Homoseksualitet

i religionerneSynet på homoseksualitet i religionerne

De tre Abrahamsreligioner (jødedom, kristendom og islam) er blevet til i Mellemøsten i en patriarkalsk, slægtsbaseret kultur. Patriarkalsk betyder, at det er familiefaren, der også er overhoved for husstanden. Når der er fokus på slægten, er det ikke underligt, at homoseksualitet er forbudt.

I Det Gamle Testamente står i skabelsesberetningen om ægteskabet: "Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød." (1 Mos 2,24) og om seksuel omgang mellem to mænd: "Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed." (3 Mos 18,22). Onani er i øvrigt også forbudt. (1 Mos 38,8-10) Fælles for disse forbud er, at sæd skal bruges til at fremme slægten, ikke til alt muligt andet.

Himmel og skyer

I Det Nye Testamente står: "Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente." (Rom 1, 26-27) Lidt kringlet udtrykt her af Paulus, men meningen er klar nok. Seksualitet mellem to af samme køn tolereres ikke.

I Koranen står: "Hvis nogle af jeres kvinder begår utugt, lad da fire blandt jer vidne mod dem! Hvis de vil vidne, hold da kvinderne indendørs, indtil døden kalder dem bort, eller Gud viser dem en udvej! Hvis to mænd blandt jer begår det, så tugt dem! Hvis de da omvender sig og forbedrer sig, skal I lade dem være. Gud er tilgivende og barmhjertig." (Sura,4,15-16) og "Og Lot! Da han sagde til sit folk: "Vil I bedrive skamløshed som intet menneske i verden før jer? I går til mænd med jeres begær, i stedet for til kvinder. Nej, I er folk, der går for vidt!" (Sura 7,80-81) (Wulffs oversættelse.) Seksualitet mellem to af samme køn er altså forbudt. Men man straffes ikke, hvis man angrer.

Der findes meget litteratur, der fortolker disse og andre skriftsteder om homoseksualitet. Men i sidste ende handler det om skriftsyn. Der er ingen tvivl om, at seksualitet mellem mænd (kvinder nævnes næsten ikke) fordømmes i Biblen og Koranen. Men betyder det så, at nutidens jøder, kristne og muslimer skal læse det uhistorisk og acceptere forbuddet; eller skal man sætte teksterne ind i en historisk sammenhæng? Det er det, striden drejer sig om, i al korthed.

Vigtigt om denne side

Denne side rummer både links, hvor homoseksualitet fordømmes
og links til personer og grupper, der er aktive homoseksuelle indenfor
jødedom, kristendom eller islam.

 
  Læs også ...

  Tema om kvinder i religionerne

Generelt

Homoseksuelles vilkår i Danmark og i verden
Artikel på Religion.dk i anledning af World Outgames, august 2009.

Homoseksualitet i 5 religioner
Artikel på Religion.dk, august 2008.

Seksualitet generelt
Sex og religion - tværreligiøst set. Tema på Religion.dk.

Kan man være religiøs homo?
Tre personlige beretninger. Beretning fra hhv. en kristen, en muslim og en jøde. Fra Politiken, maj 2010.

Kristendom

Kristendom
Homoseksualitet i kristendommen. Artikel af Irene Larsen, 2010. (Pdf-fil.)
(Opdateret version på vej.)

Homoseksualitet - Den Katolske Kirke
Bedømmelse af homoseksualitet fra Den Katolske Kirke i Danmark, fra den officielle hjemmeside.

Gunhild kom til rette med sin seksualitet
Artikel fra Domino Online, et kristent livsstilsmagasin. Magasinet står for en konservativ form for kristendom. Læs også om bogen "Mine homofile venner". "Fælles for dem er, at de har valgt at leve efter Bibelens "nej" til homoseksuelt samliv."

Basis
"Foreningen Agapes arbejde blandt mennesker med problemfyldt seksualitet." På siden nævnes to slags problemer: Homoseksualitet og sexafhængighed. Homoseksualitet anskues altså som et problem, ikke som en kilde til livsglæde.

