Kvinder

i religionerne

 

Synet på kvinder i religionerne

Synet på kvinder, synet på kønsroller og ægteskab er et tema i alle religioner. Denne tekst gælder primært Abrahams-religionerne: jødedom, kristendom og islam.

Områderne slægt, køn og seksualitet hænger sammen. Hvis der i et samfund er stor afhængighed af slægten (hvilket der ofte er, når der ikke er nogen statsdannelse eller der er en svag stat), er holdningen til køn og seksualitet præget af forholdet til slægten. Mænd og kvinder vil have hver deres rolle og opgaver at udføre. Seksualiteten vil være omgærdet af regler, der sikrer slægtens videreførelse.

I samfund, der er mere præget af et individorienteret menneskesyn, vil der ofte være mindre regulering af køn og seksualitet.

Når det gælder Abrahams-religionerne finder vi i de respektive religioners hellige skrifter rigtig megen tekst, der beskæftiger sig med disse spørgsmål.

Synet på køn omfatter som sagt kvinders og mænds roller og synet på ægteskabet og familie (herunder holdning til skilsmisse og vielse af fraskilte), men også synet på homoseksualitet.
Homoseksualitet ses ofte som en trussel mod mænds og kvinders ellers veldefinerede roller.

Synet på seksualitet omfatter en holdning til, om sex udenfor ægteskabet er tilladt.

Adgang til abort er også et emne, der er forbundet med synet på køn og seksualitet.

Endnu et emne er spørgsmålet om kvinders mulighed for at blive præst, rabbiner eller imam.

Når man skal søge viden om disse emner, skal man bruge sin fantasi. Det er ikke sikkert, man kan finde en artikel om "kønsroller", der beskæftiger sig med alle disse emner. Man må bruge en række søgeord. Her er en liste: kvinder, kønsroller, familie, slægt, seksualitet, ægteskab, skilsmisse, abort, homoseksualitet, …

 

 

 

 

*

Kvindesynet i religionerne

xxx  
     
Serie: De troende feminister
"Hvad er feministisk teologi? Kan man godt være muslim og feminist? Må jødiske kvinder være rabbinere? I serien om troende feminister kan du læse om religiøse feminister historisk og i dag."
   
     

Kristendom

 

JØdedom

Hvorfor kalder Kristus ikke kvinder?
Af Leif Andersen fra "JesusNet". Indre Mission står bag dette site.
  
  Kvindesynet i jødedommen
Artikel af Af Henning Nørhøj på Religion.dk
Hvad siger Bibelen om kvinder?
Fra "Bibelen for Ateister".
  
 

Islam

Hvad siger Bibelen om ægteskab?
Fra "Bibelen for Ateister".
  
 

Islam - køn og kønsroller
Tema udarbejdet af Aminah Tønnsen.

Kvinder i kristendommen
Hvem er de og hvilken rolle spiller de i Bibelen og historien?
Artikel af Ophelia Lind på Religion.dk
  
  Irshad Manji
er canadisk, lesbisk, muslimsk feminist.
Kvindekamp præger religiøs debat
"I anledning af kvindernes internationale kampdag sætter Kristeligt Dagblad fokus på kvinder og religion."
Kristeligt Dagblad, marts 2010.
  
  Ayaan Hirsi Ali
Født muslim i Somalia, i dag ateist, forsker, forfatter og foredragsholder i USA. Hun kritiserer islam især pga. af kvindesynet.
    
     

Synet på seksualitet i religionerne

   

Sex og religion - tværreligiøst set
Tema på Religion.dk

 

Læs også ...  
Temaet om homoseksualitet og religion

Catholics for choice
"Catholics for Choice (CFC) was founded in 1973 to serve as a voice for Catholics who believe that the Catholic tradition supports a woman’s moral and legal right to follow her conscience in matters of sexuality and reproductive health." (Citat fra sitet.)
Det handler om prævention og abort. Link videre til kampagnen "Good Catholics Use Condoms".
     

Kvinder som præster, rabbinere eller imamer

Jødedom

 

Islam

Dansk kvinde klar til at håndtere Toraen
Sandra Kviat blev ordineret i juli 2011. Artikel fra Kristeligt Dagblad.
  
  Hvorfor ikke kvindelige imamer?
Af Aminah Tønnsen.
Kvinder og Torahen
Om kvindelige rabbinere, historisk set. Fra DR "Tro og eksistens".
  
  Woman leads US Muslims to prayer
BBC News, 18. marts 2005.

A History of Women's Ordination as Rabbis
by Avi Hein.
Jewish Virtual Library, et amerikansk-israelsk site.
  
  Women's Mosque of America
"The Women's Mosque of America is the nation's first women-led Muslim house of worship." (Citat fra sitet.)
Glass Ceiling Twice Shattered at Board of Rabbis
I maj 2009 blev en kvinde ordineret til rabbiner i USA
- og så er hun oven i købet lesbisk!
  
