RE2: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet kristendom

 

Bogliste

Bibelen (autoriseret 1992)
Der findes en række forskellige udgaver. Men sørg for, at det er den autoriserede tekst.

Bibelleksikon (2014). Af Mogens Müller og Lisbet Kjær Müller.
Bibelselskabets forlag.

De store kristne kirkesamfund - rum og ritual. Af Lise Ludvigsen, Anders Nielsen og Sebastian Olden-Jørgensen.
Systime 2009.

En bog om Bibelen. Af Lisbet Kjær Müller og Mogens Müller: 2. (2010) el. 3. udg. (2019).
Eksistensen.

Lindhardt, Jan (2006 og senere): Mellem Djævel og Gud. Martin Luther. Gads forlag.
Der læses 40 sider til forberedelse. Resten af bogen er selvstudium.
Se evt. arbejdsspørgsmål til bogen.

Religionsdidaktik. Red.: Mette Buchardt.
Hans Reitzels Forlag 2016.

Selvstudium

 • En genfortælling af bibelen efter eget valg
 • Hallbäck, Geert (2010): Det Nye Testamente - en lærebog. Forlaget Anis.

Yderligere selvstudium

Forberedelse

Gå i gang med at læse i bibelen samt en genfortælling allerede inden vi mødes.

Undervisningsplan

Modulet består af ca. 13 gange á 5 lektioner med disse temaer:

Bibelske fortællinger

 • GT: Skabelse, patriarker, David
 • GT: Jobs bog. GT/NT: Messias
 • NT: Lignelse, undere og etik
 • NT: Lidelseshistorien

Kristendommens historie

Kristne kirkesamfund

 • Folkekirken
 • Den katolske kirke
 • Pinsebevægelsen

Kristne grundbegreber

 • Synd og frelse
 • Gudsbegrebet

ForudsÆtningskrav

To opgaver

 

Irene Larsen Undervisningsfag Kristendom