Skal homoseksuelle kunne vies i folkekirken?
Tema om homoseksuelle vielser på Kristeligt Dagblads hjemmeside. (I dag er lovforslaget vedtaget.)

Homoseksuelle kan nu indgå partnerskab i britiske kirker
Marts 2010: Overhuset har ophævet forbud mod at bruge kirker og andre religiøse bygninger til indgåelse af partnerskab mellem to af samme køn.

Metropolitan Community Churches
En kristen kirke for bøsser og lesbiske. Den blev stiftet i 1968 bl.a. af præsten Troy Perry. I dag er der kirker og menigheder over hele verden med forbindelse til MCC. Omfattende site, se f.eks. afsnittet "Homosexuality and Bible."

Karen M. Larsen
Karen M. Larsen er lesbisk, kristen og lektor i religion og historie. Desuden er hun en ivrig debattør og kommentator. Linket henviser til hendes blog. Hun er endvideere forfatter til bogen: "Enhver som elsker, kender Gud. Kristne homoseksuelle fortæller om dere liv og tro".

Ny bog i 2021: Vi er også kirken - Skitser til en regnbueteologi
Teksterne i denne antologi giver læseren et indtryk af, hvordan det kan se ud, når LGBT-personer selv skriver om forholdet mellem kirke og homoseksualitet/køn.

Islam

Homoseksualitet i islam
Tema af Aminah Tønnsen på Islamstudie.dk.

Homoseksualitet er en skadelig lyst
Artikel af Ahmed Akkari på Religion.dk, 2005.

Islam and Homosexuality
Artikel fra "Mission Islam", et site, der ser ud til at være ret konservativt.

Islam og homoseksualitet kan forenes
Anmeldelse af engelsk noget om emnet. Anmeldelsen er skrevet af Karen M. Larsen, marts 2011.

Resources for LGBTIQ Muslims & allies
En liste over onlineressourcer for muslimer, der er lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede eller i tvivl om deres seksuelle orientering - og deres partnere, familie og venner.

Imaan
Imaan er en gruppering, der støtter muslimske bøsser og lebiske. De står for forskellige arrangementer i London.
På sitet ligger rigtig meget materiale under "Islam & Sexuality".

Irshad Manji
Irshad Manji er lesbisk og muslim, og hun insisterer på, at det godt kan lade sig gøre. Hun har skrevet "Problemet med islam", der udkom i Danmark i 2004.

Queer Jihad
Queer Jihad er et dansk site, der har taget navn efter den engelsksprogede side Queer Jihad.
Især på den engelske side findes materiale om homoseksualitet og islam.

Al Qaws
"alQaws for Sexual & Gender Diversity in Palestinian Society is a group of gay, lesbian, bisexual, transgender, questioning and queer (LGBTQ) Palestinian activists who work collaboratively to break down gendered and hetero-normative barriers. alQaws seeks to create an open space for all its members so that they may be engaged and energized in the struggle for equality and inclusion." (Citat fra sitet, januar 2013.)
De blev præsenteret i dagbladet Information d. 27. juli 2009: 'Smerten er ikke vores brændstof'.

JØdedom

Beth Simchat Torah
En synagoge for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transkønnede. Altså en "LBGT-synagoge." Grundlagt i 1973 af Jacob Gubbay, en jødisk, indisk bøsse.
Citat fra sitet (januar 2013): "We are a powerful voice within Judaism in the world-wide discourse on the nature of religious community and in the movement to secure basic civil rights for gay, lesbian, bisexual, and transgender people in the United States and throughout the world."

"Homoseksualitet er ikke en moralsk synd"
Debattør David Lexner skriver om jødiske synspunkter på homoseksualitet - i en nutidig sammenhæng.

Gali - jødisk og lesbisk
En lille beretning om en ung jødisk kvindes liv som lesbisk.

Andre

Sabaah
Sabaah er en "forening for homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner med anden etnisk baggrund end dansk." (Citat fra sitet.)
Siden handler altså ikke primært om homoseksualitet og religion. Men der kan være relaterede emner. Foreningen har også en særlig kvindegruppe.

 

Irene Larsen Religion