Religionskritik

 

Religionskritik bedrives både af teologer og ateister.

1) Intern religionskritik

Dette bedrives typisk af folk inden for de pågældende religioner.

Den teologiske religionskritiks ærinde er at kritisere de religionsformer, man finder forkerte. F. eks. den tysk-amerikanske teolog, Paul Tillich, der fastholder "det protestantiske princip" som norm for kristendom. Eller den danske muslim, Aminah Tønnsen, som kritiserer misbrug af og forkert forståelse af islam.

2) Ekstern religionskritik

Religionskritikken er ikke en død disciplin, tværtimod. I takt med, at religion er på dagsordenen i debatten, og i takt med den store interesse for religion, kommer også religionskritikken frem. F.eks. har der i 2007 været en række fjernsynsudsendelse med religionskritikeren Richard Dawkins.

Den ateistiske religionskritik ser gerne, at religion helt afskaffes.
Klassiske religionskritikere er Marx, Freud og Nietzsche.
Nutidige religionskritikere er f.eks. Richard Dawkins og Sam Harris.
På dansk grund kan nævnes Dennis Nørmark, Jesper Vind, Erik Bartram Jensen og Lone Frank.

3) Videnskabelig undersøgelse af religionen

Grundsynspunkt: Religion er et menneskeligt produkt (s.242)
Repræsentanter: Fx Michael Rothstein og Tim Jensen.

Litteratur

Links

 

Irene Larsen  Religion