KR2: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet kristendom

 

Bogliste

Bibelen (autoriseret 1992) Bilag: Bibelsyn

Bibelleksikon (2014). Af Mogens Müller og Lisbet Kjær Müller. Bibelselskabets forlag.

De store kristne kirkesamfund - rum og ritual. Af Lise Ludvigsen, Anders Nielsen og Sebastian Olden-Jørgensen.
Systime 2009.

En indføring i bibelen. Af Gertrud Yde Iversen og Kirsten Nielsen.
Bibelselskabets Forlag 2010.

Kristne kirkesamfund i Danmark (1997). Red.: Birgitte Larsen og Peter Lodberg. Forlaget Anis.

Lindhardt, Jan (2006 og senere): Mellem Djævel og Gud. Martin Luther. Gads forlag.
Der læses 40 sider til forberedelse. Resten af bogen er selvstudium.
Se evt. arbejdsspørgsmål til bogen.

Selvstudium

 • En genfortælling af bibelen efter eget valg
 • Hallbäck, Geert (2010): Det Nye Testamente - en lærebog. Forlaget Anis.

Yderligere selvstudium

Forberedelse

Gå i gang med at læse i bibelen samt en genfortælling allerede inden vi mødes.

Gudstjenester

Som en del af modulet går vi i kirke sammen. Deltagelse er naturligvis frivilligt. Men tilmelding er nødvendig.

Undervisningsplan

Modulet består af 11 gange á 6 lektioner. Overskrifterne på de 11 gange er som følger:

Bibelske fortællinger

 • GT: Skabelse, patriarker, David
 • GT: Jobs bog. GT/NT: Messias
 • NT: Lignelse, undere og etik
 • NT: Lidelseshistorien

Kristendommens historie

Kristendom i nutid

 • Ritualer og højtider
 • Kristne kirkesamfund: Den katolske kirke
 • Kristne kirkesamfund: De ortodokse kirker (eller pinsebevægelsen)
 • Kristne grundbegreber: Synd og frelse
 • Kristne grundbegreber: Gudsbegrebet

Deltagelseskrav

1) Aktiv deltagelse

2) Digital fortælling med skriftlig bearbejdning

 

Irene Larsen Undervisningsfag