God opgaveskik

 

1. Giv opgaven en titel
Den skal ikke blot hedde "Kompetencemålsprøve" el. lign.

2. Lav tydelig, enkel problemformulering
Læs: Lotte Rienecker: Problemformulering på videregående uddannelser. Forlaget Samfundslitteratur 4. udg. 2015.

3. Besvar problemformuleringen
Man ser af og til, at problemformuleringen glemmes undervejs. Kontrollér inden opgaven afleveres, at problemformuleringen er besvaret.

4. Vær omhyggelig med sproget
Anvend korrekt stavning, grammatik og kommatering. Dårligt sprog er en hindring for forståelsen. Benyt stavekontrollen!

5. Overhold regler for maksimalt omfang
En normalside er på 2600 enheder, inkl. mellemrum.

6. Lav korrekte henvisninger
En henvisning består af et efternavn, et årstal og et sidetal. (Lad være at benytte forkortelser.)
Henvisninger står på den relevante side, ikke til sidst i opgaven. (Dvs. i teksten eller som fodnote, ikke som slutnote.)
Hellere for mange end for få henvisninger.

7. Litteraturlisten
ordnes alfabetisk efter forfatterens efternavn. Der udarbejdes kun én, samlet liste for både bøger, artikler, websteder, m.m.

8. Vejledning
Hvis man afleverer noget skriftligt til vejlederen undervejs, skal det indeholde både problemformulering, henvisninger og litteraturliste, selv i ufuldstændig form.

 

Irene Larsen Håndbog i opgaveskrivning