  Ibn Rushd - Goethe Moschee
"Wir leben einen Islam, in dem Frauen und Männer gleichberechtigt und gleichwertig sind." (Citat fra sitet.)
A black woman's journey to the rabbinate in North Carolina
I juni 2009 blev en kvinde ordineret til rabbiner i USA
- og så er hun oven i købet sort!
  
   
     

Kristendom - luthersk

 

Kristendom - Øvrige retninger

60-året for kvindelige præster i folkekirken
Ekspertvinkel fra Århus Universitet. Året er 2008.
  
  Kvinde ordineret i katolsk kirke i Florida
"Den katolske kirke anerkender ikke ordination af kvinder, men der findes nu omkring 100 romersk katolske kvindelige præster i verden." (Citat fra artiklen)
Artikel fra Religion.dk, 10. feb 2010.
  
Danmark har flest kvindelige præster
Flere og flere kvindelige præster indtager prædikestolen i de nordiske lande, men mange kommer ikke længere i det kirkelige hierarki. Hverken Island eller Finland har nogen kvindelig biskop. (November 2009.)
  
  Women's Ordination Conference
Women's Ordination Conference - A Voice for Women in the Catholic Church. - Organisation, der arbejder for, at kvinder kan blive præster i den katolske kirke
     
   

Association of Roman Catholic Women Priests
"The Association of Roman Catholic Women Priests are ordained women who live and minister in the United States and South America. We prepare and ordain qualified women to serve the people of God as priests. We use equal rites to promote equal rights to achieve justice for women in the church." (Citat fra siden)

Første kvinde ordineret:
Latin America's First Women Priests Challenge the Church
(2. april 2015)

     
    New bishop makes history
Den første kvindelige biskop i New Zealand blev ordineret d. 22. februar 2014. Det er i den anglikanske kirke.

Kvindeforeninger

The Women's Alliance for Theology, Ethics and Ritual (WATER)
Kvindernes alliance vedr. teologi, etik og ritualer blev grundlagt i 1983 ud fra et behov for teologisk, etisk og liturgisk udvikling for og af kvinder. Foreningen har hjemme i Maryland, USA.
   
  European Forum of Muslim Women
Europæisk forum for muslimske kvinder, grundlagt 8. marts 2006. Foreningens formål er udveksling af erfaringer og oplevelser mellem muslimske kvinder. Dette skal understøtte kvindernes engagement i samfundet som borgere, bl.a. for bedre at kunne forvare deres egne interesser.
National Coalition of American Nuns
"Since 1969, NCAN has been working, studying and speaking out on justice issues in Church and Society." (Citat fra sitet.)
  
   
     

Kirkegangskone - hvad er det?

   
Tavle til salmenumre med felt til salme til ritual med kirkegangskone Tavle til salmenumre med felt til salme til ritual med kirkegangskone

    
Kirkegangskone
En kirkegangskone er "den gifte kvinde ved første kirkegang efter en fødsel. Skikken har sin oprindelse i jødedommen (3 Mos 12), hvor der var tale om et renselsesritual. I Danmark blev den gravide kvinde i middelalderen opfattet som kultisk uren, indtil hun seks uger efter en fødsel ledsagedes til kirke af et følge."
Læs videre i Den Store Danske ved at følge linket.
   
 

Magleby kirke
De to billeder stammer fra Magleby kirke på Møn.
Det er foto af tavlen til salmenumre. Der er et felt til salmen til ritual med kirkegangskone.

Om kyndelmisse og kirkegangskoner
Fyldig artikel fra Kristeligt Dagblad om denne sære skik.
  
  Salme til kirkegangskone
Her er teksten til den salme, man sang ved barselskvindens kirkegang. (Pdf-fil.)
Bemærk henvisningen til Martha-Maria-historien i vers 2.
   
Stol for kirkegangskone
I Byrum kirke på Læsø har man en særlig stol, hvor kirkegangskonen skulle sidde. Billedet findes nederst på siden.
  
  Læs mere ...
Hvis man søger på "kirkegangskone" på Google, kan man komme frem til en række beretninger fra lokalarkiverne om denne skik fra forskellige egne af Danmark.
     

Martha og Maria

   

Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: "Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig." Men Herren svarede hende: "Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende."
(Lukas-evangeliet 10, 38-42)

I Johannesevangeliet bor de to søstre sammen med Lazarus. Lazarus er død, da Jesus kommer til huset, men Jesus opvækker ham. Martha er ligesom i ovenstående historie den aktive i forhold til Jesus. Maria salver Jesu fødder.
(Johannes-evangeliet 11,1-12,11)

Man kan fortolke historien om Martha og Maria på mange måder. Viser historien, at der er handlende kvinder blandt Jesu tilhængere? Eller viser den snarere, at disse kvinder skal lytte hellere end at handle?

  Jesus taler til Marthe og Maria
xxxx
 

Irene Larsen Religion