Paul Tillich

en litteraturliste

 

Litteratur af og om Tillich

Bøger af Tillich

Troens dynamik. Munksgaard, 1970
Indhold: Hvad tro er ; Hvad "tro" ikke er ; Troens symboler ; Trostyper ; Troens sandhed ; Troens liv.
(Denne bog er indscannet i sin helhed. Filen har nr. 1136.)

Den glemte dimension. Aros 1979.
Essays. Indhold: Den glemte dimension ; Religion som åndelig funktion hos mennesket ; Religionens budskab til det moderne menneske ; Det religiøse sprog ; Aspekter ved en religiøs kulturanalyse ; Dimensioner, niveauer og værens enhed ; Spørgsmålet om religionens fremtid ; Fra dybet.
(Denne bog er indscannet i sin helhed. Filen har nr. 1200.)

Mod til livet. Anis, 1995. (Opr. 1952)   (Med efterskrift af H.C. Wind. )
En analyse af modets ontologi som udgangspunkt for en analyse af den menneskelige eksistens overhovedet. 

Prædikensamlinger af Tillich

Grundvoldene vakler. Jespersen og Pios forlag 1965. (Opr. 1948)

En ny Skabelse. Jespersen og Pios forlag 1966.  (Opr. 1955)

Det evige i nuet. Oversættelse og indledning ved Hanne Pahuus. Anis, 2002.
Gengivelse af en del af Paul Tillichs (1886-1965) prædikener holdt i årene 1955-1963. Prædikenerne omhandler en række menneskelige fænomener og kan tjene som en indføring i vigtige temaer i Tillichs teologi.

Om Tillich

Søren Holm: Paul Tillich : en Fremstilling og Vurdering af hans Religionsfilosofi. Gad, 1942.

Kjeld Holm: Religion og menneskelighed. Træk af Paul Tillichs tænkning. Anis 1984. En introduktion til den tysk-amerikanske teolog og filosof Paul Tillichs (1886-1965) forfatterskab.

Bjarne Lentz: Paul Tillich. Gyldendal, 1994.
Introduktion til den tysk-amerikanske protestantiske teolog Paul Tillich (1886-1965) og hans bidrag til en belysning af forholdet mellem religion og kultur på det filosofiske, etiske, psykologiske pædagogiske videnskabelige og æstetiske område.

H.C. Wind: Efterskrift (om Tillich) i "Mod til livet." 1995.

Supplerende litteratur i forbindelse med læsning af Tillich

En katekismus, f.eks.:

  • Niels Henrik Arendt og Agnete Brink: En lille bog om kristendommen. Anis 1996.
  • Jan Lindhardt: Katekismus i kristendom. Børnelærdom for voksne. Rosinante 2000.
  • Katekismus. Af Jesper Demant, m.fl. Anis 2000.

Nyere teologi (for den særligt interesserede)

  • Om Gud. Artikelsamling redigeret af Agnete Brink og Ole Jensen. Aros 2001. En af artiklerne handler om Vattimo.
  • Interesse for Gud. Red.: Niels Grønkjær og Henrik Brandt-Pedersen. Anis 2002.
  • Gianni Vattimo: Jeg tror at jeg tror. Anis 1999.
  • Sally McFague: Modeller af Gud. Spektrum 1991.
  • Don Cupitt: Efter Gud. Gudernes komme, gudernes bortgang og religionen efter guderne. Anis 2000
 

  Irene Larsen   Tillich