Paul Tillich

 

Præsentation

Paul Tillich er en af de mest betydningsfulde teologer i nyere tid. Han er inspirationen bag begrebet "Den religiøse dimension", som står nævnt i formålet for kristendomskundskab i folkeskolen. Ligeledes nogle af tankerne i fagets bestemmelser.

Hans teologi er interessant, fordi han med stor filosofisk og psykologisk viden forsøger at formulere kristendommens rinde og tankegods på den moderne tids betingelser. Han ligger i forlængelse af eksistensteologien i sine bud på "oversættelser" af centrale begreber og myter til eksistentielle spørgsmål og svar. Man kan sige, at han vil tilbageerobre det bibelske og religiøse sprog.


Paul Tillich
(1886-1965)

Papirer

Jeg har fremstillet en række papirer til hjælp for studiet af Tillichs tænkning

Artikel

Afmytologisering - artikel af Svend Lindhardt

 

Irene Larsen