

1975

I Folkeskoleloven fra 1975 hørte "Fremmede religioner og andre livsanskuelser" til de såkaldte timeløse fag.

I 1976 udkom to faghæfter:

  • Kristendomskundskab - et folkeskolefag : nogle fagdidaktiske overvejelser og synspunkter. Af Per Thaysen.
  • Undervisningsvejledning for folkeskolen: Fremmede religioner og andre livsanskuelser.

I et bilag til hæfte 18 nævnes følgende "andre livsanskuelser":

  • Eksistensfilosofi
  • Humanisme
  • Liberalisme
  • Marxisme

Man har formodentlig efterhånden på mange skoler integreret dette område i kristendomskundskab.

1993

I Folkeskoleloven fra 1993 lægges området "fremmede religioner og andre livsanskuelser" ind under kristendomskundskab. Der skal dog kun undervises i dette område "på de ældste klassetrin". (§6)

I faghæfte 3: Kristendomskundskab fra 1995 nævnes det, at formuleringen "fremmede religioner" er uheldig, fordi kristendom netop for nogle - både gammeldanskere og nydanskere - er en fremmed religion. Man foreslår i stedet udtrykket "ikke-kristne" religioner". (s.20)

2006

Folkeskoleloven fra 2006 gentager ordret bestemmelsen om kristendomskundskab, og formuleringen "fremmede religioner og andre livsanskuelser" hænger ved. (§6)

Der har været meget fokus på dette med de ikke-kristne religioner. I "Rapport fra Udvalget til styrkelse af kristendomskundskab i folkeskolen" fra 2006 anbefaler udvalget, at man påbegynder undervisningen i ikke-kristen religioner tidligere. (s.3, 5. anbefaling)
Denne anbefaling er altså ikke blevet fulgt af Folketinget.

"Andre livsanskuelser" har der derimod ikke været så megen blæst om.

Links

Folkeskoleloven af 2006 (åbner i nyt vindue)

Rapport fra Udvalget til styrkelse af kristendomskundskab i folkeskolen (pdf)

En række links til love, bestemmelser, m.m.

 

Irene Larsen  Livsanskuelser