Regler for vejledning

 i forbindelse med studieprodukter og prøveopgaver

 
Vejledningstider

Man aftaler tid ved at skrive sig på en liste over tider.

Eller der er planlagt kollektiv, åben vejledning.

Vejledning

Jeg læser gerne, hvad I har skrevet inden en vejledning. Men jeg skal have det to dage før vejledningen. Det er en god idé at forberede spørgsmål til vejledning. Skriv evt. spørgsmål ned undervejs og saml sammen til vejledning.

Materiale skal samles i et, enkelt dokument, inkl. et evt. ledsagebrev. Dokumentet skal forsynes med navn og studienummer, og der skal altid inkluderes en litteraturliste, selvom den er foreløbig.

Jeg vejleder ikke via mail. Jeg vejleder ikke i pauserne og i forbindelse med timerne. Hvis man har et absolut uopsætteligt spørgsmål, må man hellere ringe til mig.

Hvis man ikke kan komme til vejledning, skal man sende afbud via sms (eller mail), ellers har man brugt denne vejledning.

Den sidste undervisningsgang inden en eventuel prøve, bruger jeg til at besvare generelle spørgsmål omkring selve prøven.

 

Irene Larsen Håndbog i opgaveskrivning